9 vanliga frågor om snabbavveckling

Numera har de flesta någon gång hört talas om konceptet att sälja ab för att få det avvecklat. Men även om snabbavveckling inte är något ovanligt så finns det många frågor omkring denna procedur. Här ska vi ta en titt på 9 mycket vanliga frågor om snabbavveckling och ge svaren som kan hjälpa dig om detta är något du går och funderar på.

 1. Vad är den vanligaste orsaken till att man väljer snabbavveckling?

Det är svårt att sätta fingret på den vanligaste anledningen till att man vill avveckla eller snabbavveckla ett företag. Många gånger så kan det handla om ekonomiska svårigheter och att man väljer likvidation hellre än konkurs.

Andra orsaker kan vara:

 • Marknadsförändringar
 • Ledningskonflikter
 • Juridiska problem
 • Brist på folk som kan ta över verksamheten i familjen

 1. Finns det juridiska aspekter att tänka på vid en snabblikvidation?

Ja, det är viktigt att komma ihåg att du inte blir helt ansvarsfri för hur ditt bolag avvecklas bara för att du säljer det i detta syfte. På grund av detta ska du alltid vara noga med att sälja bolag för avveckling till en bolagsservice som jobbar på ett seriöst sätt och följer de regler som gäller i Sverige för företagslikvidation.

 1. Hur kommer en snabbavveckling att påverka anställda?

I och med att en avveckling är samma sak som att lägga ner bolaget för gott så är det klart att detta kommer att påverka anställda. Då man förbereder för likvidationen så måste anställda sägas upp. Här kan det vara så att ni vill jobba med lösningar för att hjälpa personal. Oavsett hur detta går till så är det givetvis så att en avveckling av ab påverkar de som jobbar i firman som ska läggas ner.

 1. Vad finns det för risker med att likvidera ab snabbt?

Det finns alltid risker med att genomföra en nedläggning av bolag snabbt. Även om bolaget går i graven så kan det ju finnas en önskan av ägare om att behålla ett gott rykte. Det kräver en väl genomtänkt och planerad process.

Själva snabbavvecklingen går snabbt och bör som nämnt ovan genomföras på korrekt sätt. Om detta har föregåtts av en process där verksamheten läggs ner på att vettigt sätt så minskar riskerna för att detta leder till stora förluster såväl som ett dåligt rykte som slutresultat.

 1. Finns det överväganden som är branschspecifika vid avveckling?

Det är viktigt att vara medveten om krav och tillvägagångssätt inom en viss bransch då en avveckling av aktiebolag ska genomföras. Det är samma regler som gäller rent praktiskt för likvidationen. Men då bolaget förbereds för avvecklingen så kan det finnas branschspecifika krav att ta hänsyn till.

 1. Hur kan snabblikvidationen påverka kunder och leverantörer?

Kunder kan bli snopna då de kommer för att handla och verksamheten har försvunnit. Men leverantörer bör inte bli förvånade då avtal och räkningar ska avklaras långt innan man säljer ab för att avveckla det snabbt.

 1. Hur kan kommunikation omkring snabb nedläggning av ab skötas?

Idag är det enklare än någonsin förr att sköta kommunikationen omkring snabbavveckling på ett bra sätt. De som berörs av denna process kan enkelt ta del av den med hjälp av digitala hjälpmedel som delade dokument i moln. Dessutom kan vi med hjälp av digital kommunikation sköta nedläggningen på ett diskret sätt vilket kan vara väldigt viktigt för många av de som berörs av den.

 1. Vilka ekonomiska konsekvenser kan en avveckling få?

När ett företag behöver avvecklas hellre än att gå i konkurs så kan detta innebära att ägare kommer undan på ett lindrigt sätt. Dessutom så kan det ju vara så att det finns pengar i ett vilande ab som behövs till annat. Då är en ekonomisk konsekvens av snabbavveckling att det går att få loss detta kapital snabbare.

 1. Finns det alternativ till snabbavveckling?

Ja, även om det rör sig om en krissituation så kan det finnas alternativ till snabbavveckling. Det kan till exempel vara att man finner investerare för att driva verksamheten vidare eller att man säljer till en person som kan vända utvecklingen i positiv riktning.


Publicerat

i

av

Etiketter: