Hur ska man tänka kring försäljning av aktiebolag?

Att man kan sälja ett företag är nog något som de flesta känner till. Enligt Wikipedia så definieras begreppet ”företag” enligt följande ”Ett företag är en organisation som samordnar resurser, till exempel arbetskraft, kapital, teknik och information, för att utveckla, producera och sälja varor eller tjänster.”

Sälja mindre företag

En köpare av ett företag förvärvar således en verksamhet som är i drift. En fungerande verksamhet där det kanske finns olika möjligheter att förädla eller driva vidare. Ett aktiebolag med ett värde utöver det egna aktiekapitalet.

En köpare av ett aktiebolag har sannolikt en annan målsättning än vad en köpare av ett befintligt företag har. Denna ämnar starta ett företag från start, att bygga en verksamhet med allt vad det innebär.

Hur säljer man bäst ett företag?

Om du har ett företag som du vill sälja så finns det flera olika typer av kanaler som du kan använda dig av för att göra detta. Du kanske har stött på kontakter i ditt nätverk som kan vara intresserade av att köpa ditt företag. Det kan finnas anledning att vara lite försiktig när du ska sälja ditt företag, anledningarna är många och en del mer självklara än andra. En av anledningarna ”på flanken” är att beroende på vilken typ av företag det är som du försöker sälja, kan det vara klokt att hålla en låg profil under säljprocessen. Får kunder och samarbetspartners reda på att du avser att sälja företaget så lär de uppleva att ditt engagemang i ditt företag är avtagande, detta kan skapa en osäkerhetskänsla kring företagets långsiktighet vilket kan få dessa att söka sig till andra leverantörer. Detta kan i sin tur påverka värderingen av ditt företag negativt, inte minst om försäljningen drar ut på tiden.

Att använda företagsmäklare

Om du inte har någon självklar köpare av ditt företag i åtanke kan det vara ett alternativ att använda sig av en företagsmäklare som sköter processen åt dig. Ett exempel på en sådan är Lars Weibull AB. Om du väljer att anlita en företagsmäklare, ”shop around” och säkerställ att du har förstått hela processen, lusläst avtalen och korsförhört mäklaren i fråga grundligt så att du vet vad du ger dig in i. Att sälja sitt företag är en svår sak för de flesta entreprenörer, i många fall är det fråga om att sälja sitt livsverk, något som man har levt och arbetat för i många år.

Att sälja ett aktiebolag utan verksamhet

Sälja aktiebolag utan verksamhet

Om du däremot har ett aktiebolag utan verksamhet så är processen en annan. Då är det inte ett företag du säljer utan ett aktiebolag. Ett aktiebolag utan verksamhet kan betraktas som vilande. Trots att bolaget är vilande så kräver det sin omsorg i både tid och pengar. Det finns troligen inte någon som har nytta av att ha ett vilande bolag liggandes, såvida man inte har planer på att i närtid starta igång en verksamhet och planerar att använda bolaget till detta.

Processen att bli av med sitt aktiebolag är annorlunda jämfört med den som rör försäljning av företag. De uppenbara alternativen kanske enklast kan beskrivas som följande:

  1. Sälja aktiebolaget till någon som behöver att bolag för att bedriva verksamhet i.
  2. Avveckla bolaget själv.
  3. Sälja aktiebolaget till någon aktör som sedan i sin tur avvecklar bolaget.

Det första alternativet som går ut på att sälja aktiebolaget till någon som behöver ett bolag väcker några frågeställningar. Varför väljer köparen inte att bara köpa ett lagerbolag? Denna hade enkelt kunna få ett lagerbolag, dvs ett helt nytt fräscht bolag inom loppet av ett par timmar till en kostnad av bara några tusenlappar. Som säljare av sitt aktiebolag bör man vid de här tillfällena iaktta viss försiktighet. Som ägare av ett aktiebolag så vet du vid det här laget att det innebär ett visst ansvar, inte minst juridiskt och administrativt att inneha ett aktiebolag. Att sälja bolaget till någon annan kommer bara att fungera om du litar på personen i fråga till 100%. Annars tar du risker som är onödiga, övertagandet av bolaget måste ske på ett riskfritt sätt för dig. Att sälja bolaget till någon som sedan underlåter att göra samtliga ändringar som friställer dig från ansvar kan sluta precis lika illa som det låter.

Alternativ nummer två, att avveckla bolaget själv kan vara ett alternativ om du inte har bråttom med att tillgodogöra dig bolagets kapital privat, samt om du har mycket tid över för att hantera all administration och uppföljning som en avveckling de facto kräver. Att avveckla ett aktiebolag är en process som tar minst 7-9 månader, om du inte har avvecklat ett aktiebolag själv tidigare så kan du räkna med att det sannolikt kommer att ta ännu längre tid än så, då processen för den ovane kan liknas vid en labyrint av byråkrati och administration. Det finns även kostnader att betala under processens gång, kostnader som ligger utanför underhållet av själva aktiebolaget till dess att det är likviderat. Exempel på dessa kostnader är bolagsverkets kostnader vilka är minst 1625 kr dessutom måste du anlita och avlöna en likvidator.

Business people shaking hands

Det tredje alternativet, att sälja sitt aktiebolag till ett företag vars affärsidé är att köpa bolag för att likvidera dessa kan vara en attraktiv möjlighet. Om du väljer det här alternativet så är det även här viktigt att du väljer en aktör som är seriös, ett exempel på en sådan aktör är Citadellet Likvidationer AB. Att sälja aktiebolag på detta sätt kallas för snabbavveckling. Det innebär att det för dig som säljare går väldigt snabbt. Kortfattat kan man beskriva processen på följande sätt:

  1. Du skickar in en resultat- och balansrapport till köparen.
  2. Köparen återkopplar med en offert på ditt bolag, dvs ett bud på vad denne är villig att betala för ditt bolag. Om ditt bolag är värt ca 140.000 kr så bör ett bra bud på bolaget ligga på runt 130.000 kr inklusive allt. Då står köparen för alla kostnader kring likvidationen.
  3. Om du accepterar offerten så måste du även samla ihop det material som köparen efterfrågar, detta är material kring ditt bolag som köparen behöver för att kunna ta över bolaget för avveckling.
  4. När allt material är överlämnat så skriver man avtal, i samband med det så betalar köparen ut köpeskillingen till ditt privata bankkonto.

Därefter är processen slut för din del och ansvaret för aktiebolaget likaså. Köparen namnändrar nu aktiebolaget, byter styrelse och adress samt försätter bolaget i frivillig likvidation. Köparen har nu fullt juridiskt och administrativt ansvar för bolag till dess att det är upplöst, dvs likviderat.

Att sälja sitt aktiebolag för snabbavveckling är således fullt möjligt och ett attraktivt och tryggt alternativ för dig som säljare.


Publicerat

i

,

av

Etiketter: