Månad: maj 2024

  • Varför kritiseras att likvidera ab med snabbavveckling?

    Snabbavveckling är en likvidationsmetod som normalt sett används för att snabbt avveckla ab. Många uppskattar möjligheten att lägga över likvidation på ett annat bolag. När du inte behöver likvidera ab själv så får du ju tid och tankekraft över för annat. Men det finns också en hel del kritik mot den här typen av likvidation och det är viktigt…