Är det svårt att avveckla aktiebolag?

Nej, det behöver inte vara svårt att avveckla aktiebolag. Det här kommer att bero på flera olika saker. Hur man väljer att avveckla är också något som påverkar hur svårt det blir. Kanske tillhör du de som vill sköta precis allting själv och som inte tycker att det gör något att det här tar tid. Men om du är en person som helst vill bli klar snabbt med att lägga ner företaget som du kommer att lägga bakom dig så kan det vara klokt att få hjälp med avvecklingen av ett företag som är specialist på detta.

Olika sätt att avveckla aktiebolag på

Det finns lite olika sätt att lägga ner aktiebolag på. Man kan avveckla aktiebolag genom att likvidera det. Det här betyder att företaget helt och hållet kommer att upphöra att existera. Det är inte samma sak som att gå i konkurs för man lämnar inga skulder efter sig. Det är fullt lagligt att likvidera bolag men man måste givetvis följa ett protokoll och se till att det här görs i enlighet med de lagar som gäller i Sverige.

Man kan också välja att sälja aktier i bolaget. Det kanske kommer att ingå i ett annat företag och då avvecklar man bolaget så som det har sett ut. Även om aktierna rent fysiskt kommer att finnas kvar så kommer verksamheten att förändras. Det här kan vara ett bra sätt att få bra betalt på. Detta särskilt när man har en väl fungerande verksamhet som är av intresse för ett annat bolag.

Det går också att överlåta ett aktiebolag. Det kan man göra via testamente eller arv. Man kan också ge bort företaget som gåva. Här är det särskilda regler som gäller och många gånger så är det bra om man kan få professionell rådgivning så att man gör på rätt sätt.

Vi måste också nämna konkurs för visst är detta ett sätt att avveckla aktiebolag på. Det är förstås ett mycket trist sätt. Och inget som kommer att lämna goda minnen av den verksamhet som bedrev så det är av yttersta intresse att försöka undvika den här typen av avslut.

Man måste sköta det administrativa

Det är viktigt att man avvecklar bolaget på ett lagligt sätt och det kräver till exempel att man sköter bokföring. Man kommer att behöva göra ett sista bokslut. Det spelar ingen roll när på året man lägger ner företaget. Om det är i början av året så kommer det sista räkenskapsåret bara att bestå av några månader och det är normalt. Bokför allting noggrant. Det här är material som kommer att behövas. Även om du säljer för att avveckla aktiebolag med snabbavveckling så ska all information om bokföring finnas på plats. Dessutom så kan det vara mycket klokt att spara all räkenskapsinformation åtminstone under sju år efter det att man avvecklar.


Publicerat

i

av

Etiketter: