Likvidera, Avveckla eller snabbavveckla ett aktiebolag? Vad är skillnaden? Vi reder ut begreppen.

Likvidation, avveckling eller snabbavveckling?När det är dags att lägga ner ett bolag och man gör en sökning på nätet så möts man genast av en något förvirrad terminologi. Olika begrepp används för att beskriva samma sak, dvs, processen för att lägga ner eller bli av med ett bolag som inte längre fyller någon funktion. Den stora frågan är givetvis; är det någon skillnad mellan att snabbavveckla sitt bolag, och att likvidera detsamma? Eller är det bara olika begrepp som beskriver samma sak? Detta ska vi nu reda ut.

Likvidation

Ordet likvidation betyder enligt svenska akademins ordlista ”avveckling av affärsrörelse”. Innebörden av likvidation är, enligt skatteverket, att verksamheten avvecklas och skulder betalas, sedan delas överskottet (om det blir något) ut till delägarna.

Det finns både frivillig likvidation och tvångslikvidation. En frivillig likvidation är något som man beslutar om i bolagsstämman. Ett bolag kan även försättas i tvångslikvidation av bolagsverket eller tingsrätten om det inte uppfyller de krav som ställs på ett aktiebolag.

Avveckling

Ordet avveckling rymmer enligt bolagsverket 5 olika sätt att så att säga ”bli av med” ett aktiebolag. Dessa 5 sätt är som följer:

  1. Likvidation
  2. Försäljning av alla aktier i bolaget
  3. Fusion
  4. Delning
  5. Konkurs

Ett aktiebolag kan inte bara läggas ned, det måste avslutas på ett av ovan angivna sätt. Begreppet är alltså mycket vidare än likvidation då det förutom likvidation även inrymmer 4 andra sätt att bli av med bolaget. Det ska för ordningens skull dock tilläggas att termen avveckling eller avveckla, lite slarvigt ibland används synonymt med likvidation eller likvidera.

Snabbavveckling

Termen snabbavveckling har tillkommit på senare tid då behovet av att bli av med ett bolag snabbt och få tillträde till likviditeten i bolaget omgående ökat. Detta behov har givit upphov till en ny typ av tjänsteföretag som ”Snabbavvecklar” bolag åt dig. I praktiken så köper tjänsteföretaget bolaget och alla dess tillgångar samt skulder av dig. Sedan avvecklar de företaget genom likvidation eller fusion. Fördelarna med detta tillvägagångssätt är att man kan bli av med aktiebolaget snabbt och få tillgång till likviditeten i form av köpeskillingen inom några dagar. Bolaget i sig lever vidare genom hela processen till dess att det är likviderat vilket normalt tar 7-8 månader, eller har upphört att existera genom fusion. Se Likvidationer.com för mer information om denna tjänst.

Här finner du en processbeskrivning för snabbavveckling

Sammanfattning

Snabbavveckling är en tjänst som ger ägaren/ägarna av ett bolag möjlighet att bli av med ett bolag snabbt och enkelt mot en kostnad. Likvidation är ett tillvägagångssätt att aktivt stänga ett bolag. Det tar i regel 7-8 månader att likvidera ett bolag. Avveckling är en samlingsterm för ett antal olika sätt att bli av med ett bolag. Lite slarvigt så används alla dessa termer ibland som synonymer.


Publicerat

i

,

av

Etiketter: