Kategoriarkiv: Bolagsinformation

Lägga ner aktiebolag eller fortsätta försöka?

Om ett företag fortsatt går på minus efter flera försök att förbättra omsättningen så kan man fråga sig om det kanske är dags att lägga ner aktiebolag innan skulderna blir så stora att man inte klarar av dem. Det är ansvarsfullt att betänka möjligheten till avveckling där man ser till att de som har lånat ut pengar till verksamheten, och de som ännu inte har fått betalt för varor och tjänster, får sina pengar. Samtidigt så kan det förstås vara så att det fortfarande går att vända trenden men då ska man vara säker på att man jobbar på rätt sätt innan man riskerar att komma en konkurs ännu närmre.

Lägga ner aktiebolag med snabbavveckling

Då man beslutar sig för att det inte längre är värt att försöka så kan man likvidera ab. Med en snabbavveckling så kan man lägga ner aktiebolag på ett mycket smart sätt. Man säljer det och slipper sedan tänka mer på saken. Bolaget som köper tar hand om avvecklingen. Det här kan ju kännas bra då man helst inte vill bli påmind mer än nödvändigt om företaget som inte fungerade så som man hade hoppats.

Vända trenden med effektiv hjälp

Om man vill ge det hela ett nytt försök så måste man få vettig hjälp. Har man försökt själv några gånger med olika typer av marknadsföring som bara kostade pengar så kan det vara riskabelt att göra samma sak igen. Kanske behöver man gå in och ändra i affärsplan för att aktiebolaget ska få fart. Det här kan kräva att en professionell rådgivare ser på den plan som finns för att komma med förslag på vad man kan göra för att börja gå på plus.

Det blir fler företag men också många som väljer likvidation

Företagslivet i Sverige är viktigt för det är företagen som skapar nya jobbtillfällen. Positivt att se är att antalet svenska företag fortsätter att växa. Det går inte snabbt men trenden är uppåt. Samtidigt så ska man veta att många av företagen avslutas frivilligt eller går i konkurs. Det är inte lika vanligt med konkurs som med likvidation och det är förstås bra. Varje samhälle mår bra av aktiva företag som fungerar som de ska. De fungerar ju som en motor för samhällets välbefinnande och för att vårt välfärdssystem fortsatt ska frodas och ge det stöd som vi förväntar oss av det.

Nya företag som väljer likvidation

När ett nytt företag väljer likvidation eller snabbavveckling kort efter att det har startats så gäller det att förstå varför. Det kan ju vara så att mer hjälp med god planering och en bra affärsplan kan göra skillnad. Många gånger så är det så att ett bra koncept inte fungerar i verkligheten då man inte jobbar på rätt sätt. Det händer att nyföretagare drar på sig för stora utgifter från starten och inte inser vikten av att växa i en takt som de har råd med. Likvidationen skulle kanske kunna undvikas med mer hjälp från samhället vad gäller rådgivning och förberedelse så att man inte drar igång verksamheter som är dömda att misslyckas redan på pappret.

Bäst går det i Knivsta

Om man ser på fysisk tillväxt i Sverige så är det Knivsta kommun som gör bäst ifrån sig. Mellan 2011 och 2015 så kunde de registrera en ökning av företagande på 67 %. Efter Knivsta så kommer Lekeberg och Nykvarn där man kan se en tillväxtprocent av företag på 33 %. Men det finns också kommuner som visar på minus, det vill säga att fler bolag läggs ner än tvärtom. Att man tappar företag är något att ta på allvar och försöka hitta lösningar till.

Det är inte bara nya företag som lägger ner

Man kan ju få intrycket av att det bara är nya företag som läggs ner men så är det förstås inte. Då folk går i pension så kan du välja likvidation istället för att sälja ab vidare. Ibland händer det tråkiga saker som till exempel branden i möbelfabriken i Järnforsen den 1 maj 2017. Efter att möbelfabriken som varit verksam i flera årtionden inte kunde finna nya lokaler så bestämde man sig för att lägga ner produktionen av stoppmöbler. För de 25 anställda var detta inte goda nyheter särskilt inte efter det att man hade hoppats på en bättre lösning och hjälp från kommunen. Man kom tillslut överens om att samarbeta med ett annat företag på annan ort i Småland vilket följdes av att man återigen talade om att verksamheten helt skulle läggas ner. Det finns inte längre någon hemsida för det anrika företaget som har funnits i Järnforsen i över 70 år så beslutet verkar finalt.

Istället för att avveckla aktiebolag så blev det nysatsning

Sju år efter nedläggningen av fabriken i Skellefteå så kom nyheten om Wipros nysatsning i samma stad. År 2011 så var det dyster stämning bland många skellefteåbor. Företaget Wipro som hade varit så viktigt för staden under så många år lade då ner produktionen av hydraulcylindrar vilket i praktiken innebar att 600 jobb försvann till Indien. Det tycktes självklart att man stod inför att avveckla aktiebolag och helt lägga ner. Detta trots att man i början hade 140 personer kvar.

Fortsätt läsa Istället för att avveckla aktiebolag så blev det nysatsning

Bolagsformer – en jämförelse

BolagsformerHär jämför vi för- och nackdelar mellan de vanligaste bolagsformerna.

Aktiebolag

Ett aktiebolag företräds av sin styrelse som utses vid bolagsstämman av ägarna, eller av en VD som utses av styrelsen. Även om en ensam person startar ett aktiebolag så måste en styrelse utses som minst ska bestå av en ledamot och en suppleant.

Fördelar:

 1. Aktiebolaget är en egen juridisk person som är klart separerad från aktieägarnas juridiska personer. Detta innebär att aktiebolaget ingår avtal samt är ansvarigt för bolagets skulder. Aktieägarna har alltså inte personligt ansvar för aktiebolagets skulder.
 2. Ett aktiebolag kan startas av en eller flera personer eller företag tillsammans.
 3. Alla aktiebolag har ett eget organisationsnummer.
 4. Vissa kunder gör hellre affärer med ett aktiebolag än t ex en enskild firma.
 5. Vinstuttag kan vanligtvis göras till en lägre skatt än ur t ex en enskild firma.
 6. Ett aktiebolag betalar endast bolagsskatt om inga uttag sker i form av utdelning eller lön.
 7. Med undantag för vissa specifika situationer så riskerar ägarna enbart insatt kapital. Dvs om företaget går i konkurs riskerar man bara att förlora aktiekapitalet.

Nackdelar:

 1. Relativt hög startkostnad. Ett privat aktiebolag måste ha minst 50 000 kr i aktiekapital. Om mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet är förbrukat så riskerar aktiebolaget att bli likviderat.
 2. Man riskerar att förlora det kapital man satt in i bolaget.
 3. Alla aktiebolag ska enligt lag lämna in årsredovisning till Bolagsverket. En årsredovisning för ett aktiebolag är en offentlig handling vilket kan vara negativt eller positivt beroende på hur bra bolaget går.
 4. Högre sociala avgifter än i enskild firma.

Ett aktiebolag kan till exempel vara en bra bolagsform om man vill starta ett företag som har höga initiala investeringskostnader, dels för att det är enklare att söka externa investerare till ett aktiebolag och dels för att aktiekapitalet kan vara helt eller delvis i form av så kallad apportegendom. Apportegendom kan vara maskiner, varulager eller andra inventarier som värderas och sedan förs in i bolaget vid bildandet. Enligt nyföretagarbarometern fortsatte aktiebolag att vara den i särklass populäraste företagsformen under 2015 med totalt 45 568 nyregistrerade aktiebolag.

Enskild firma

En enskild firma är enkel att starta upp. En enskild firma har inte ett eget organisationsnummer utan organisationsnumret är detsamma som ägarens personnummer. Det går att i ett senare skede omvandla en enskild firma till aktiebolag om detta är önskvärt.

Fördelar:

 1. Det är enkelt att starta en enskild firma och kräver inte något stort startkapital.
 2. Man startar en enskild firma ensam. Det krävs ingen styrelse.
 3. Skattemässigt fördelaktigt så länge firman inte gör för stor vinst.

Nackdelar:

 1. Den enskilda firman är inte en egen juridisk person. Detta innebär att ägaren ingår avtal och är personligt ansvarig för firmans avtal och skulder. Om företaget går i konkurs och har mycket skulder riskerar man att förföljas av dessa skulder under lång tid eftersom man har fullt ansvar.
 2. Det kan vara svårt att hålla isär firmans ekonomi och den privata ekonomin eftersom man deklarerar firmans ekonomi via inkomst av näringsverksamhet i sin egen privata deklaration. Det kan dock vara önskvärt att försöka hålla isär ekonomierna med separata bankkonton osv så att man tydligt ser hur bra firman går.
 3. Ägaren betalar skatt för firman.

En enskild firma kan vara en vettig bolagsform om man som ensam företagare vill testa en affärsidé som inte kräver höga investeringskostnader. Till exempel om man arbetat som anställd och vill prova att konsulta istället. Det fungerar även att driva en enskild firma vid sidan om en anställning. Det finns givetvis även många andra situationer då det kan vara klokt att starta enskild firma. Enskild firma ligger på en andraplats i antal nyregistrerade bolag 2015 med 14 827 stycken.

Handelsbolag

Ett handelsbolag startas av 2 eller flera delägare. Vinsten fördelas lika mellan delägarna (bolagsmännen) eller efter avtal. Det är att rekommendera att man skriver ett kompanjonavtal redan i starten av ett handelsbolag så man vet hur man ska agera i potentiella tvister i ett senare skede. Kompanjonavtalet reglerar de olika delägarnas förhållande till varandra.

Fördelar:

 1. Ett handelsbolag har ett eget organisationsnummer.
 2. Det är enkelt att starta ett handelsbolag och inte lika kostsamt som att starta ett aktiebolag.
 3. Man kan reglera ägandet i ett kompanjonavtal

Nackdelar:

 1. Likt enskild firma så har ägarna personligt ansvar för företagets skulder och förpliktelser.
 2. Delägarna är solidariskt ansvariga, vilket innebär att en fordringsägare kan driva in skulden av vem som helst av delägarna som då måste betala personligen.
 3. Bolagets beskattning görs i delägarnas privata deklaration.
 4. Rent juridiskt får en delägare inte träda ur bolaget utan de andra delägarnas medgivande.

Ett handelsbolag kan vara ett bra alternativ om man är flera personer som vill starta en verksamhet tillsammans men som inte behöver ett högt startkapital. 3 475 st handelsbolag nyregistrerades under 2015.

Kommanditbolag

Ett kommanditbolag är en typ av handelsbolag. Genom att bilda ett kommanditbolag så kan en eller flera av delägarna slippa ansvar utöver vad de investerat i bolaget. De har i regel heller ingen rätt att bestämma över hur bolaget ska styras. I ett kommanditbolag måste det även finnas en komplementär. Komplementären har obegränsat ansvar.

Fördelar:

 1. Samma som för handelsbolag fast man har möjlighet att minimera risken för en del ägare genom att en ägare (komplementären) tar på sig allt ansvar.

Nackdelar:

 1. Samma som för handelsbolag fast komplementären har obegränsat ansvar för bolagets skulder.

Ett kommanditbolag är ett bra alternativ till handelsbolag om man är till exempel två personer som ska starta företag tillsammans men där den ena är den drivande parten och den andra mest är med för att investera kapital i bolaget. 755 nya kommanditbolag registrerades under 2015.

Mer information om olika bolagsformer finns att läsa på Bolagsverket.se

Bokför löpande för att hålla nere kostnader och undvika problem

Alla företag, från enskilda näringsidkare till stora börsjättar, är skyldiga att föra noggrann bokföring över sitt företags inkomster och utgifter samt att upprätta ett årsbokslut. Alla inkomster, utgifter och andra transaktioner måste bokföras och enligt lag sparas i minst sju år. Allt bokföringsmaterial måste inkludera kvitton och verifikationer som kan styrka din bokföring. Det finns flera olika sätt att lösa uppgiften med bokföring på och du kan antingen välja att själv göra företagets bokföring eller låta en redovisningskonsult eller byrå ta hand om all din bokföring inklusive årsbokslut och deklaration.

Tid är pengar

Att bokföra kan vara kostsamt avseende både tid och pengar. Om du har ett litet företag är det fullt möjligt att göra bokföringen själv men du måste då vara beredd på att göra det på din lediga tid för att inte förlora arbetstid i din firma. När man startar ett nytt företag är det viktigt att komma ihåg att de olika sysslorna i ett bolag dikterar din tid i hög utsträckning. När du gör bokföringen själv är det rekommenderat att du köper ett enkelt bokföringsprogram. Idag finns det många företag som erbjuder bra bokföringsprogram som e-tjänst. Kostnaden för dessa program varierar men från omkring 1000 – 2000 kr per år beroende på vilka tjänster som du vill ha i ditt bokföringsprogram. Detta är relativt billigt jämfört med att anlita en redovisningsbyrå. Men det finns för- och nackdelar med precis allt. När du anlitar en redovisningsbyrå kan du luta dig tillbaka och låta de ta hand om all bokföring och det som du betalar för denna tjänst är något dyrare än ett redovisningsprogram till din dator men du frigör tid som du kan avsätta åt familj, fritidsaktiviteter, motion och till precis vad du vill. Här kan du söka efter auktoriserade redovisningskonsulter och byråer. Tänk på att om du bedriver en verksamhet som genererar många verifikationer per månad så ökar kostnaden väsentligt om du använder en redovisningsbyrå.

Hitta en bra rutin för att hantera dina kvitton

Hantera kvittonDet är lätt hänt att kvittona hamnar i en hög på skrivbordet och ligger där och ger dig dåligt samvete. Som företagare är det extra viktigt att du har strukturerade rutiner för hur du sköter din bokföring. En löpande bokföring är absolut det bästa och i den perfekta av världar sköter du bokföringen varje dag. Om detta inte är praktiskt möjligt bör du istället avsätta en specifik tid varje vecka, till exempel två timmar varje onsdag förmiddag, då du gör bokföringen och på så sätt undviker att halka efter. Om du anlitar en redovisningsbyrå ska du sätta i system att med jämna intervaller skicka dina kvitton och transaktioner till din byrå.

Som enskild näringsidkare kan det ibland vara svårt att dra en skiljelinje mellan dina privata medel och företagets. Gör ditt yttersta för att separera dessa två ekonomier och varje gång som du använder din privata bil i ditt företag ska du bokföra både milkostnader och eventuella parkeringsutgifter. När du bokför måste du ta ställning till om du ska bokföra enligt kontantmetoden eller faktureringsmetoden. Kontantmetoden innebär att du bokför händelser när du får in pengar respektive köper något eller betalar en faktura. Faktureringsmetoden innebär att all bokföring regleras efter datumet på fakturan. Vill du byta bokföringsmetod måste du invänta ett nytt räkenskapsår. En löpande och strukturerad bokföring vittnar om ett välskött företag. Dessutom förenklar en välskött bokföring vid eventuell avveckling eller försäljning av bolaget.

Referens:
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foretagare/bokforingbokslut/bokforingvadkraverlagen.4.18e1b10334ebe8bc80005195.html