Vad menas med frivillig likvidation?

När man talar om likvidation av företag så får man ofta intrycket av att det rör sig om konkurs. Men så är det förstås inte! Det råder stor skillnad mellan frivillig likvidation och konkurs. Det senare är något som man inte själv kan besluta om hur som helst och som för det mesta innebär att man lämnar skulder efter sig. Det finns förvisso något som kallas för tvångslikvidation. Detta är inte heller samma sak som konkurs och kan utlösas av saker som att man inte arbetar på rätt sätt med sin bokföring.

När kommer frivillig likvidation träda i kraft?

Den frivilliga likvidationen har en bestämd process som man ska följa. Man kan inte avregistrera ett företag hur som helst. Det finns tydliga regler för hur man ska besluta om likvidationen inom aktiebolaget och hur den sedan ska meddelas till Bolagsverket. Det är viktigt att man följer denna process steg för steg så att allting blir rätt. Genom att utse en likvidator så ser man till att någon styr upp den frivilliga likvidationen och hela tiden har koll på det som har gjorts och det som behöver göras.

Rent praktiskt så är det så att man under en bolagsstämma fattar beslutet om att likvidera aktiebolaget. När man har fattat detta beslut så kommer likvidationen att träda i kraft. Sätter man inget särskilt datum för detta så är det dagen då man håller stämman som gäller. Det här är viktigt att förstå för så snart som företaget har likviderad status så kan man inte jobba vidare med det. Man kan heller inte backa och ändra så beslutet bör vara väl förankrat.

Man kan välja att snabblikvidera

Om man tycker att det är för besvärligt att lägga mellan 7 och 9 månader på en frivillig likvidation så kan man välja att snabbavveckla. Då kommer man istället att sälja aktiebolag och låta ett annat bolag sköta avvecklingen. Det här är en likvidation som ger samma resultat som den som man själv genomför. Den tar lika lång tid men skillnaden är att man själv släpper tyglarna.

Köparen av företaget kommer att genomföra hela processen och ser också till att all kommunikation med myndigheter sker på korrekt sätt. Det här är viktigt och man ska aldrig överlåta likvidation av företag till en mindre seriös aktör. Det att man är klar med den frivilliga likvidationen så snart som man säljer får stor betydelse, och det är faktiskt vad man betalar för. Därför så ska man aldrig tumma på kvalitet och på den support som man får från bolagsservicen. Det är bättre att välja en känd aktör än att satsa på en nykomling som kanske ger ett bra pris men som kan kännas som ett osäkert kort.


Publicerat

i

av

Etiketter: