Sälja bolag under lågkonjunktur – Vad bör du tänka på?

När en lågkonjunktur är i full sving så påverkar det samtliga delar av ekonomin. Att sälja bolag under lågkonjunkturen innebär många utmaningar. Det är vanligt att köpare är försiktigare och finansiering kan bli stramare. Dessutom kan ju företagets resultat ha påverkats mycket negativt av den ekonomiska nedgången.

Fast visst går det att sälja bolag under en lågkonjunktur. Med noggrann planering och rätt tänk så kan detta ske på ett framgångsrikt sätt även om den ekonomiska miljön inte är den bästa.

Viktiga punkter om du ska sälja bolag under lågkonjunktur:

Värdering och förväntningar

Du bör vara medveten om att värderingen av företaget kan bli lägre till följd av lågkonjunkturen. Du bör därmed anpassa dina förväntningar till det ekonomiska klimat som råder. Var realistisk då du sätter ett försäljningspris och förhandlar om villkor.

Uppdatera finansiella uppgifter

Det är viktigt att se till att alla finansiella uppgifter är uppdaterade. De bör vara tydliga såväl som transparenta. Ett bra försäljningsargument kan vara att visa på tecken på styrkor eller tillväxt trots lågkonjunktur. Om ditt bolag har klarat sig hyfsat genom krisen är detta något att betona vid samtal med en potentiella köpare.

Ha all information redo

Under en svårare ekonomisk period kan köpare vara noggrannare med att se på alla siffror. Så se till att du har all information redo då du ska sälja bolag under en lågkonjunktur. Du ska ha information alla aspekter som kontrakt, persondetaljer och mer.

Materiella tillgångar kan få stor betydelse

Det är också klokt att gå igenom alla tillgångar. Om det finns materiella tillgångar så kan de användas som ett argument för försäljning. Detta särskilt om de inte är belånade. Det kan också vara klokt att se på möjligheten att sälja den här typen av tillgångar för att öka kassans styrka inför en försäljning av ab.

Rätt fokus i marknadsföring och presentation

När du sammanställer presentationsmaterial så kan det vara bra att lägga vikt på vad som gör ditt bolag motståndskraftigt under lågkonjunkturen. Visa på konkurrensfördelar som ditt bolag har.

Tänk också på hur ditt bolag framstår online. Uppdatera hemsidan med korrekt information och se över hur det ser ut i profiler på sociala medier. Det är viktigt att bolaget framstår som professionell när potentiella kunder söker information online.

Ta en titt på kontrakt och avtal

Gå även igenom de kontrakt och avtal som finns. Det kan vara avtal med kunder, leverantörer och anställda. Om det finns kontrakt som säkerställer framtida intäkter kan det vara ett plus då du ska sälja bolag under ekonomiskt osäkra tider.

Ta hjälp om du behöver det

Om du kan få råd från företagsmäklare eller andra som är bra på att sälja företag så kan det vara en god hjälp. Då kan du få råd som är skräddarsydda för din situation och som bygger på erfarenhet av att sälja bolag under lågkonjunktur.


Publicerat

i

av

Etiketter: