Månad: april 2024

  • Ekonomiska konsekvenser av att likvidera aktiebolag

    När ett bolag ska läggas ner så finns det alltid ekonomiska konsekvenser att beakta. Detta är ju inte bara fråga om juridik och lagar för företagsavveckling. Avvecklingen är en process som kan göra ett stort ekonomiskt avtryck i många människors liv. Det blir onekligen lite enklare när bolaget redan är i vilande status. Då handlar…