Månad: maj 2022

  • Viktigt för dig som vill sälja ab med snabbavveckling

    Viktigt för dig som vill sälja ab med snabbavveckling

    Att äga ett aktiebolag (ab) är både givande och inspirerande, men det innebär också en hel del ansvar och ibland stress. För de allra flesta är belöningen värd mödan men dessvärre får många fatta beslutet att sälja ab för att det inte fungerar som tänkt. Det är många broar som ska krossas och problem som ska lösas…