Bokför löpande för att hålla nere kostnader och undvika problem

Alla företag, från enskilda näringsidkare till stora börsjättar, är skyldiga att föra noggrann bokföring över sitt företags inkomster och utgifter samt att upprätta ett årsbokslut. Alla inkomster, utgifter och andra transaktioner måste bokföras och enligt lag sparas i minst sju år. Allt bokföringsmaterial måste inkludera kvitton och verifikationer som kan styrka din bokföring. Det finns flera olika sätt att lösa uppgiften med bokföring på och du kan antingen välja att själv göra företagets bokföring eller låta en redovisningskonsult eller byrå ta hand om all din bokföring inklusive årsbokslut och deklaration.

Tid är pengar

Att bokföra kan vara kostsamt avseende både tid och pengar. Om du har ett litet företag är det fullt möjligt att göra bokföringen själv men du måste då vara beredd på att göra det på din lediga tid för att inte förlora arbetstid i din firma. När man startar ett nytt företag är det viktigt att komma ihåg att de olika sysslorna i ett bolag dikterar din tid i hög utsträckning. När du gör bokföringen själv är det rekommenderat att du köper ett enkelt bokföringsprogram. Idag finns det många företag som erbjuder bra bokföringsprogram som e-tjänst. Kostnaden för dessa program varierar men från omkring 1000 – 2000 kr per år beroende på vilka tjänster som du vill ha i ditt bokföringsprogram. Detta är relativt billigt jämfört med att anlita en redovisningsbyrå. Men det finns för- och nackdelar med precis allt. När du anlitar en redovisningsbyrå kan du luta dig tillbaka och låta de ta hand om all bokföring och det som du betalar för denna tjänst är något dyrare än ett redovisningsprogram till din dator men du frigör tid som du kan avsätta åt familj, fritidsaktiviteter, motion och till precis vad du vill. Här kan du söka efter auktoriserade redovisningskonsulter och byråer. Tänk på att om du bedriver en verksamhet som genererar många verifikationer per månad så ökar kostnaden väsentligt om du använder en redovisningsbyrå.

Hitta en bra rutin för att hantera dina kvitton

Hantera kvittonDet är lätt hänt att kvittona hamnar i en hög på skrivbordet och ligger där och ger dig dåligt samvete. Som företagare är det extra viktigt att du har strukturerade rutiner för hur du sköter din bokföring. En löpande bokföring är absolut det bästa och i den perfekta av världar sköter du bokföringen varje dag. Om detta inte är praktiskt möjligt bör du istället avsätta en specifik tid varje vecka, till exempel två timmar varje onsdag förmiddag, då du gör bokföringen och på så sätt undviker att halka efter. Om du anlitar en redovisningsbyrå ska du sätta i system att med jämna intervaller skicka dina kvitton och transaktioner till din byrå.

Som enskild näringsidkare kan det ibland vara svårt att dra en skiljelinje mellan dina privata medel och företagets. Gör ditt yttersta för att separera dessa två ekonomier och varje gång som du använder din privata bil i ditt företag ska du bokföra både milkostnader och eventuella parkeringsutgifter. När du bokför måste du ta ställning till om du ska bokföra enligt kontantmetoden eller faktureringsmetoden. Kontantmetoden innebär att du bokför händelser när du får in pengar respektive köper något eller betalar en faktura. Faktureringsmetoden innebär att all bokföring regleras efter datumet på fakturan. Vill du byta bokföringsmetod måste du invänta ett nytt räkenskapsår. En löpande och strukturerad bokföring vittnar om ett välskött företag. Dessutom förenklar en välskött bokföring vid eventuell avveckling eller försäljning av bolaget.

Referens:
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foretagare/bokforingbokslut/bokforingvadkraverlagen.4.18e1b10334ebe8bc80005195.html


Publicerat

i

av

Etiketter: