månadsarkiv: augusti 2017

När kan man bli tvingad att likvidera ab?

Man vill inte hamna i situationen att det företag som man har jobbat så mycket med ställs inför en tvångslikvidation för att man har missat regler från Bolagsverket. En likvidation kan också vara frivillig och ska absolut inte likställas med konkurs. Idag så är det inte ovanligt att man till exempel säljer aktiebolag för att få det avvecklat av en bolagsservice. Men vad kan leda till att man blir tvingad att likvidera ab? Här är några vanligt förekommande anledningar som man ska passa sig för.

Man får likvidera ab utan revisor

Om man driver ett aktiebolag så måste man faktiskt enligt lag ha en revisor för det. Om man inte har det så kan det bli så att man får likvidera ab. Man får först ett slags hot om detta så att man kan korrigera. Men om man inte gör något åt problemet så står företaget inför en likvidation som man inte kan undvika. Då kommer ledningen att sparkas och en tillsatt jurist fortsätter driva verksamheten som till sist läggs ner. När skulder har betalats så får aktieägare pengarna som blir över.

Regelbrott som kan tyckas små

Det finns regelbrott som man kan tycka är petitesser men som faktiskt kan leda till att man får aktiebolaget nedlagt. Ett exempel på detta är att man inte lämnar in årsredovisningen i tid till Bolagsverket. Man får förstås en påminnelse om detta, och den ska man inte missa om man inte vill att företaget ska läggas ner utan att man kan göra något åt saken.

Andra skäl till tvångslikvidation kan vara:

  • Att man inte har anmält om en styrelse som är behörig till Bolagsverket
  • Att man inte har anmält om en VD
  • Att man inte har bifogat revisionsberättelse då detta efterfrågas tillsammans med årsredovisning, och inte har rättat till det inom 11 månader efter det att räkenskapsåret har gått ut.

Viktigt att vara medveten om alla regler

Det är kanske inte så konstigt att så många aktiebolag väljer att få hjälp med bokföring. Det finns mycket som man ska hålla koll på. Man kan inte förväntas vara expert på allt det lagliga bara för att man startar aktiebolag och det finns goda skäl till att betala för hjälpen. Att chansa på att det kommer att fungera är faktiskt att riskera att man får likvidera ab av ren okunskap. Det här kan verkligen ses som onödigt då man driver en verksamhet som annars fungerar alldeles utmärkt.

Om det är så att man frivilligt vill likvidera aktiebolaget så kan man alltid göra detta via en bolagsservice som ser till att likvidationen sköts på lagligt sätt så att man slipper bakläxa längre fram.

Likvidera aktiebolag frivilligt i god tid

En likvidation innebär att man säljer av tillgångar och betalar av på skulder. Blir det något över då man har valt att likvidera aktiebolag frivilligt så delas detta upp mellan aktieägare. Om det är så att man inser att verksamheten inte fungerar som den ska så kan man fundera på om det kanske är läge att avsluta bolaget innan det går för långt. En negativ spiral kanske kan vändas, men om inte så är det förstås bättre att backa ut med hedern i behåll hellre än att sätta en massa leverantörer och samarbetspartners i klistret.

Likvidera aktiebolag på rätt sätt

Det finns mycket att förstå då man driver aktiebolag och man kan faktiskt få problem enbart av att inte följa regler från Bolagsverket. Ett ridcenter var nära tvångslikvidation enbart för att de inte har lämnat in årsredovisningen i tid till Bolagsverket! Det här visar att man måste vara noga med det administrativa arbetet och så även efter det att man väljer att likvidera.

Om man väljer att sälja bolaget till en bolagsservice som kommer att likvidera aktiebolag åt en så kan man vara säker på att det här görs på rätt sätt. I varje fall då man vänder sig till en seriös aktör som har ett gott rykte och lång erfarenhet av att avveckla aktiebolag. Det kan vara den bästa vägen att gå då man själv inte är helt insatt i hur man ska sköta avvecklingen på rätt sätt.

Trots hjälp från kommunen så fick de avveckla ab

Det talas ju en hel del om hur man kan skapa fler jobb i Sverige och då särskilt med tanke på alla nyanlända som behöver integreras och bli en del av samhället. Det har startats många olika typer av projekt och det här är inget nytt fenomen. Redan 2011 så körde man igång med ett kommunalt projekt i nordöstra Göteborg. Under två års tid så satsade man 123 miljoner kronor på att få nyanlända att starta bolag. Man tänkte sig att det här skulle ge nya jobb i stadsdelar som led av hög arbetslöshet såväl som av segregation. Hur gick det? Flera år senare kan vi konstatera att en stor del av projekten har lagts ned och att man har fått avveckla ab då det inte riktigt fungerade som man hade tänkt sig.

Miljonhjälp till trots så var det många som fick avveckla ab

Projektet hade olika områden och man delade upp pengarna på dessa. Näringsliv och kultur fick cirka 48 miljoner kronor. Det startades allt som allt 55 nya bolag, men idag så är bara 31 av dessa kvar. De andra har valt att avveckla ab eller att lämna dem i vilande status. Det handlar inte bara om likvidation utan även om konkurser vilket givetvis inte är så positivt med tanke på att detta innebär skulder som inte har betalats och att andra företag och individer på så vis har skadats av projektet.

Man ser det ändå som ett bra resultat

Susan Runsten som var med och drev projektet uttalade sig i GP om saken och menade att det ändå kan ses som ett bra resultat. Med tanke på att det rör sig om områden där man har svårt med svenskan och inte har samma grund att stå på som andra svenskar som startar bolag så menar hon att det faktiskt är bra att 31 bolag ändå är kvar. Om man ser på genomsnittet i Sverige för nya företag som överlever de tre första åren så rör det sig om cirka 66 %, enligt Runsten, och här blev resultatet 56 % vilket inte är så långt ifrån.

Vad säger de som lagt ner ab?

I samma GP artikel så pratade man med några av de som valde att avveckla ab då det inte fungerade. En av dessa var Bistra Alexandrova från Angered. Hon valde att starta en städfirma som var tänkt att fungera som ett extra jobb vid sidan av hennes vanliga vårdjobb. Hon fick hjälp via ett kommunalt center som var till för företagsrådgivning. Där fick hon tips om hur hon skulle starta aktiebolag och sedan driva det. Från Bistra så kan vi förstå att det rörde sig om allmänna tips och inte personlig hjälp. Det var inte tillräckligt för att hon skulle lyckas med sitt projekt och till slut så bestämde hon sig för att lägga ner det nya företaget.

Sanel Dzenanovic från Gårdsten tog också chansen att dra igång ett aktiebolag med hjälp av kommunens satsning. Han vill erbjuda städning och även hjälp i trädgårdar. Det fungerade dock inte med marknadsföringen och hans försök till kontakt och att sälja in sina tjänster blev fruktlösa. Trots god vilja och hjälp så gick det inte.

Lärdomar av projektet

Utöver de två berättelser nämnda ovan så var det flera företag som gick i konkurs vilket givetvis är mycket allvarligare än att avveckla ab. Man kan fråga sig vilka lärdomar som drogs av miljonsatsningen. Om man ska döma av Bistra och Sanels fall så kan man säga att det verkar har funnits brist på ordentlig vägledning. Kanske underskattade kommunen hur mycket hjälp som faktiskt behövdes med marknadsföring och uppföljning av möjliga kunder. Kanske kunde man ha räddat fler företag med hjälp av bättre rådgivning och stöd från personer från det verkliga näringslivet i Göteborg…

Likvidering med snabbavveckling eller vilande bolag?

Det finns lite olika sätt att avveckla verksamhet på. När det inte rör sig om konkurs så har man en hel del valfrihet vad gäller det som ska hända med bolaget. Man kan till exempel välja att låta det vila för att på så vis kunna dra igång det igen vid senare tillfälle. En del gör detta när de vill ge företaget till släktingar som ännu inte är redo att jobba med det. Man kan också sälja ett aktiebolag för snabbavveckling och då kommer det inte att fortsätta att existera utan helt likvideras.

Snabbavveckling ger snabb förtjänst

En del menar att det är överflödigt att betala för avveckling av bolag. Det stämmer bra att man kan likvidera aktiebolag själv och att det här inte behöver bli särskilt svårt. Men man ska vara medveten om att det kommer att ta tid. Likvidation innebär att man måste ta hand om många olika dokument såväl som korrekt kommunikation med myndigheter. Man får vara beredd på att behöva uppdatera och lägga till information under nära ett års tid, kanske mer.

Frågan är om det här är något som man har lust att syssla med. Betänk att man på en dag eller två kan bli helt fri från fortsatt arbete med avveckling. Man säljer bolaget och ger bokföring och andra dokument till den bolagsservice som köper. När detta är klart så kommer bolagsservicen att sköta allt administrativt arbete. De tar över ansvaret och själv kan man gå vidare utan att tänka mer på det aktiebolag som nu kommer att avvecklas på ett lagligt sätt.

Ett vilande bolag ska fortfarande ses över

Om man väljer att låta aktiebolaget vila så betyder det att det fortsatt finns kvar om än i vilande form. Det här är något som innebär att man faktiskt måste sköta visst pappersarbete och redovisning med jämna mellanrum. Man kan alltså inte helt släppa ett vilande bolag, och det kan innebära kostnader om man inte själv vill klara av allt pappersarbete. De här kostnaderna kan ju vara försvarbara om det är så att man har en särskild anledning till att inte lägga ner och avveckla totalt. Men om det inte finns någon särskild anledning till detta så kan man absolut säga att det finns fördelar med snabbavvecklingen.

Snabbavvecklingen ger fria händer

Något man måste komma ihåg är att det kan vara viktigt med fria händer. Det kan ju vara så att man ska ge sig in på ett nytt projekt där man behöver all tid och kraft till det nya företaget. Då kan det upplevas som störande att man måste gå tillbaka till gamla handlingar för att backa upp ett visst dokument till Bolagsverket. Snabbavvecklingen ger verkligen fria händer och det så snart som man har sålt. Det är en god anledning till att välja denna form av likvidation hellre än att låta bolaget vila.

Ett personligt val som kräver eftertanke

Det är givetvis så att valet om bolagets fortsatta vara eller inte är ett personligt val. Man måste se över de behov som finns just nu och eventuellt framöver. Om man inte är säker så kan det vara klokt att investera i professionell rådgivning. På så vis så får man allting klart för sig. Det är bättre att få veta svart på vitt vad det kommer att kosta med vilande bolag såväl som med avvecklingen som sköts av en bolagsservice. Det här gör det möjligt att fatta rätt beslut.

En sak ska man komma ihåg. Det går inte att ångra snabbavvecklingen då man väl har sålt. Då kan man inte komma och säga att man vill gå tillbaka och ändra. Med det vilande bolaget så har man ju fortfarande möjlighet att dra igång igen när man vill och det är något som talar för denna lösning. Men som sagt, saken är mycket individuell, och man ska se över sin egen situation noga innan man fattar beslutet.