Månad: juni 2021

  • Vem ska betala för en likvidation?

    Vem ska betala för likvidationen? Det här är en fråga som kan dyka upp i samband med att ni planerar att lägga ner och avveckla helt och hållet. Nu finns det ju lite olika typer av likvidationer och hur mycket det kommer att kosta att likvidera beror på hur situationen ser ut. En likvidation med snabbavveckling…