Ska man välja likvidation eller snabblikvidation?

Då man vill lägga ner ett aktiebolag frivilligt så kan man göra det på lite olika sätt. Verksamheten kommer att avvecklas och sedan så kan man fatta beslut om hur man ska gå vidare. Något som ofta kommer på tal är likvidation och snabblikvidation. Resultatet av de två metoderna är i princip desamma, men det finns viktiga skillnader som man bör lära sig mer om då man betänker hur man ska lägga ner.

Snabblikvidation eller likvidation?

Vad man ska välja beror en hel del på vad man har tid och lust till att syssla med. Man kan vara mycket säker på att det är tid att likvidera aktiebolag, men det betyder inte att man måste skynda sig. I och med att det finns skillnader mellan de olika metoderna så kan det vara bra att ge det hela mer tid. Kanske bör man tala med en ekonomisk rådgivare. Det kan ju bli så att man i slutänden inte alls likviderar utan istället väljer att sälja aktiebolag för att låta någon annan driva det vidare.

Vad menas med likvidationen?

Om vi ser lite närmre på avveckling med det som kort och gott kallas för likvidation så innebär det att man lägger ner företaget på ett bestämt sätt.  Man kommer på bolagsstämma att utse en eller kanske flera så kallade likvidatorer. Det är den som jobbar som likvidator som kommer att genomföra avvecklingen och ta hand om alla administrativa uppgifter.

Det finns en hel del som ska tas om hand om då man vill likvidera ett aktiebolag. Man måste till exempel söka upp de som kan ha lånat ut pengar till verksamheten. De måste informeras om att man likviderar och de ska givetvis också få tillbaka pengar som de har lånat ut i samband med likvidationen.

Det är också viktigt att se över alla tillgångar som tillhör företaget. Dessa ska säljas innan man kan genomföra avvecklingen. Om det är så att man har lån på tillgångar eller kanske har andra typer av skulder så ska dessa också lösas. Det kan man förstås göra just genom att man säljer tillgångar och ser till att driva in skulder som andra har till det egna företaget.

Den som agerar som likvidator ska också ta hand om att skapa redovisnings- och utskiftningshandlingar och se till att de pengar som blir över betalas ut till de som äger aktier i bolaget. Man kan inte göra detta hur snabbt som helst för man måste först vänta minst 6 månader på att okända borgenärer ska ge sig till känna. De som äger aktier i bolaget kan därmed inte få någon utbetalning på minst 7 månader efter det att man börjar med likvidationen. Det är knappast vad man kan kalla en snabblikvidation…

Så fungerar snabblikvidationen

Vill man att det ska gå snabbare så finns snabbavvecklingen som ett alternativ. Här kommer man också att se över bolagets tillgångar för att sälja dessa. Man betalar av skulder så att man till sist har ett aktiebolag som enbart består av pengar på ett konto. När detta är klart så kan man sälja aktiebolag för snabblikvidation. Då får man genast ut pengarna som det är värt minus en avgift som köparen tar för att hantera avvecklingen.

I och med att man genast får betalt och inte själv behöver sköta likvidationen så kan man säga att det här är det enklaste alternativet. Den som köper kommer nu att dra igång de processer som krävs för att likvidationen ska utföras på lagligt sätt. Här är det verkligen A och O att man säljer till en seriös bolagsservice som kommer att lämna en skalbolagsdeklaration till Skatteverket i god tid. Om detta inte sker så finns det nämligen risk för att man kan komma att beskattas för kapitalvinst som man gjorde då man sålde bolaget.

Vad bör du välja?

Om du vill att det ska gå snabbt så kan snabblikvidation bli bästa valet. Detta särskilt då den utförs av ett seriöst bolag som har ett gott rykte. Men om det finns tid och kraft till att själv sköta likvidationen så kan man se en fördel med den kontroll som kommer med att låta en likvidator ta hand om uppgiften. Snabbavvecklingen kan ge mindre pengar än likvidation, men då ska man komma ihåg att tid också är pengar, och att det inte rör sig om särskilt stora skillnader.


Publicerat

i

av

Etiketter: