Månad: augusti 2022

  • Vad är rimliga orsaker till att avveckla ab?

    Vad är rimliga orsaker till att avveckla ab?

    När du börjar fundera på att avveckla ab så kanske det dyker upp tankar om rimligheten i detta. Det är ju stor skillnad mellan att sälja bolag och låta någon annan driva det vidare och att likvidera. Det finns flera rimliga orsaker till att genomföra en likvidation och rimligheten ligger i din uppfattning av situationen och vad du är…