När måste vi enlig lag likvidera aktiebolag?

Det är inte alltid så att likvidation av bolag är något negativt. Det kan ju vara så att du vill likvidera aktiebolag för att det av olika skäl inte längre finns anledning att fortsätta. Ett vilande ab kan ju också avvecklas utan att det beror på verksamhet som inte fungerar. Faktum är att du genom att sälja bolag som är vilande kan få hjälp med snabblikvidation.

När tvingas du att likvidera aktiebolag?

Om det inte är så att du väljer att likvidera aktiebolag själv så kan det istället handla om det som kallas för tvångslikvidation. Det är något helt annat. Här är det så att du på grund av något av flera skäl inte kan driva verksamheten vidare.

Ett vanligt skäl till att man blir likvidationspliktig är att bolaget inte drivs i enlighet med de krav som finns i Sverige. Det kan vara så att kapitalet understiger den satta nivån. Andra vanliga skäl är att man inte har en behörig styrelse eller att det saknas en revisor.

Om du inte skickar årsredovisningen till Bolagsverket i tid kan det också leda till att ditt ab måste likvideras.

Vem bestämmer om en tvångslikvidation?

Många gånger går det förstås att förhindra att aktiebolaget likvideras mot din vilja. Men det finns situationer där det blir tvångslikvidation. Här är det Bolagsverket som kommer att besluta. En allmän domstol kan också fatta detta beslut.

Om man kommer fram till att bolaget inte uppfyller kraven som ställs på ab i Sverige så kan detta ske. Då är det svårt att överklaga. Har beslutet fattats så är det bara att följa de anvisningar som ges och företagets livstid är över.

Viktigt att undvika tvångslikvidation

När du startar ett bolag så tänker du ju knappast på att likvidera aktiebolag. Men det är viktigt att redan från start vara medveten om att risken finns om du inte sköter ditt ab på rätt sätt. På grund av detta ska du vara på det säkra med att du driver ditt ab på rätt sätt.

Det gäller att alltid uppfylla kraven som finns på ett aktiebolag. Du måste se till att din styrelse fungerar som den ska och att den är behörig. Dessutom bör du se över de krav som finns i aktiebolagslagen. Ta hjälp av en professionell rådgivare om du inte är säker.

Just att jobba med en revisor som kan styra dig i rätt riktning är inte så dumt. Det hindrar att du begår misstag som kan kosta dig bolaget via en tvångslikvidation. Genom att från start etablera ett gott samarbete med revisor och eventuellt en ekonomisk rådgivare så kan du förhindra att det går så långt att du blir tvungen att likvidera ab.


Publicerat

i

av