Alla inlägg av Michael Andersson

Utan tekniska applikationer kan du få avveckla ab

Idag är det ett krav från konsumenter att det ska vara enkelt att handla och få rabatt. Butiker och företag som inte har den nya tekniken kan förlora stort på detta. Det kan till och med bli tal om att avveckla ab för att kunderna sviker. Om du ska dra igång en ny verksamhet är det viktigt att du har satt dig in i alla tekniska applikationer som ska vara med från start.

Lär dig tekniken eller avveckla ab

Det kan låta hårt men för många nystartade bolag har det blivit precis på detta vis. Man har inte satt sig in i alla krav om ny teknik och därmed inte nått ut till kunder på ett effektivt sätt. Dessutom blir det ju inte lätt att sälja bolag när det inte har de tekniska applikationerna som förväntas.

Vad är det för applikationer som ska till?

Det finns en rad applikationer som måste finnas på plats för att en verksamhet ska lyckas. Närvaron online och på mobiler står i centrum. Men det räcker inte länge med en fin hemsida där man kan köpa produkter och ta kontakt.

Idag förväntar sig potentiella kunder mycket mer än så. De måste hitta dig direkt då de söker online efter det de vill köpa. Och närvaron online bör vara interaktiv vilket kan åstadkommas med AI och andra tekniska lösningar.

Vad gäller mobiler så handlar det om samma sak. Det ska gå att köpa och kommunicera med dig på en mindre skärm. Detta kan kräva lite olika lösningar beroende på vad du säljer och hur pass mycket kommunikation som krävs.

Måste du förstå dig på tekniken?

Det är förstås inte så att du nu måste bli expert på AI och moderna tekniska lösningar. Det finns det företag som kan ordna åt dig. Men när du ska starta ett bolag så gäller det ju att förstå att detta kommer att vara en av de kostnader du måste ta för att lyckas.

Syns du inte så finns du inte. Du kommer bara att ha en chans om du jobbar med den nya tekniken. I varje fall om du tänkt dig att du ska sälja via nätet. Det finns fortfarande lokala butiker som kan lyckas. Men de är få och faktum är att de flesta nu befinner sig på marknadsplatsen online och det ställer helt andra krav på butiker än vad som tidigare var fallet.

Bäst att ta hjälp med applikationerna

Eftersom det kan vara svårt att veta precis vilka tekniska lösningar du behöver för att inte hamna i situationen där du får avveckla ab bör du ta hjälp av experter. Se till att forma ett gott samarbete från start så att du har allt som krävs. Tänk på att utvecklingen stadigt går framåt. De bästa webbutvecklarna vet hur man skapar applikationer som går att bygga på i takt med att nya tekniska koncept introduceras.

Vad är anledningar till att avveckla aktiebolag?

Ibland kan ett besked om att en verksamhet ska avvecklas komma som en chock. Detta särskilt när det finns många anställda som är beroende av sina jobb. Men det finns ju också tillfällen då man väljer att avveckla aktiebolag som redan är vilande för att få ut pengarna i aktiekapitalet. Detta kallas för snabbavveckling och innebär att du säljer företaget för att likvidera det.

Vad kan leda till att man väljer att avveckla aktiebolag?

Det finns som sagt många skäl till att ett bolag kan behöva avvecklas. Det är inte alltid så att avveckla aktiebolag är samma sak som konkurs eller andra tråkiga skäl. Men ofta är det förstås så att likvidationen är en negativ konsekvens av att saker och ting inte har fungerar som tänkt.

Vanliga skäl är:

Inkomsterna är inte tillräckliga

När detta sker är det inte möjligt att få en verksamhet att gå runt. Det spelar ingen roll om det är en mindre firma med en anställd eller ett större industriföretag med flera avdelningar och olika lager. Det måste komma in mer än vad som går ut för att det hela ska kunna fortgå. Annars får man avveckla aktiebolag till sist.

Marknaden förändras

Det kan förstås också vara så att marknaden förändras. Det kommer en ny innovation som innebär att tidigare lösningar inte längre är aktuella. När detta sker kan det vara svårt för en verksamhet som jobbar med den tidigare lösningen att överleva och då kan man tvingas att lägga ner och likvidera bolaget.

Konkurrensen blir för hård

En ny glasskiosk öppnar på andra sidan gatan. Detta sker ju titt som tätt. Det går inte att förbjuda andra från att försöka sig på det du har sysslat med i så många års tid. Faktum är ju att vi ofta hyllar det där med fri konkurrens som något som pressar priserna.

Samtidigt kan konkurrensen vara det som leder till att du får avveckla bolaget. Om glassen på andra sidan gatan är mycket godare än din så kommer kanske kunderna att svika. När det inte går att slå tillbaka med ännu bättre glass kan likvidationen vara oundviklig.

Behovet försvinner

Det som bolaget har sålt under många års tid är inte längre efterfrågat. Detta sker också och då kan det leda till att man får avveckla ab. Det finns också nystartade bolag som gör det misstaget att de ger sig in i en mättad bransch där det inte finns något behov av en ny aktör.

En ny ägare lägger ner verksamheten

Ibland kan det också vara så att ett bolag läggs ner som ett resultat av att det har sålts. Den nya ägaren kanske bestämmer sig för att det blir bäst så. Detta är viktigt att tänka på när man ska sälja bolag för vidare drift. Det går att avtala om vissa saker för att se till att det blir tryggare för anställda då en ny ägare kommer in i bilden.

Personliga skäl

Det finns förstås också personliga skäl till att avveckla aktiebolag. Det kan ju vara så att den som äger bolaget känner att det är dags att gå i pension eller att göra något annat. Om det finns en önskan om att ge sig på ett nytt område kanske det inte går att samtidigt jobba vidare med det första bolaget.

Legala skäl

När ett bolag får problem med lagen kan det leda till en tvångslikvidation. Detta är inte roligt men det sker. Det gäller till exempel att vara noga med bokföring och de regler som finns för drift av ab från Bolagsverket och Skatteverket.

Naturkatastrofer kan vara dödsstöten

Det är absolut inte vanligt men visst kan det ske att man får lägga ner ett bolag till följd av en naturkatastrof eller olycka. Även om det med försäkringspengarna skulle går att bygga upp verksamheten igen så kan ägaren välja att inte göra det för att för mycket förstörts.

Det här är några vanliga skäl men det kan förstås finnas fler. Det viktigaste är att fatta ett genomtänkt beslut innan du påbörjar din avveckling av företag.

Vad behöver du för att kunna sälja bolag för avveckling?

När du har bestämt dig för att sälja bolag för avveckling så är det viktigt att allting är redo för detta. Det är egentligen ganska enkelt att sälja ett aktiebolag för avveckling. Så länge som det rör sig om ett vilande bolag ska det inte vara några problem.

Sälja bolag till en bolagsservice

Till att börja med så är det förstås så att du behöver en köpare som kan avveckla för att kunna sälja bolag för likvidation. Det finns flera bra alternativ på den svenska marknaden. De här bolagen erbjuder lite olika pris och villkor. De har tjänster som är mer eller mindre bra beroende på de behov som du har.

Var alltid noga med att välja en seriös tjänst. Det har tyvärr förekommit att bolag utgett sig för att köpa ab för att avveckla. I själva verket har de sedan sålt dessa bolag vidare på ett olagligt sätt. Det är ju inget som du vill råka ut för.

Se över det rykte som en bolagsservice har och ta reda på hur de jobbar. Om du märker att det finns frågetecken omkring etik och laglighet ska du söka upp en annan tjänst!

Ditt ab måste vara vilande

Det går inte att sälja en verksamhet som är igång för avveckling. Om du försöker göra det kommer du att få avslag. Det gäller först att göra sig av med allt som ingår i bolaget och se till att det bara existerar som bokföring och pengar på ett konto.

Pengarna som sitter på kontot för aktiekapitalet kommer du ju också att få ut när bolaget väl likvideras. Men detta kan alltså först ske då ditt företag är i det som kallas för vilande form.

Om du är osäker på vad som gäller så kan du alltid be en bolagstjänst om råd. De kan ge dig en checklista med det som ska vara klart för att de ska ha möjlighet att köpa ditt ab för att likvidera det. Se till att du har bockat för allting innan du skickar in uppgifterna och beställer en snabbavveckling!

Du behöver tålamod!

Även om det är sant att en snabbavveckling inte tar flera månaders tid och att du är klar så snart som du säljer bolaget så behöver du lite tålamod. Detta särskilt om du inte riktigt är redo för avvecklingen. Det är väl värt att se över allting och säkra dig om att du har alla dokument redo för bokföring, årsrapport och mer innan du beställer din avveckling.

Med tålamod kommer du att få en bättre upplevelse av att sälja bolag för att likvidera det. Du slipper bakläxor och det hela blir klart så snabbt som du önskar.

Sälja ab med aktieöverlåtelseförbehåll

Det finns mycket att tänka på när du ska sälja ab. Detta oavsett om du väljer en snabbavveckling eller om du kommer att sälja en del av eller alla aktier. Om du säljer aktier kan det vara så att du måste följa vissa regler i Bolagsordningen som bestämmer hur du får sälja. Detta är också något som kommer att vara med i aktieägaravtal.

Men har du koll på vilka aktieöverlåtelseförbehåll som finns? Vi tar en titt på några som kan vara bra att ha lite koll på för den som ska sälja bolag.

Sälja ab med aktieöverlåtelseförbehåll

Det finns flera förbehåll som kan bli aktuella men här ska vi se på några av de allra vanligaste som du bör känna till och ha lite koll på om du ska sälja ab.

Förköpsförbehåll

Det går att begränsa rätten att överlåta aktier hur som helst. Detta kan göras med ett förköpsförbehåll. Med detta kan du se till att de som äger aktier i bolaget har första rätt att köpa fler aktier.

Hembudsklausul

Denna regel är relaterad till förköpsförbehåll på vis att det också handlar om att begränsa rätten att överlåta aktier fritt. Denna regel kallas ibland också för hembudsförbehåll. Här kommer det att vara så att de som äger aktier har rätt att köpa tillbaka aktier som någon annan har fått.

Normalt så görs detta genom att aktieägare kan köpa tillbaka en aktie mot en ersättning som är nominell. Den kommer att ligga en bra bit under det marknadsvärde som gäller vid transaktionen.

Samtyckesförbehåll

Det finns också en regel som ser till att man inte kan överlåta aktier till nya ägare utan att styrelse eller bolagsstämma går med på detta. Om det finns ett samtyckesförbehåll i avtalet så måste detta alltså ske först. Ofta är det en formalitet men det gäller ju att vara medveten om detta så att regeln inte bryts.

Tag-along och Drag-along regler

Ordet tag-along-klausul syftar på en regel som berör de villkor som finns då aktier säljs. Om en aktieägare vill sälja aktier så måste han se till att andra ägare av aktier får chansen att sälja sina aktier till samma villkor. Dessutom ska de kunna sälja samtidigt som den som initierar försäljning gör det.

Med drag-along-klausul så menas en regel som ger majoriteten av aktieägarna rätten att begära att andra aktieägare säljer sina aktier samtidigt som majoritetsägarna gör detta. Detta till samma villkor. Denna regel kan bli väldigt viktigt då man vill sälja ett bolag som har många ägare.

Viktigt att förstå avtal för aktier

Det borde vara solklart att det är väldigt viktigt att förstå fackspråket och de regler som gäller för dig som äger aktier och vill sälja dem. Detta kan många gånger kräva hjälp. Du kan till exempel vända dig till en aktiemäklare som hjälper dig att förstå samt att sälja aktierna på ett lagligt sätt. Det kan kännas mycket tryggt och spar dig förstås också en hel del tid på att försöka klura ut vad som gäller.

Måste du sälja aktiebolag med rabatt?

Det finns studier som har visat att svenska bolag i privat regi ofta värderas till rabatt. Om du ska sälja aktiebolag finns det mycket att tänka på. Själva valet av försäljningsform är givetvis något som kommer att påverka hur mycket du får ut av försäljningen. Men är det verkligen sant att värderingen kan bli en rabatt med mellan 15 och 34 procent?

Hur ska du sälja aktiebolag?

Om du tänker sälja aktiebolag för avveckling så kommer du ju inte att genomföra en värdering av bolaget. Då är det aktiekapitalet som finns kvar som betalas ut till dig. Detta oavsett hur bolaget en gång värderades.

Men när du säljer ab för vidare drift så kommer en värdering att genomföras och den kan alltså ske med rabatt. Detta kan ju vara önskvärt då du säljer bolaget inom familjen men givetvis inte om du ska sälja det till en utomstående part och inte längre kommer att ha något personligt intresse av driften.

Bilden av rabatter för privata bolag är lite skev

När vi ser på studier som rör värdering av privata aktiebolag som ska säljas så blir det tydligt att bilden är lite skev vad gäller rabatter. Det kan vara så att forskare har skapat en bild som inte riktigt stämmer med verkligheten.

Det är till exempel inte standard att utvärderare jobbar med rabatt för privata bolag. Så om du ska sälja aktiebolag är det absolut inte säkert att det kommer att bli tal om rabattvärdering. Detta beror helt och hållet på situation och vad som är önskvärt.

Det är också viktigt att det finns mycket mer som kommer att spela in i hur det slutliga priset sätts. Detta särskilt då det rör sig om ett övertagande av bolag. För likvidation är det som sagt en helt annan sak och där blir rabatter inte aktuella eftersom en värdering inte är aktuell.

Kan likvidation vara en positiv sak?

Om det går att avveckla ab i tid och undvika konkurs så finns det mycket att vinna på detta. Att avveckla bolaget är samma sak som likvidation. Och du kan likvidera ab själv med hjälp av tydliga instruktioner från Bolagsverket. När du fattar beslutet om att likvidera så kan detta vara en positiv sak som gör att du slipper konkurs och andra tråkigheter.

Likvidation när det inte fungerar

Det är klart att det kan vara klokt att ha en plan för företagsstarten där du inkluderar vad som ska göras om det inte går som tänkt. I början av ett företags drift så kan det bli svackor och då är likvidation inte det första valet. Det kan ju vara så att du bara behöver knuffa på lite till för att det ska rulla igång ordentligt.

Men när det fortsätter att inte fungera så är det viktigt att inse att en avveckling som är frivillig kan vara det bästa valet. Om ett bolag inte läggs ner innan fodringar blir större än vad du som bolagsägare klarar av så kan det bli problematiskt. Det är bättre att lägga ner innan det går så långt.

Det kan till sist bli till tvångslikvidation och det är verkligen inte något att hoppas på. Med god insikt i om vad som kan göras och när så slipper du förhoppningsvis lägga ner. Men när det inte finns någon annan utväg så är en likvidation som du genomför i tid ditt bästa val.

Likvidationen kan rädda ditt namn

Utöver att du minskar din förlust om du väljer att avveckla ab i tid så är detta något som också kan vara bra för ditt namn. Även om du inte lyckades med detta bolag så kan det ju vara så att du vill försöka igen längre fram.

Om du bränner ditt namn med en massa obetalda räkningar som aldrig betalas på grund av konkurs kan det vara svårt att komma igen. I varje fall inom samma bransch. Det är något som kan vara bra att komma ihåg när du funderar på om det inte ändå vore bättre med en likvidation när du fortfarande har möjlighet att betala av skulder.

Du kan lägga över likvidationen på annat bolag

Om du känner att det tar emot att likvidera ab för att du inte är säker på hur du ska göra så har du valet att sälja ab för att få det likviderat. Detta kan också kallas för snabblikvidation och är en tjänst som en bolagsservice kan erbjuda.

Den här typen av likvidation fungerar bara om alla papper är i sin ordning och ditt bolag är i vilande form. Då kan du sälja och få ut pengarna som finns i bolaget minus den summa som likvidationstjänsten kostar.

Vad kommer det att kosta att likvidera ab?

Hur mycket det kommer att kosta att likvidera ab beror på hur du gör detta. Om du till exempel väljer att likvidera ab själv så ska du betala för Bolagsverkets registreringsavgifter. Om du inte tar någon hjälp utifrån kan du komma undan med under 2000 kronor fast då har du ju inte räknat på vad tiden du lägger på likvidationen är värd.

Pris för att likvidera ab med snabblikvidation

Om du väljer att lägga ut likvidationen på ett annat bolag med det som kallas för snabblikvidation kommer det att kosta mer än att likvidera ab själv. Den här formen av avveckling kan kosta flera tusenlappar men då är det ju också så att du får ut pengarna för bolaget på en gång.

Det är ganska vanligt att du får betala omkring 12 000 kronor för en vanlig likvidation. Det kan vara mer än så eftersom du ska betala både moms och avgift till Bolagsverket. Men när du ser på kostnad för likvidation av ab så måste du också vara medveten om vad du sparar med den.

Din tid är också värt något

Kostnaden för att likvidera ab kan inte bara ses som en summa som du jämför med kostnaden för att själv sköta likvidationen. Om du räknar på detta vis så är det kanske så att din tid inte är så mycket värd.

För den som inte har något emot att själv sköta avvecklingen är det klart att det ändå kan ses som en stor besparing att göra detta på egen hand. Men för den som tycker att en sådan process är rena rama plågan så finns det ett stort värde i möjligheten att få denna hjälp av ett annat bolag.

Vad kan du göra med pengarna i bolaget?

En annan fråga som påverkar hur du ser på kostnad av snabblikvidation är vad du kan göra med pengarna som finns i bolaget. Om du väljer att likvidera ab själv får du vänta i nära ett års tid på att få ut denna summa.

Om det är så att du kan investera pengarna i något vettigt just nu är det också en kostnad att beakta. Då du får låna pengar för att du måste vänta på att få ut kapitalet från bolaget som du avvecklar ska du lägga kostnaden för lånet till dina kostnader.

Det kan alltså vara så att du sparar mer på att få avvecklingen klar snabbt för att kunna använda kapitalet som du då får tillgång till på en gång. Med snabbavveckling får du ju ut pengarna för bolaget samtidigt som du säljer det. Är all dokumentation i ordning är detta en smärtfri process som du kan dra stor nytta av.

När måste vi enlig lag likvidera aktiebolag?

Det är inte alltid så att likvidation av bolag är något negativt. Det kan ju vara så att du vill likvidera aktiebolag för att det av olika skäl inte längre finns anledning att fortsätta. Ett vilande ab kan ju också avvecklas utan att det beror på verksamhet som inte fungerar. Faktum är att du genom att sälja bolag som är vilande kan få hjälp med snabblikvidation.

När tvingas du att likvidera aktiebolag?

Om det inte är så att du väljer att likvidera aktiebolag själv så kan det istället handla om det som kallas för tvångslikvidation. Det är något helt annat. Här är det så att du på grund av något av flera skäl inte kan driva verksamheten vidare.

Ett vanligt skäl till att man blir likvidationspliktig är att bolaget inte drivs i enlighet med de krav som finns i Sverige. Det kan vara så att kapitalet understiger den satta nivån. Andra vanliga skäl är att man inte har en behörig styrelse eller att det saknas en revisor.

Om du inte skickar årsredovisningen till Bolagsverket i tid kan det också leda till att ditt ab måste likvideras.

Vem bestämmer om en tvångslikvidation?

Många gånger går det förstås att förhindra att aktiebolaget likvideras mot din vilja. Men det finns situationer där det blir tvångslikvidation. Här är det Bolagsverket som kommer att besluta. En allmän domstol kan också fatta detta beslut.

Om man kommer fram till att bolaget inte uppfyller kraven som ställs på ab i Sverige så kan detta ske. Då är det svårt att överklaga. Har beslutet fattats så är det bara att följa de anvisningar som ges och företagets livstid är över.

Viktigt att undvika tvångslikvidation

När du startar ett bolag så tänker du ju knappast på att likvidera aktiebolag. Men det är viktigt att redan från start vara medveten om att risken finns om du inte sköter ditt ab på rätt sätt. På grund av detta ska du vara på det säkra med att du driver ditt ab på rätt sätt.

Det gäller att alltid uppfylla kraven som finns på ett aktiebolag. Du måste se till att din styrelse fungerar som den ska och att den är behörig. Dessutom bör du se över de krav som finns i aktiebolagslagen. Ta hjälp av en professionell rådgivare om du inte är säker.

Just att jobba med en revisor som kan styra dig i rätt riktning är inte så dumt. Det hindrar att du begår misstag som kan kosta dig bolaget via en tvångslikvidation. Genom att från start etablera ett gott samarbete med revisor och eventuellt en ekonomisk rådgivare så kan du förhindra att det går så långt att du blir tvungen att likvidera ab.

Varför välja snabbavveckling då du kan likvidera själv?

Det finns faktiskt goda skäl till att entreprenörer som absolut klarar av likvidationer på egen hand väljer snabbavveckling. Det finns ju lite olika typer av avveckling men i grund och botten så handlar det alltid om att man lägger ner ett bolag. Då detta sker frivilligt så kan frågan om snabbavvecklingen verkligen är nödvändigt dyka upp.

Snabbavveckling går ju snabbt men kostar pengar

Det som får vissa att avböja möjligheten att sälja bolag för att få det avvecklat är att snabbavveckling kostar pengar. Det är sant att du kan vara klar med din likvidation på några dagars tid men du får ju betala för att bolagsservicen sköter detta arbete.

Om du vet att du kan sköta processen på egen hand så kan du tänka att det kanske inte är värt att betala för den. Det här beror på flera saker och det finns inte ett enkelt svar på varför du bör välja snabblikvidation om du klarar den själv.

Betänk saker som att:

  • Tid också är pengar. Du friar tid som du kan använda till annat.
  • Du får ut pengarna ur bolaget på en gång med snabbavveckling.
  • Du slipper sköta kommunikation med Bolagsverket då du säljer ab för avveckling.
  • Du slipper tänka mer på verksamheten som nu går i graven.

Det här är punkter som absolut kan vara viktiga för dig. Så visst kan det vara så att du hellre kör på snabbavveckling trots att du klarar denna process själv. Du kanske har avvecklat flera bolag tidigare. Då vet du också precis hur mycket tid du lade på det och vad du skulle kunna göra med den tiden istället.

Vad är din tid värd för dig?

Snabblikvidationer handlar först och främst om tid. Om vi bara ser på kostnaden för denna service så är det svårt att motivera den. Det är trots allt ganska dyrt. Men din tid har ju ett värde och det är det du ska fokusera på. Detta särskilt när du känner dig lugn med att själv klara av en avveckling av ab.

Tidens värde handlar ju inte bara om de pengar du kan tjäna under de timmar du hade lagt på avvecklingen. Det kan ju faktiskt vara så att du gärna skulle spendera lite mer tid med familj och vänner. Om du plockar bort likvidationen från dina axlar så blir det mer tid över för sådant som kanske är mycket viktigare för dig än ditt företagande.

Summan av kardemumman är att du bör beakta om det verkligen är det värt för dig att likvidera ab själv när du kan få snabbavveckling av en säker och bra tjänst. Det är ditt beslut men det är absolut inte så att du måste bevisa att du kan och att det skulle vara mindre fint att sälja ab för att få det avvecklat.

Vad är rimliga orsaker till att avveckla ab?

När du börjar fundera på att avveckla ab så kanske det dyker upp tankar om rimligheten i detta. Det är ju stor skillnad mellan att sälja bolag och låta någon annan driva det vidare och att likvidera. Det finns flera rimliga orsaker till att genomföra en likvidation och rimligheten ligger i din uppfattning av situationen och vad du är villig att göra för din verksamhet.

Anledningar till att avveckla ab

När företagsägare pratar om att lägga ner verksamheten så kan det bero på olika saker. Det är ju inte bara nystartade bolag som kan läggas ner. Större bolag som har varit igång under många års tid kan också nå en punkt då ägare beslutar sig för att avveckla ab hellre än att jobba vidare med verksamheten.

Några exempel på vanliga orsaker till att avveckla ab är:

  • Företaget är inte lönsamt
  • Det finns inga lösningar för de ekonomiska problemen
  • Du vill få i pension
  • Det finns ingen motivation till att fortsätta

Alla dessa anledningar kan ses som mer eller mindre rimliga. När det verkligen inte går att vända skutan så är det klart att det är bättre med frivillig avveckling i god tid hellre än att driva det hela till konkurs.

Men för att vara säker på att det verkligen är rimligt att lägga ner hellre än att hitta folk som kan driva vidare så är det viktigt med proper analys av läget. Att du vill göra något annat är ju en sak. Det måste inte vara samma sak som att likvidera ab.

Sälja bolaget eller avveckla det

Det går att sälja bolag för att låta någon annan ta över. Ska du gå i pension kanske du hoppas på en släkting som har den glöd du inte längre känner för verksamheten. Men om du inte har tid och energi för att hitta rätt köpare så kan du även sälja för avveckling.

Idag kan du avveckla ab med snabbavveckling som genomförs av en bolagsservice. Då får du genast ut pengarna för bolaget och du kan syssla med annat under de månader som bolagsservicen jobbar med avvecklingen.

Avveckling av bolag kan ju ske på flera olika sätt. Du kan som sagt sälja och så går det att överlåta bolaget på någon annan. Utöver detta går det att genomföra en likvidation på egen hand eller så kan du ansöka om konkurs om det hela har gått så långt.

När vi talar om rimlighet så får vi förstås sätta det hela i relation till hur det går med verksamheten. När det gäller ett vilande bolag är det klart att det är rimligt att avveckla det för att det inte kommer att användas igen.

Men när det handlar om att kasta in handduken för att det hela inte fungerar så gäller det att noga undersöka om det går att undvika en konkurs. Om inte är det högst rimligt att avsluta ab innan det går så långt att skulder inte kommer att kunna återbetalas.