Månad: mars 2022

  • Likvidera ab – När kommer bolaget räknas som likviderat?

    Ett beslut om likvidation har fattats. Nu kommer bolaget att lösas upp i enlighet med de svenska reglerna för att likvidera ab. Det här kan du göra själv eller så kan du sälja bolag för att få en snabbavveckling som ger samma resultat. Likvidera ab på egen hand Om du sköter din likvidation själv så måste du följa…