Månad: juni 2015

  • Bokför löpande för att hålla nere kostnader och undvika problem

    Alla företag, från enskilda näringsidkare till stora börsjättar, är skyldiga att föra noggrann bokföring över sitt företags inkomster och utgifter samt att upprätta ett årsbokslut. Alla inkomster, utgifter och andra transaktioner måste bokföras och enligt lag sparas i minst sju år. Allt bokföringsmaterial måste inkludera kvitton och verifikationer som kan styrka din bokföring. Det finns…