Månad: februari 2015

  • Hur ska man tänka kring försäljning av aktiebolag?

    Att man kan sälja ett företag är nog något som de flesta känner till. Enligt Wikipedia så definieras begreppet ”företag” enligt följande ”Ett företag är en organisation som samordnar resurser, till exempel arbetskraft, kapital, teknik och information, för att utveckla, producera och sälja varor eller tjänster.” En köpare av ett företag förvärvar således en verksamhet…