Kategoriarkiv: Bolagsinformation

Hur mycket kan jag sälja ab för?

Du undrar hur mycket ditt företag är värt. Kanske inte bara för att du funderar på att sälja ab. De flesta tänker då och då på värdet på sin verksamhet. Med tanke på hur mycket tid och hjärta du har lagt ner i ditt bolag så går det kanske inte att mäta i pengar. Men mäta i pengar måste du göra för att kunna sälja bolaget.

Sälja ab för att gå i pension

Då du inser att inget av barnen vill ta över verksamheten så gäller det att besluta om du ska sälja ab till någon utomstående. Om verksamheten går bra så är detta att rekommendera. Det går att sälja bolaget för avveckling och få ut en slant på detta. Men det här är också något som kan kosta mer. Särskilt om du står med ett ab som är i full gång och som fungerar mycket väl.

När du vill gå i pension så är det extra viktigt att betänka hur mycket du kan få för ditt företag. Ta dig tid till att göra uppskattningar. Innan du lägger tid på att hitta en köpare eller på att undersöka vem som ger bäst snabbavveckling så ska du ha ett grundat beslut.

Vad säger revisorn?

Det är helt naturligt att först vända sig till bolagets revisor. Tillsammans så kan ni se på det historiska värdet. Det här kan ge en uppskattning av vad bolaget nu är värt. Men balansräkning och lönsamhet under de senaste åren är inte allt som avgör vad du kan sälja ab för.

Risken finns att du får alldeles för lite för bolaget på detta vis. Om det ska fortsätta drivas så måste man ju även se framåt. Det finns även ett värde i framtidsutsikter. Med tanke på detta så kan det vara bra att se om du kan få rådgivning som innefattar fler aspekter.

Se om du kan hitta en person som har god erfarenhet av att sälja och köpa bolag. Det kan ge dig en bättre förståelse för hur mycket du kan tänkas få för ditt ab.

Sälja aktiebolag för avveckling

När ett bolag inte längre är aktivt och du vill gå i pension så är en bra lösning att likvidera det. Du kan faktiskt få ut pengar på detta. Det du gör är att sälja ab till en bolagsservice som sedan avvecklar. Det här går snabbt och kan bli det bästa alternativet om ingen vill kicka igång verksamheten igen.

Hur mycket du kommer att få för bolaget beror återigen på vad det är värt. Men om du vänder dig till en professionell bolagsservice så ska du få en värdering som är tydlig. Du bör förstå precis hur de kommer fram till sitt beslut så att du kan bestämma dig för om du vill acceptera erbjudandet eller inte.

Sälja aktiebolag med vinst

Om du vill sälja aktiebolag med vinst så är du inte ensam om detta. Att gå på plus är en mycket vanlig tanke med försäljning av aktiebolag. Fast ibland så får man inse att det kanske inte blir så mycket vinst. Det händer att det handlar mer om att minska förluster genom att sälja ab i tid.

Sälja aktiebolag för att hindra konkurs

Konkurs bör förhindras för det är verkligen en obehaglig situation. Hellre än att gå i konkurs så bör du se på möjligheten att sälja aktiebolag för avveckling. Om du kan sälja bolag i tid för att likvidera det så kanske du inte förlorar så mycket pengar på verksamheten.

Inte mindre viktigt är att en försäljning i god tid kan motverka problem med ditt rykte. Då är chansen för att du ska kunna starta något nytt mycket större. Du visar ju prov på att du har rätt tänk och att du kan ta ansvar för dina handlingar.

Även försäljning av ab för avveckling kan gå med vinst. Det här är en typ av likvidation som kostar pengar men det kan ändå gå på plus. Det hela beror givetvis på hur bolaget ser ut och vad det är värt. Men det kan vara värt att ta kontakt med en bolagsservice som kan ge ett erbjudande. Med snabbavveckling så slipper du ju själv ta hand om det administrativa omkring avvecklingen. Det kan kännas mycket skönt då du bara vill gå vidare.

Glassen var god men de fick likvidera bolag

Då portarna för den nya glassbutiken i Katrineholm slogs upp år 2012 så såg det ljust ut. Glassen var fenomenal och mycket uppskattad, precis så som ofta är fallet med riktigt god italiensk glass. Men drömmen gick snart i kras och man fick likvidera bolag då det inte fungerade. Ett år senare så kunde Kkuriren online berätta att glassmaskiner var sålda och glassentusiasten bakom projektet stod utan jobb.

Fortsätt läsa Glassen var god men de fick likvidera bolag

Undvik att avveckla bolag redan då du startar det

Det låter kanske lite märkligt, vem tänker på avveckling då man vill starta aktiebolag? Men faktum är att man bör göra det för det är numera många som får lägga ner sina bolag då det inte fungerar så som de hade tänkt sig. Det är nämligen så att ett alltför hastigt beslut om att dra igång verksamheten kan leda till att man snart får avveckla bolag för att inte gå i konkurs. Men om man planerar väl och bygger sin verksamhet på ett hållbar affärsplan så kan man redan från start undvika att behöva likvidera ab.

Fortsätt läsa Undvik att avveckla bolag redan då du startar det

Tips för dig som ska sälja företag

När man har drivit ett företag under många års tid så kan man komma till en punkt där man upplever att det inte längre är lika intressant att fortsätta. Kanske ska man gå i pension och då det inte finns någon i familjen som kan ta över så bestämmer man sig för att sälja företag. Men vad ska man tänka på för att lyckas med försäljning av aktiebolag på bästa vis? En hel del! Här är några tips för dig som vill sälja ab. Ta en titt och fundera lite på hur du skulle kunna genomföra din försäljning under det kommande året, eller kanske åren…

Fortsätt läsa Tips för dig som ska sälja företag

Vad ska man tänka på när man vill likvidera bolag snabbt?

Av alla bolagsformer så är aktiebolag den som kräver lite mer vad gäller kunskap om både start och avveckling. Det här beror givetvis en hel del på att det här handlar om ett företag som kan ha flera delägare, men också om att skatteregler och mer skiljer sig från andra företagsformer. Om man vill likvidera bolag snabbt och tänker sig att sälja det i detta syfte så ska man betänka att kunskap är ett måste för att det inte ska bli fel.

Fortsätt läsa Vad ska man tänka på när man vill likvidera bolag snabbt?

Skillnaden mellan tvångslikvidation och frivillig likvidation

Man hör på uttrycken vad som skiljer tvångslikvidation från frivillig likvidation. När man likviderar frivilligt så är den en process som man själv sätter igång medan tvångslikvidationen innebär att man tvingas lägga ner företaget. Det finns lagar i Sverige som anger hur aktiebolag ska drivas. Om man bryter mot dessa så kan man tvingas till att lägga ner bolaget. Det är verkligen viktigt att förstå detta och att inte göra misstag som kan leda till en tvångslikvidering av aktiebolaget.

Fortsätt läsa Skillnaden mellan tvångslikvidation och frivillig likvidation

När kan man bli tvingad att likvidera ab?

Man vill inte hamna i situationen att det företag som man har jobbat så mycket med ställs inför en tvångslikvidation för att man har missat regler från Bolagsverket. En likvidation kan också vara frivillig och ska absolut inte likställas med konkurs. Idag så är det inte ovanligt att man till exempel säljer aktiebolag för att få det avvecklat av en bolagsservice. Men vad kan leda till att man blir tvingad att likvidera ab? Här är några vanligt förekommande anledningar som man ska passa sig för.

Man får likvidera ab utan revisor

Om man driver ett aktiebolag så måste man faktiskt enligt lag ha en revisor för det. Om man inte har det så kan det bli så att man får likvidera ab. Man får först ett slags hot om detta så att man kan korrigera. Men om man inte gör något åt problemet så står företaget inför en likvidation som man inte kan undvika. Då kommer ledningen att sparkas och en tillsatt jurist fortsätter driva verksamheten som till sist läggs ner. När skulder har betalats så får aktieägare pengarna som blir över.

Regelbrott som kan tyckas små

Det finns regelbrott som man kan tycka är petitesser men som faktiskt kan leda till att man får aktiebolaget nedlagt. Ett exempel på detta är att man inte lämnar in årsredovisningen i tid till Bolagsverket. Man får förstås en påminnelse om detta, och den ska man inte missa om man inte vill att företaget ska läggas ner utan att man kan göra något åt saken.

Andra skäl till tvångslikvidation kan vara:

  • Att man inte har anmält om en styrelse som är behörig till Bolagsverket
  • Att man inte har anmält om en VD
  • Att man inte har bifogat revisionsberättelse då detta efterfrågas tillsammans med årsredovisning, och inte har rättat till det inom 11 månader efter det att räkenskapsåret har gått ut.

Viktigt att vara medveten om alla regler

Det är kanske inte så konstigt att så många aktiebolag väljer att få hjälp med bokföring. Det finns mycket som man ska hålla koll på. Man kan inte förväntas vara expert på allt det lagliga bara för att man startar aktiebolag och det finns goda skäl till att betala för hjälpen. Att chansa på att det kommer att fungera är faktiskt att riskera att man får likvidera ab av ren okunskap. Det här kan verkligen ses som onödigt då man driver en verksamhet som annars fungerar alldeles utmärkt.

Om det är så att man frivilligt vill likvidera aktiebolaget så kan man alltid göra detta via en bolagsservice som ser till att likvidationen sköts på lagligt sätt så att man slipper bakläxa längre fram.

Likvidera aktiebolag frivilligt i god tid

En likvidation innebär att man säljer av tillgångar och betalar av på skulder. Blir det något över då man har valt att likvidera aktiebolag frivilligt så delas detta upp mellan aktieägare. Om det är så att man inser att verksamheten inte fungerar som den ska så kan man fundera på om det kanske är läge att avsluta bolaget innan det går för långt. En negativ spiral kanske kan vändas, men om inte så är det förstås bättre att backa ut med hedern i behåll hellre än att sätta en massa leverantörer och samarbetspartners i klistret.

Likvidera aktiebolag på rätt sätt

Det finns mycket att förstå då man driver aktiebolag och man kan faktiskt få problem enbart av att inte följa regler från Bolagsverket. Ett ridcenter var nära tvångslikvidation enbart för att de inte har lämnat in årsredovisningen i tid till Bolagsverket! Det här visar att man måste vara noga med det administrativa arbetet och så även efter det att man väljer att likvidera.

Om man väljer att sälja bolaget till en bolagsservice som kommer att likvidera aktiebolag åt en så kan man vara säker på att det här görs på rätt sätt. I varje fall då man vänder sig till en seriös aktör som har ett gott rykte och lång erfarenhet av att avveckla aktiebolag. Det kan vara den bästa vägen att gå då man själv inte är helt insatt i hur man ska sköta avvecklingen på rätt sätt.

Trots hjälp från kommunen så fick de avveckla ab

Det talas ju en hel del om hur man kan skapa fler jobb i Sverige och då särskilt med tanke på alla nyanlända som behöver integreras och bli en del av samhället. Det har startats många olika typer av projekt och det här är inget nytt fenomen. Redan 2011 så körde man igång med ett kommunalt projekt i nordöstra Göteborg. Under två års tid så satsade man 123 miljoner kronor på att få nyanlända att starta bolag. Man tänkte sig att det här skulle ge nya jobb i stadsdelar som led av hög arbetslöshet såväl som av segregation. Hur gick det? Flera år senare kan vi konstatera att en stor del av projekten har lagts ned och att man har fått avveckla ab då det inte riktigt fungerade som man hade tänkt sig.

Miljonhjälp till trots så var det många som fick avveckla ab

Projektet hade olika områden och man delade upp pengarna på dessa. Näringsliv och kultur fick cirka 48 miljoner kronor. Det startades allt som allt 55 nya bolag, men idag så är bara 31 av dessa kvar. De andra har valt att avveckla ab eller att lämna dem i vilande status. Det handlar inte bara om likvidation utan även om konkurser vilket givetvis inte är så positivt med tanke på att detta innebär skulder som inte har betalats och att andra företag och individer på så vis har skadats av projektet.

Man ser det ändå som ett bra resultat

Susan Runsten som var med och drev projektet uttalade sig i GP om saken och menade att det ändå kan ses som ett bra resultat. Med tanke på att det rör sig om områden där man har svårt med svenskan och inte har samma grund att stå på som andra svenskar som startar bolag så menar hon att det faktiskt är bra att 31 bolag ändå är kvar. Om man ser på genomsnittet i Sverige för nya företag som överlever de tre första åren så rör det sig om cirka 66 %, enligt Runsten, och här blev resultatet 56 % vilket inte är så långt ifrån.

Vad säger de som lagt ner ab?

I samma GP artikel så pratade man med några av de som valde att avveckla ab då det inte fungerade. En av dessa var Bistra Alexandrova från Angered. Hon valde att starta en städfirma som var tänkt att fungera som ett extra jobb vid sidan av hennes vanliga vårdjobb. Hon fick hjälp via ett kommunalt center som var till för företagsrådgivning. Där fick hon tips om hur hon skulle starta aktiebolag och sedan driva det. Från Bistra så kan vi förstå att det rörde sig om allmänna tips och inte personlig hjälp. Det var inte tillräckligt för att hon skulle lyckas med sitt projekt och till slut så bestämde hon sig för att lägga ner det nya företaget.

Sanel Dzenanovic från Gårdsten tog också chansen att dra igång ett aktiebolag med hjälp av kommunens satsning. Han vill erbjuda städning och även hjälp i trädgårdar. Det fungerade dock inte med marknadsföringen och hans försök till kontakt och att sälja in sina tjänster blev fruktlösa. Trots god vilja och hjälp så gick det inte.

Lärdomar av projektet

Utöver de två berättelser nämnda ovan så var det flera företag som gick i konkurs vilket givetvis är mycket allvarligare än att avveckla ab. Man kan fråga sig vilka lärdomar som drogs av miljonsatsningen. Om man ska döma av Bistra och Sanels fall så kan man säga att det verkar har funnits brist på ordentlig vägledning. Kanske underskattade kommunen hur mycket hjälp som faktiskt behövdes med marknadsföring och uppföljning av möjliga kunder. Kanske kunde man ha räddat fler företag med hjälp av bättre rådgivning och stöd från personer från det verkliga näringslivet i Göteborg…