Avveckla aktiebolag som går med vinst

 

För Peter Jansson så var det inte självklart att en gång starta bolag. Han hade jobbat ett bra tag på ett möbelföretag i Småland då han insåg att det inte fanns plats för utveckling. Peters tankar om en ny försäljningsprocess där man skulle inkludera koncept som ergonomi och skräddarsydda lösningar fick inget gehör. Det var då som företaget med personlig möbelservice drogs igång. Han började som enskild firma och efter några år så insåg han att det rent ekonomiskt skulle löna sig bättre att driva aktiebolag. Det var flera som blev förvånade då Peter valde att avveckla aktiebolag som gick med vinst. Men för Peter så var det inte så konstigt.

Fortsätt läsa Avveckla aktiebolag som går med vinst

Avveckla aktiebolag då barnen inte vill ta över

Vad ska man göra då det är dags att sluta driva företag men barnen inte vill ta över? Det här är det faktiskt många som får fundera på. Barn som har vuxit upp i ett högteknologiskt samhälle har helt andra intressen. De är inte alls intresserade av att axla rollen som VD för tillverkningsföretaget som har gått i generationer. Då man kanske inte har lust att sälja utanför familjen så finns möjligheten att helt enkelt avveckla aktiebolag. På så vis så kan man låta det vila i frid.

Fortsätt läsa Avveckla aktiebolag då barnen inte vill ta över

Vad menas med frivillig likvidation?

När man talar om likvidation av företag så får man ofta intrycket av att det rör sig om konkurs. Men så är det förstås inte! Det råder stor skillnad mellan frivillig likvidation och konkurs. Det senare är något som man inte själv kan besluta om hur som helst och som för det mesta innebär att man lämnar skulder efter sig. Det finns förvisso något som kallas för tvångslikvidation. Detta är inte heller samma sak som konkurs och kan utlösas av saker som att man inte arbetar på rätt sätt med sin bokföring.

Fortsätt läsa Vad menas med frivillig likvidation?

Ska man välja likvidation eller snabblikvidation?

Då man vill lägga ner ett aktiebolag frivilligt så kan man göra det på lite olika sätt. Verksamheten kommer att avvecklas och sedan så kan man fatta beslut om hur man ska gå vidare. Något som ofta kommer på tal är likvidation och snabblikvidation. Resultatet av de två metoderna är i princip desamma, men det finns viktiga skillnader som man bör lära sig mer om då man betänker hur man ska lägga ner.

Fortsätt läsa Ska man välja likvidation eller snabblikvidation?

Glassen var god men de fick likvidera bolag

Då portarna för den nya glassbutiken i Katrineholm slogs upp år 2012 så såg det ljust ut. Glassen var fenomenal och mycket uppskattad, precis så som ofta är fallet med riktigt god italiensk glass. Men drömmen gick snart i kras och man fick likvidera bolag då det inte fungerade. Ett år senare så kunde Kkuriren online berätta att glassmaskiner var sålda och glassentusiasten bakom projektet stod utan jobb.

Fortsätt läsa Glassen var god men de fick likvidera bolag

Undvik att avveckla bolag redan då du startar det

Det låter kanske lite märkligt, vem tänker på avveckling då man vill starta aktiebolag? Men faktum är att man bör göra det för det är numera många som får lägga ner sina bolag då det inte fungerar så som de hade tänkt sig. Det är nämligen så att ett alltför hastigt beslut om att dra igång verksamheten kan leda till att man snart får avveckla bolag för att inte gå i konkurs. Men om man planerar väl och bygger sin verksamhet på ett hållbar affärsplan så kan man redan från start undvika att behöva likvidera ab.

Fortsätt läsa Undvik att avveckla bolag redan då du startar det

Tips för dig som ska sälja företag

När man har drivit ett företag under många års tid så kan man komma till en punkt där man upplever att det inte längre är lika intressant att fortsätta. Kanske ska man gå i pension och då det inte finns någon i familjen som kan ta över så bestämmer man sig för att sälja företag. Men vad ska man tänka på för att lyckas med försäljning av aktiebolag på bästa vis? En hel del! Här är några tips för dig som vill sälja ab. Ta en titt och fundera lite på hur du skulle kunna genomföra din försäljning under det kommande året, eller kanske åren…

Fortsätt läsa Tips för dig som ska sälja företag

Vad ska man tänka på när man vill likvidera bolag snabbt?

Av alla bolagsformer så är aktiebolag den som kräver lite mer vad gäller kunskap om både start och avveckling. Det här beror givetvis en hel del på att det här handlar om ett företag som kan ha flera delägare, men också om att skatteregler och mer skiljer sig från andra företagsformer. Om man vill likvidera bolag snabbt och tänker sig att sälja det i detta syfte så ska man betänka att kunskap är ett måste för att det inte ska bli fel.

Fortsätt läsa Vad ska man tänka på när man vill likvidera bolag snabbt?

Skillnaden mellan tvångslikvidation och frivillig likvidation

Man hör på uttrycken vad som skiljer tvångslikvidation från frivillig likvidation. När man likviderar frivilligt så är den en process som man själv sätter igång medan tvångslikvidationen innebär att man tvingas lägga ner företaget. Det finns lagar i Sverige som anger hur aktiebolag ska drivas. Om man bryter mot dessa så kan man tvingas till att lägga ner bolaget. Det är verkligen viktigt att förstå detta och att inte göra misstag som kan leda till en tvångslikvidering av aktiebolaget.

Fortsätt läsa Skillnaden mellan tvångslikvidation och frivillig likvidation

När kan man bli tvingad att likvidera ab?

Man vill inte hamna i situationen att det företag som man har jobbat så mycket med ställs inför en tvångslikvidation för att man har missat regler från Bolagsverket. En likvidation kan också vara frivillig och ska absolut inte likställas med konkurs. Idag så är det inte ovanligt att man till exempel säljer aktiebolag för att få det avvecklat av en bolagsservice. Men vad kan leda till att man blir tvingad att likvidera ab? Här är några vanligt förekommande anledningar som man ska passa sig för.

Man får likvidera ab utan revisor

Om man driver ett aktiebolag så måste man faktiskt enligt lag ha en revisor för det. Om man inte har det så kan det bli så att man får likvidera ab. Man får först ett slags hot om detta så att man kan korrigera. Men om man inte gör något åt problemet så står företaget inför en likvidation som man inte kan undvika. Då kommer ledningen att sparkas och en tillsatt jurist fortsätter driva verksamheten som till sist läggs ner. När skulder har betalats så får aktieägare pengarna som blir över.

Regelbrott som kan tyckas små

Det finns regelbrott som man kan tycka är petitesser men som faktiskt kan leda till att man får aktiebolaget nedlagt. Ett exempel på detta är att man inte lämnar in årsredovisningen i tid till Bolagsverket. Man får förstås en påminnelse om detta, och den ska man inte missa om man inte vill att företaget ska läggas ner utan att man kan göra något åt saken.

Andra skäl till tvångslikvidation kan vara:

  • Att man inte har anmält om en styrelse som är behörig till Bolagsverket
  • Att man inte har anmält om en VD
  • Att man inte har bifogat revisionsberättelse då detta efterfrågas tillsammans med årsredovisning, och inte har rättat till det inom 11 månader efter det att räkenskapsåret har gått ut.

Viktigt att vara medveten om alla regler

Det är kanske inte så konstigt att så många aktiebolag väljer att få hjälp med bokföring. Det finns mycket som man ska hålla koll på. Man kan inte förväntas vara expert på allt det lagliga bara för att man startar aktiebolag och det finns goda skäl till att betala för hjälpen. Att chansa på att det kommer att fungera är faktiskt att riskera att man får likvidera ab av ren okunskap. Det här kan verkligen ses som onödigt då man driver en verksamhet som annars fungerar alldeles utmärkt.

Om det är så att man frivilligt vill likvidera aktiebolaget så kan man alltid göra detta via en bolagsservice som ser till att likvidationen sköts på lagligt sätt så att man slipper bakläxa längre fram.