Månad: februari 2024

  • Skillnaden mellan att avveckla ab frivilligt och tvångsavveckling

    Skillnaden mellan att avveckla ab frivilligt och tvångsavveckling

    I Sverige finns det två huvudsakliga metoder för avveckling av bolag. Du kan avveckla ab frivilligt eller så blir det tal om tvångsavveckling. Oavsett vilken typ av likvidation det handlar om så slutar det med att aktiebolaget upphör att existera. Det finns dock många skillnader mellan frivillig avveckling och tvångslikvidation. Avveckla ab med frivillig avveckling När den…