Månad: januari 2023

  • Måste du sälja aktiebolag med rabatt?

    Måste du sälja aktiebolag med rabatt?

    Det finns studier som har visat att svenska bolag i privat regi ofta värderas till rabatt. Om du ska sälja aktiebolag finns det mycket att tänka på. Själva valet av försäljningsform är givetvis något som kommer att påverka hur mycket du får ut av försäljningen. Men är det verkligen sant att värderingen kan bli en rabatt med mellan 15…