Undvik att avveckla bolag redan då du startar det

Det låter kanske lite märkligt, vem tänker på avveckling då man vill starta aktiebolag? Men faktum är att man bör göra det för det är numera många som får lägga ner sina bolag då det inte fungerar så som de hade tänkt sig. Det är nämligen så att ett alltför hastigt beslut om att dra igång verksamheten kan leda till att man snart får avveckla bolag för att inte gå i konkurs. Men om man planerar väl och bygger sin verksamhet på ett hållbar affärsplan så kan man redan från start undvika att behöva likvidera ab.

Risken för att behöva avveckla bolag finns

Det är alltså så att risken för att man får likvidera bolaget är rätt så hög. Det stängs ner företag på löpande band i Sverige och man kan inte säga att alla byggde på en usel idé som inte höll i verkligheten. Faktum är att många hade kunnat fungera om man hade tänkt rätt från start. Det här är också en god anledning till att få professionell hjälp innan man börjar registrera företag eller köper ett lagerbolag.

Kommer affärskonceptet att hålla?

För att ta reda på om ett affärskoncept kommer att hålla så ska man diskutera saken med en kunnig person. Om man inte själv känner någon som kan mycket och som har förmågan att avgöra vad som är en hållbar plan så bör man till och med betala för detta. Det här är en investering som man har igen då man från start driver en verksamhet där man inte riskerar att mycket snabbt behöva avveckla bolag.

Här ska man inte slarva! Det är viktigt att se på affärskonceptet från olika vinklar och inte bygga på enbart positiva antaganden. Ju bättre man är på att grunda sin analys på verkliga förhållanden desto bättre blir planen. Dessutom så bör man ha någon form av checklista där man har grundat för att det kanske inte kommer att gå så snabbt att få fart på företaget. Med smarta lösningar för situationer som är lite svårare så kan man ta sig över de första hindren på ett bättre sätt och undvika en tidig likvidation.

Om det ändå blir till frivillig likvidation

Om det nu ändå är så att man ser att man gjorde ett misstag och att det inte håller så kan man likvidera frivilligt. Det här är bättre att göra än att gå i konkurs. Om man väljer att avveckla bolag i tid så slipper man ju stå med skulder som man inte kan betala. Dessutom så kan man med tjänster som snabbavveckling få detta klart på mycket kort tid så att man kan gå vidare och göra något som man är bättre på.


Publicerat

i

av

Etiketter: