Likvidation när oenighet råder

Aktiebolag kan man äga tillsammans med andra. Ibland så kan det bli så att en delägare vill gå ur företaget medan den andra vill fortsätta. Då kan det uppstå tvist och frågan är vad man gör med företaget. En likvidation är en möjlighet men det här bör inte vara det första valet. Om en ägare vill fortsätta så är det förstås mycket bättre om han kan köpa ut den som vill sluta.

Likvidation och andra lösningar

Det finns fler lösningar än likvidation då en person vill bli utlöst och inte längre vill vara delägare i ett aktiebolag. Det går till exempel att sälja aktierna till en annan person. Det finns inga särskilda hinder för detta. Om bolagsordningen inte ger särskilda skäl eller begränsningar till att sälja aktier så är det bara att göra detta.

Men det är klart, om bolaget är litet så kanske det inte går så smidigt. När delägarna jobbar tätt tillsammans så är det inte så självklart att sälja ab på detta vis. Det gäller att köparen är en person som kommer att passa in i verksamheten och att försäljningen känns korrekt och lämplig.

Likvidera företaget

Det blir lite tuffare om delägaren som vill ur företaget bestämmer sig för en likvidation. Om du äger 50 % av aktiebolaget så kan beslut om likvidering fattas på en bolagsstämma. Det räcker att 50 % av medlemmarna fattar detta beslut.

När det blir likvidation så blir det också kapitalförstöring. Om det är så att det går bra och aktiebolaget kan drivas vidare på ett lönsamt sätt så är likvidationen inte det bästa valet. Det här gör ni bara om tvisten är sådan att det inte finns någon bättre lösning.

Samtal kan lösa problemet

När det råder sådana oenigheter om hur aktiebolaget fortsatt ska hanteras så kan det behövas en tredje part som går in och medlar. Det går inte att tvinga en delägare att lämna, och det går inte att tvinga en delägare att köpa ut den som vill sluta jobba med bolaget.

Det enda som återstår är ett surt slut eller en förhandling där båda parterna kommer överens. Om det är omöjligt att samtala om detta på ett fredligt sätt så bör det tas in en expert på företagstvister. Den här personen kommer att se till att båda delägarna får en lösning som de blir nöjda med. Det kostar pengar men kan bli bättre än en likvidation som helt avslutar verksamheten.

Samtal är alltid att föredra. Dessa kan ta tid men på lång sikt så leder de till ett bättre minne av den tid som företaget drevs. Delägare får inse att de inte kommer att få sin vilja igenom till 100 % och att en kompromiss är det som kommer att ge ett avslut som blir fredligt och ekonomiskt.


Publicerat

i

av

Etiketter: