månadsarkiv: september 2017

Tips för dig som ska sälja företag

När man har drivit ett företag under många års tid så kan man komma till en punkt där man upplever att det inte längre är lika intressant att fortsätta. Kanske ska man gå i pension och då det inte finns någon i familjen som kan ta över så bestämmer man sig för att sälja företag. Men vad ska man tänka på för att lyckas med försäljning av aktiebolag på bästa vis? En hel del! Här är några tips för dig som vill sälja ab. Ta en titt och fundera lite på hur du skulle kunna genomföra din försäljning under det kommande året, eller kanske åren…

Fortsätt läsa Tips för dig som ska sälja företag

Vad ska man tänka på när man vill likvidera bolag snabbt?

Av alla bolagsformer så är aktiebolag den som kräver lite mer vad gäller kunskap om både start och avveckling. Det här beror givetvis en hel del på att det här handlar om ett företag som kan ha flera delägare, men också om att skatteregler och mer skiljer sig från andra företagsformer. Om man vill likvidera bolag snabbt och tänker sig att sälja det i detta syfte så ska man betänka att kunskap är ett måste för att det inte ska bli fel.

Fortsätt läsa Vad ska man tänka på när man vill likvidera bolag snabbt?

Skillnaden mellan tvångslikvidation och frivillig likvidation

Man hör på uttrycken vad som skiljer tvångslikvidation från frivillig likvidation. När man likviderar frivilligt så är den en process som man själv sätter igång medan tvångslikvidationen innebär att man tvingas lägga ner företaget. Det finns lagar i Sverige som anger hur aktiebolag ska drivas. Om man bryter mot dessa så kan man tvingas till att lägga ner bolaget. Det är verkligen viktigt att förstå detta och att inte göra misstag som kan leda till en tvångslikvidering av aktiebolaget.

Fortsätt läsa Skillnaden mellan tvångslikvidation och frivillig likvidation