Månad: augusti 2017

 • När kan man bli tvingad att likvidera ab?

  När kan man bli tvingad att likvidera ab?

  Man vill inte hamna i situationen att det företag som man har jobbat så mycket med ställs inför en tvångslikvidation för att man har missat regler från Bolagsverket. En likvidation kan också vara frivillig och ska absolut inte likställas med konkurs. Idag så är det inte ovanligt att man till exempel säljer aktiebolag för att få det avvecklat av…

 • Likvidera aktiebolag frivilligt i god tid

  Likvidera aktiebolag frivilligt i god tid

  En likvidation innebär att man säljer av tillgångar och betalar av på skulder. Blir det något över då man har valt att likvidera aktiebolag frivilligt så delas detta upp mellan aktieägare. Om det är så att man inser att verksamheten inte fungerar som den ska så kan man fundera på om det kanske är läge…

 • Trots hjälp från kommunen så fick de avveckla ab

  Trots hjälp från kommunen så fick de avveckla ab

  Det talas ju en hel del om hur man kan skapa fler jobb i Sverige och då särskilt med tanke på alla nyanlända som behöver integreras och bli en del av samhället. Det har startats många olika typer av projekt och det här är inget nytt fenomen. Redan 2011 så körde man igång med ett…

 • Likvidering med snabbavveckling eller vilande bolag?

  Likvidering med snabbavveckling eller vilande bolag?

  Det finns lite olika sätt att avveckla verksamhet på. När det inte rör sig om konkurs så har man en hel del valfrihet vad gäller det som ska hända med bolaget. Man kan till exempel välja att låta det vila för att på så vis kunna dra igång det igen vid senare tillfälle. En del…