Skillnaden mellan att avveckla ab frivilligt och tvångsavveckling

I Sverige finns det två huvudsakliga metoder för avveckling av bolag. Du kan avveckla ab frivilligt eller så blir det tal om tvångsavveckling. Oavsett vilken typ av likvidation det handlar om så slutar det med att aktiebolaget upphör att existera. Det finns dock många skillnader mellan frivillig avveckling och tvångslikvidation.

Avveckla ab med frivillig avveckling

När den som äger ett bolag bestämmer sig för att avveckla ab så rör det sig om frivillig avveckling. Det kan finnas många olika skäl till att ägaren vill lägga ner. Kanske är verksamheten inte längre lönsam eller så kan ägare har personliga skäl till att vilja lägga ner.

Det kan ju också vara så att ett företag har uppfyllt sitt syfte. Därefter kanske det inte längre finns någon anledning till att fortsätta verksamheten. Det är absolut inte alltid så att man lägger ner ett ab bara för att det går dåligt.

Personer som inte har barn eller barnbarn som vill ta över kanske känner att en likvidation blir bästa lösningen för ett vilande ab som inte kommer att sparkas igång igen.

Hur går en frivillig avveckling av ab till?

Den frivilliga avvecklingen sker i flera steg och det finns tydliga regler för hur detta ska göras i Sverige.

I grund och botten så ska man:

  1. Fatta ett beslut om att avveckla ab vid en extra bolagsstämma.
  2. Ange en avvecklingsman som kommer att ta över styrelsens befogenheter. Detta brukar ske under bolagsstämman.
  3. Betala av skulder.
  4. Distribuera tillgångar. När skulderna är betalda så kan man dela ut det som blir över till de som äger aktier i bolaget.
  5. Anmäla om avvecklingen till Bolagsverket som då kommer att genomföra avregistrering av det.

Hur går en tvångsavveckling till?

En tvångsavveckling kommer att krävas av någon som står utanför bolaget. Det är för det mesta Bolagsverket som begär avvecklingen då bolaget inte uppfyller de lagstadgade kraven i Sverige.

Vanliga skäl till tvångsavveckling kan vara:

  • Årsredovisningen lämnades inte in i tid
  • Det finns inte behöriga ledamöter eller en revisor
  • Bolaget har inte betalat skatt och avgifter i tid

 

När ett bolag ska tvångs avvecklas så kommer det först att få information om brister från Bolagsverket. Man kommer inte att avveckla ab på en gång. Först får verksamheten en chans att åtgärda dessa brister.

Om bristerna inte åtgärdas i tid så kommer en avvecklingsman att utses. Det är Bolagsverket som gör detta. Därefter tar avvecklingsmannen över bolaget och likviderar tillgångar, betalar skulder och ger utdelning till aktieägare. Det hela avslutas med avregistrering från Bolagsverket vilket är samma som sker vid en frivillig avveckling.

Initiering och process skiljer sig åt mellan formerna

Vi kan alltså se att de huvudsakliga skillnaderna mellan en tvångsavveckling och att frivilligt avveckla ab rör hur detta initieras och hur processen sedan ser ut. Med frivillig avveckling är det bolagets ägare som styr medan tvångsavvecklingen är ett svar på någon form av lagbrott.


Publicerat

i

av

Etiketter: