Månad: april 2015

  • Snabbavveckling av aktiebolag

    Nuförtiden så vill vi att saker ska gå fort, dagens samhälle har utvecklats åt det hållet, kanske en bidragande faktor är den teknologiska utvecklingen. Den märks inte minst bland internetbesökare där vi hela tiden märker av att tålamodet att finna det vi söker har kortats ner. Vi vill komma till mål direkt. Att det ska…