Likvidera aktiebolag själv

Har du tröttnat på livet som företagare? Kanske har du fått ett bra erbjudande om anställning i ett spännande bolag? Eller kanske att driva aktiebolag inte passade dig av en eller annan orsak? Oavsett anledningen till att du inte vill ha kvar ditt bolag så är det sannolikt värt att överväga att likvidera aktiebolaget genom s.k. frivillig likvidation.

Man kan gå till väga på ett par olika sätt:

 • Snabbavveckling – Man säljer aktiebolaget till någon som likviderar det åt en och får betalt direkt.
 • Likvidera aktiebolaget själv – Det perfekta alternativet för den som gillar administration, kontakt med spännande myndigheter och gärna väntar 6-9 månader innan bolagets kapital kan tillgodogöras.

Vad ska du då tänka på om du vill likvidera aktiebolaget själv?

Här följer en sammanfattning av de viktigaste sakerna att tänka på vid en likvidation av aktiebolag. (Detta ska inte ses som en heltäckande guide utan snarare en fingervisning om de breda dragen)

 1. Beslut om frivillig likvidation fattas på bolagsstämman och gäller direkt. Bolagsstämman kan dock bestämma att beslutet ska gälla från och med ett visst datum, dock ej senare än den första dagen på det närmast följande räkenskapsåret.
 2. Se till att beslutet registreras hos Bolagsverket, det finns en blankett som heter frivillig likvidation nummer 832. Följande måste framgå:
  1. Varför man vill likvidera aktiebolag samt vilka alternativ till likvidation som finns.
  2. Från vilken tidpunkt man vill att likvidationen ska gälla.
  3. När skiftet antas infalla samt dess storlek.
  4. Vem som föreslås som likvidator (om du inte har något förslag så kan du be Bolagsverket om hjälp att finna lämplig likvidator).
 3. Följande handlingar måste bifogas till Bolagsverket:
  1. Senaste årsredovisningen samt aktuell resultat- och balansrapport.
  2. Om aktiebolaget har en revisor så måste en revisionsberättelse skickas med.
  3. En uppdatering från styrelsen om händelser efter senaste årsredovisningen som kan betraktas som viktiga som ska undertecknas av minst hälften av styrelseledamöterna.
  4. Meritförteckning på önskad likvidator.
 4. Betala registreringsavgiften på 1000 kr, glöm inte att bolagets namn och organisationsnummer måste framgå.
 5. Bolagsverket granskar nu alla handlingar som har kommit in.

Därefter är det en process på 6 månader innan bolaget är likviderat. Anledningen till att det tar så lång tid är att Bolagsverket ska kalla på okända borgenärer under 6 månader. Om allt går som det ska är bolaget därefter likviderat och upplöst och i samband med det kan du tillgodogöra dig bolagets kapital. Att likvidera ett aktiebolag själv är svårt att rekommendera någon att göra. Det är en segdragen process och även den mest rutinerade paragrafryttare kan räkna med att behöva göra kompletteringar.

Relaterad läsning:

Skatteverket

http://www.privataaffarer.se/nyaaffarer/verktygsladan/sa-avvecklar-du-bolaget-487198

Bolagsverket

Att tänka på när du ska avveckla bolaget själv