Alla inlägg av Michael Andersson

Måste du sälja aktiebolag med rabatt?

Det finns studier som har visat att svenska bolag i privat regi ofta värderas till rabatt. Om du ska sälja aktiebolag finns det mycket att tänka på. Själva valet av försäljningsform är givetvis något som kommer att påverka hur mycket du får ut av försäljningen. Men är det verkligen sant att värderingen kan bli en rabatt med mellan 15 och 34 procent?

Hur ska du sälja aktiebolag?

Om du tänker sälja aktiebolag för avveckling så kommer du ju inte att genomföra en värdering av bolaget. Då är det aktiekapitalet som finns kvar som betalas ut till dig. Detta oavsett hur bolaget en gång värderades.

Men när du säljer ab för vidare drift så kommer en värdering att genomföras och den kan alltså ske med rabatt. Detta kan ju vara önskvärt då du säljer bolaget inom familjen men givetvis inte om du ska sälja det till en utomstående part och inte längre kommer att ha något personligt intresse av driften.

Bilden av rabatter för privata bolag är lite skev

När vi ser på studier som rör värdering av privata aktiebolag som ska säljas så blir det tydligt att bilden är lite skev vad gäller rabatter. Det kan vara så att forskare har skapat en bild som inte riktigt stämmer med verkligheten.

Det är till exempel inte standard att utvärderare jobbar med rabatt för privata bolag. Så om du ska sälja aktiebolag är det absolut inte säkert att det kommer att bli tal om rabattvärdering. Detta beror helt och hållet på situation och vad som är önskvärt.

Det är också viktigt att det finns mycket mer som kommer att spela in i hur det slutliga priset sätts. Detta särskilt då det rör sig om ett övertagande av bolag. För likvidation är det som sagt en helt annan sak och där blir rabatter inte aktuella eftersom en värdering inte är aktuell.

Kan likvidation vara en positiv sak?

Om det går att avveckla ab i tid och undvika konkurs så finns det mycket att vinna på detta. Att avveckla bolaget är samma sak som likvidation. Och du kan likvidera ab själv med hjälp av tydliga instruktioner från Bolagsverket. När du fattar beslutet om att likvidera så kan detta vara en positiv sak som gör att du slipper konkurs och andra tråkigheter.

Likvidation när det inte fungerar

Det är klart att det kan vara klokt att ha en plan för företagsstarten där du inkluderar vad som ska göras om det inte går som tänkt. I början av ett företags drift så kan det bli svackor och då är likvidation inte det första valet. Det kan ju vara så att du bara behöver knuffa på lite till för att det ska rulla igång ordentligt.

Men när det fortsätter att inte fungera så är det viktigt att inse att en avveckling som är frivillig kan vara det bästa valet. Om ett bolag inte läggs ner innan fodringar blir större än vad du som bolagsägare klarar av så kan det bli problematiskt. Det är bättre att lägga ner innan det går så långt.

Det kan till sist bli till tvångslikvidation och det är verkligen inte något att hoppas på. Med god insikt i om vad som kan göras och när så slipper du förhoppningsvis lägga ner. Men när det inte finns någon annan utväg så är en likvidation som du genomför i tid ditt bästa val.

Likvidationen kan rädda ditt namn

Utöver att du minskar din förlust om du väljer att avveckla ab i tid så är detta något som också kan vara bra för ditt namn. Även om du inte lyckades med detta bolag så kan det ju vara så att du vill försöka igen längre fram.

Om du bränner ditt namn med en massa obetalda räkningar som aldrig betalas på grund av konkurs kan det vara svårt att komma igen. I varje fall inom samma bransch. Det är något som kan vara bra att komma ihåg när du funderar på om det inte ändå vore bättre med en likvidation när du fortfarande har möjlighet att betala av skulder.

Du kan lägga över likvidationen på annat bolag

Om du känner att det tar emot att likvidera ab för att du inte är säker på hur du ska göra så har du valet att sälja ab för att få det likviderat. Detta kan också kallas för snabblikvidation och är en tjänst som en bolagsservice kan erbjuda.

Den här typen av likvidation fungerar bara om alla papper är i sin ordning och ditt bolag är i vilande form. Då kan du sälja och få ut pengarna som finns i bolaget minus den summa som likvidationstjänsten kostar.

Vad kommer det att kosta att likvidera ab?

Hur mycket det kommer att kosta att likvidera ab beror på hur du gör detta. Om du till exempel väljer att likvidera ab själv så ska du betala för Bolagsverkets registreringsavgifter. Om du inte tar någon hjälp utifrån kan du komma undan med under 2000 kronor fast då har du ju inte räknat på vad tiden du lägger på likvidationen är värd.

Pris för att likvidera ab med snabblikvidation

Om du väljer att lägga ut likvidationen på ett annat bolag med det som kallas för snabblikvidation kommer det att kosta mer än att likvidera ab själv. Den här formen av avveckling kan kosta flera tusenlappar men då är det ju också så att du får ut pengarna för bolaget på en gång.

Det är ganska vanligt att du får betala omkring 12 000 kronor för en vanlig likvidation. Det kan vara mer än så eftersom du ska betala både moms och avgift till Bolagsverket. Men när du ser på kostnad för likvidation av ab så måste du också vara medveten om vad du sparar med den.

Din tid är också värt något

Kostnaden för att likvidera ab kan inte bara ses som en summa som du jämför med kostnaden för att själv sköta likvidationen. Om du räknar på detta vis så är det kanske så att din tid inte är så mycket värd.

För den som inte har något emot att själv sköta avvecklingen är det klart att det ändå kan ses som en stor besparing att göra detta på egen hand. Men för den som tycker att en sådan process är rena rama plågan så finns det ett stort värde i möjligheten att få denna hjälp av ett annat bolag.

Vad kan du göra med pengarna i bolaget?

En annan fråga som påverkar hur du ser på kostnad av snabblikvidation är vad du kan göra med pengarna som finns i bolaget. Om du väljer att likvidera ab själv får du vänta i nära ett års tid på att få ut denna summa.

Om det är så att du kan investera pengarna i något vettigt just nu är det också en kostnad att beakta. Då du får låna pengar för att du måste vänta på att få ut kapitalet från bolaget som du avvecklar ska du lägga kostnaden för lånet till dina kostnader.

Det kan alltså vara så att du sparar mer på att få avvecklingen klar snabbt för att kunna använda kapitalet som du då får tillgång till på en gång. Med snabbavveckling får du ju ut pengarna för bolaget samtidigt som du säljer det. Är all dokumentation i ordning är detta en smärtfri process som du kan dra stor nytta av.

När måste vi enlig lag likvidera aktiebolag?

Det är inte alltid så att likvidation av bolag är något negativt. Det kan ju vara så att du vill likvidera aktiebolag för att det av olika skäl inte längre finns anledning att fortsätta. Ett vilande ab kan ju också avvecklas utan att det beror på verksamhet som inte fungerar. Faktum är att du genom att sälja bolag som är vilande kan få hjälp med snabblikvidation.

När tvingas du att likvidera aktiebolag?

Om det inte är så att du väljer att likvidera aktiebolag själv så kan det istället handla om det som kallas för tvångslikvidation. Det är något helt annat. Här är det så att du på grund av något av flera skäl inte kan driva verksamheten vidare.

Ett vanligt skäl till att man blir likvidationspliktig är att bolaget inte drivs i enlighet med de krav som finns i Sverige. Det kan vara så att kapitalet understiger den satta nivån. Andra vanliga skäl är att man inte har en behörig styrelse eller att det saknas en revisor.

Om du inte skickar årsredovisningen till Bolagsverket i tid kan det också leda till att ditt ab måste likvideras.

Vem bestämmer om en tvångslikvidation?

Många gånger går det förstås att förhindra att aktiebolaget likvideras mot din vilja. Men det finns situationer där det blir tvångslikvidation. Här är det Bolagsverket som kommer att besluta. En allmän domstol kan också fatta detta beslut.

Om man kommer fram till att bolaget inte uppfyller kraven som ställs på ab i Sverige så kan detta ske. Då är det svårt att överklaga. Har beslutet fattats så är det bara att följa de anvisningar som ges och företagets livstid är över.

Viktigt att undvika tvångslikvidation

När du startar ett bolag så tänker du ju knappast på att likvidera aktiebolag. Men det är viktigt att redan från start vara medveten om att risken finns om du inte sköter ditt ab på rätt sätt. På grund av detta ska du vara på det säkra med att du driver ditt ab på rätt sätt.

Det gäller att alltid uppfylla kraven som finns på ett aktiebolag. Du måste se till att din styrelse fungerar som den ska och att den är behörig. Dessutom bör du se över de krav som finns i aktiebolagslagen. Ta hjälp av en professionell rådgivare om du inte är säker.

Just att jobba med en revisor som kan styra dig i rätt riktning är inte så dumt. Det hindrar att du begår misstag som kan kosta dig bolaget via en tvångslikvidation. Genom att från start etablera ett gott samarbete med revisor och eventuellt en ekonomisk rådgivare så kan du förhindra att det går så långt att du blir tvungen att likvidera ab.

Varför välja snabbavveckling då du kan likvidera själv?

Det finns faktiskt goda skäl till att entreprenörer som absolut klarar av likvidationer på egen hand väljer snabbavveckling. Det finns ju lite olika typer av avveckling men i grund och botten så handlar det alltid om att man lägger ner ett bolag. Då detta sker frivilligt så kan frågan om snabbavvecklingen verkligen är nödvändigt dyka upp.

Snabbavveckling går ju snabbt men kostar pengar

Det som får vissa att avböja möjligheten att sälja bolag för att få det avvecklat är att snabbavveckling kostar pengar. Det är sant att du kan vara klar med din likvidation på några dagars tid men du får ju betala för att bolagsservicen sköter detta arbete.

Om du vet att du kan sköta processen på egen hand så kan du tänka att det kanske inte är värt att betala för den. Det här beror på flera saker och det finns inte ett enkelt svar på varför du bör välja snabblikvidation om du klarar den själv.

Betänk saker som att:

 • Tid också är pengar. Du friar tid som du kan använda till annat.
 • Du får ut pengarna ur bolaget på en gång med snabbavveckling.
 • Du slipper sköta kommunikation med Bolagsverket då du säljer ab för avveckling.
 • Du slipper tänka mer på verksamheten som nu går i graven.

Det här är punkter som absolut kan vara viktiga för dig. Så visst kan det vara så att du hellre kör på snabbavveckling trots att du klarar denna process själv. Du kanske har avvecklat flera bolag tidigare. Då vet du också precis hur mycket tid du lade på det och vad du skulle kunna göra med den tiden istället.

Vad är din tid värd för dig?

Snabblikvidationer handlar först och främst om tid. Om vi bara ser på kostnaden för denna service så är det svårt att motivera den. Det är trots allt ganska dyrt. Men din tid har ju ett värde och det är det du ska fokusera på. Detta särskilt när du känner dig lugn med att själv klara av en avveckling av ab.

Tidens värde handlar ju inte bara om de pengar du kan tjäna under de timmar du hade lagt på avvecklingen. Det kan ju faktiskt vara så att du gärna skulle spendera lite mer tid med familj och vänner. Om du plockar bort likvidationen från dina axlar så blir det mer tid över för sådant som kanske är mycket viktigare för dig än ditt företagande.

Summan av kardemumman är att du bör beakta om det verkligen är det värt för dig att likvidera ab själv när du kan få snabbavveckling av en säker och bra tjänst. Det är ditt beslut men det är absolut inte så att du måste bevisa att du kan och att det skulle vara mindre fint att sälja ab för att få det avvecklat.

Vad är rimliga orsaker till att avveckla ab?

När du börjar fundera på att avveckla ab så kanske det dyker upp tankar om rimligheten i detta. Det är ju stor skillnad mellan att sälja bolag och låta någon annan driva det vidare och att likvidera. Det finns flera rimliga orsaker till att genomföra en likvidation och rimligheten ligger i din uppfattning av situationen och vad du är villig att göra för din verksamhet.

Anledningar till att avveckla ab

När företagsägare pratar om att lägga ner verksamheten så kan det bero på olika saker. Det är ju inte bara nystartade bolag som kan läggas ner. Större bolag som har varit igång under många års tid kan också nå en punkt då ägare beslutar sig för att avveckla ab hellre än att jobba vidare med verksamheten.

Några exempel på vanliga orsaker till att avveckla ab är:

 • Företaget är inte lönsamt
 • Det finns inga lösningar för de ekonomiska problemen
 • Du vill få i pension
 • Det finns ingen motivation till att fortsätta

Alla dessa anledningar kan ses som mer eller mindre rimliga. När det verkligen inte går att vända skutan så är det klart att det är bättre med frivillig avveckling i god tid hellre än att driva det hela till konkurs.

Men för att vara säker på att det verkligen är rimligt att lägga ner hellre än att hitta folk som kan driva vidare så är det viktigt med proper analys av läget. Att du vill göra något annat är ju en sak. Det måste inte vara samma sak som att likvidera ab.

Sälja bolaget eller avveckla det

Det går att sälja bolag för att låta någon annan ta över. Ska du gå i pension kanske du hoppas på en släkting som har den glöd du inte längre känner för verksamheten. Men om du inte har tid och energi för att hitta rätt köpare så kan du även sälja för avveckling.

Idag kan du avveckla ab med snabbavveckling som genomförs av en bolagsservice. Då får du genast ut pengarna för bolaget och du kan syssla med annat under de månader som bolagsservicen jobbar med avvecklingen.

Avveckling av bolag kan ju ske på flera olika sätt. Du kan som sagt sälja och så går det att överlåta bolaget på någon annan. Utöver detta går det att genomföra en likvidation på egen hand eller så kan du ansöka om konkurs om det hela har gått så långt.

När vi talar om rimlighet så får vi förstås sätta det hela i relation till hur det går med verksamheten. När det gäller ett vilande bolag är det klart att det är rimligt att avveckla det för att det inte kommer att användas igen.

Men när det handlar om att kasta in handduken för att det hela inte fungerar så gäller det att noga undersöka om det går att undvika en konkurs. Om inte är det högst rimligt att avsluta ab innan det går så långt att skulder inte kommer att kunna återbetalas.

När är det bäst att avveckla aktiebolag?

Om du ska avveckla aktiebolag bör du fundera lite på det där med tidsaspekten. Beslutet om likvidation för ett aktiebolag bör tas tidigt på året om du vill hinna med att avsluta det hela innan året är slut. Det beror på att du därefter kommer att behöva göra en årsredovisning till. Det är ju tidskrävande och blir också dyrare än om du håller dig inom den rekommenderade tidsramen.

Avveckla aktiebolag på vårkanten för att hinna med

Då det kommer att ta upp till 8 månader, ibland mer, att bli klar med en likvidation av ett bolag så är det smart att besluta om likvidationen tidigt på året. Ju tidigare du kan komma igång med beslut och följande steg för att avveckla aktiebolag, ju bättre.

Tänk på att det kan uppstå frågor och saker som måste lösas som leder till att det hela tar längre tid. Då är det verkligen skönt att veta att den tiden finns. Om inte så kan det ju bli så att du måste utföra en årsredovisning till för att lyckas upplösa bolaget.

Sälja bolag för att få snabbavveckling

Det går att sälja bolag för avveckling men även här kan det finnas önskemål om att beställningar för snabbavveckling kommer in snarast möjligast. En del servicebolag sätter tidsgränser på vårkanten just för att man vill se till att få det hela klart inom samma år.

För dig spelar det ju mindre roll när du lägger över avvecklingen på en annan firma men det är klart att det kan påverka priset när du beställer din avveckling av ab. Om det inte är viktigt att få likvidationen klar innan årsskifte så spelar det ju mindre roll.

Hur vet du om det är säkert att sälja bolag för avveckling?

Numera finns det flera tjänster för avveckling av ab. Det som kallas för snabbavveckling är i grund och botten en likvidation som genomförs av ett bolag som tar betalt för detta. Istället för att likvidera ab själv så kan du sälja bolag och få detta gjort. För dig blir det hela klart snabbt men du bör förstås vara säker på att det här går till på ett säkert och lagligt sätt.

Sälja bolag för avveckling innebär visst ansvar

Det är inte så att du inte kommer att ha något som helst ansvar då du väljer att sälja bolag för att slippa ta hand om likvidationen själv. Även om det blir en ny ägare som sedan avvecklar så kommer du att få ta ansvar för fel till exempel med inbetalning av skatter. Det går inte att helt avsäga sig ansvaret för ett företag som säljs för att likvideras.

Men det går ju att välja en riktigt bra och stabil tjänst som inte försöker luras. Det finns flera kända bolag i Sverige som klarar av avvecklingar på ett tryggt sätt. När du vänder dig till den här typen av bolagsservice så har du inget att oroa dig för.

Men hur vet du om det är något lurt med tjänsten?

Om du aldrig har sålt ab för att likvidera förr så är det klart att du inte direkt är insatt i kända namn. Då är det bra att vara medveten om saker som avslöjar att det inte rör sig om ett bra val för snabbavveckling.

Håll utkik efter saker som:

 • Ett bolag som är svårt att få kontakt med via vanlig telefon. Om de inte ens har någon adress i Sverige att besöka kan vi inte säga att det rör sig om en seriös bolagsservice för svenska kunder.
 • Påstående om att skulder i ditt bolag inte utgör några problem. Det är absolut inte sant och ett tecken om att något inte står rätt till.
 • Erbjudanden om svart betalning. I den här branschen bör du verkligen hålla dig borta från bolag som tycker att det är okej att erbjuda viss svart betalning. Det kan leda till stora problem för dig!
 • Att det hela är väldigt billigt. Det behöver inte vara väldigt dyrt med avveckling men det ska heller inte vara superbilligt. Då är det något som inte stämmer.

Ta reda på mer information

Om du tycker att ett visst bolag verkar lite skumt så ska du veta att det inte är svårt att luska vidare. Du kan snabbt få veta mer online. Det finns forum där man pratar om den här typen av tjänster. Där kan du komma i kontakt med folk som använt samma tjänst. Om de är nöjda så kan du ju känna dig lugn.

På samma sätt kan du undvika att sälja bolag till en tjänst som luras. De kommer ju att exponeras för detta online. Om det är ett nytt bolag kanske du undviker att använda deras tjänst just för att det finns så lite information om den på nätet. Det är inte värt att chansa då namnet är okänt och ingen vet om det hela fungerar som det ska.

God support är väldigt viktigt

Något som kan ge dig en fingervisning om hur seriös en tjänst för avveckling av ab kan anses vara är deras support. Det är som sagt viktigt med en fysisk adress och möjligheten att få prata med verkliga människor.

Om du ska sälja bolag till deras bolag för att de ska likvidera så måste det finnas människor att prata med. Både inför processen och då du har sålt. Dels för att du vill få mer information och dels för att du vill känna stödet av en väl fungerande support.

Tänk på detta då du tar kontakt första gången. Får du svar snabbt och är det ett vettigt svar? Det säger mycket om det bolag som säger att det kan sköta din likvidation åt dig!

Viktigt för dig som vill sälja ab med snabbavveckling

Att äga ett aktiebolag (ab) är både givande och inspirerande, men det innebär också en hel del ansvar och ibland stress. För de allra flesta är belöningen värd mödan men dessvärre får många fatta beslutet att sälja ab för att det inte fungerar som tänkt.

Det är många broar som ska krossas och problem som ska lösas när man står som ägare till en verksamhet, men du behöver inte oroa dig om du väljer att det är dags att gå vidare – det finns hjälp att få!

Sälja ab – 4 sätt att likvidera på

När du ska bestämma dig för att sälja ab för avveckling eller själv ta hand om proceduren bör du veta att det finns fyra olika sätt att avveckla ett bolag på.

Du kan välja att:

 • Likvidera företaget
 • Gå i konkurs
 • Fusionera ihop ditt bolag med ett annat aktiebolag
 • Sälja ab för snabbavveckling.

Att likvidera är ett vanligt alternativ vilket i stort sett betyder att ditt företag tas bort från marknaden, alla eventuella skulder betalas och eventuell vinst betalas ut till aktieägarna. Dock är det en väldigt jobbig, långdragen och dyr process som kan ta upp till 7 månader eller mer. Det bör du vara medveten om!

Om du i stället väljer att fusionera, krävs att du har ett annat aktiebolag att slå ihop dig med vilket inte alltid är fallet. Det tredje alternativet är att försätta företaget i konkurs vilket du självklart vill undvika, men som kan bli ett måste om bolagets tillgångar inte är tillräckliga för att betala de skulder som finns.

Det sist nämnda alternativet, som många väljer, är att snabbavveckla bolaget. Då får aktieägarna sina pengar direkt vid försäljningen istället för då likvideringen avslutats 7 månader senare.

Hur går det till i praktiken att sälja ab för snabbavveckling?

Processen för snabbavveckling är densamma som att likvidera företaget på egen hand men betydligt mindre smärtfritt för dig som säljer. Så snart båda parter skrivit på köpeavtal för ditt vilande bolag och företagets handlingar är överlämnade; så som årsredovisningar, deklarationer, aktuell balans- och resultatrapport, ligger ansvaret i de nya ägarnas händer.

Det är nu den nya ägarens ansvar att få företaget helt upplöst. De kommer betala ut köpeskillingen till dig direkt och byta bolagets styrelse innan de påbörjar själva avvecklingen.  Du kan slappna av, lämna det bakom dig, använda köpeskillingen till nya drömmar och projekt.

Här måste du dock vara helt på det säkra med att du valt en seriös köpare. Om du säljer ab för snabbavveckling till en tveksam firma så finns det stora risker. I värsta fall kan avvecklingen skötas på olagligt vis och då är det du som har ansvaret för det!

Vad kostar det att sälja ab för likvidation?

Att sälja ab för att få hjälp med avveckling har ett pris och den viktigaste komponenten i ekvationen är självklart vad det kostar att ta hjälpen? Du tänker kanske att det är självklart att ingenting är gratis men det finns förstås skillnad mellan hur billigt eller dyrt en avveckling kan bli.

Kostnaden påverkas av flera sätt som till exempel hur stort kapitalet i bolaget är. Den ligger normalt sett på mellan 3-5% av bolagets kvarvarande kapital. Det finns dock många aktörer på marknaden så gör din research noggrant och se till att det inte är ett så kallat Historikbolag som köper ditt företag. Det betyder att de kan sälja ditt ab vidare ditt företag till annan aktör.

Betänk att det kan vara värt att sälja ab till en bolagsservice som förvisso tar lite mer för sin tjänst men som har ett grundmurat rykte. Då kan du ju verkligen slappna av och lämna det hela bakom dig. Det är inte mindre viktigt än att få ut så mycket som du kan när du säljer bolaget för att likvidera det.

Lycka till!

Sälja aktiebolag – Vad är ditt ab värt?

Om du ska sälja aktiebolag är det viktigt att du börjar fundera lite på vad det är värt. Värdet som du kommer fram till är en utgångspunkt för förhandlingar. Det är viktigt att beakta vad som påverkar bolagets värde. Det kan ju faktiskt vara så att du med olika insatser kan öka det och få till en bättre försäljning.

Om det är så att du ska sälja bolaget för att avveckla det så handlar det om en annan typ av värdering. Då ser man på aktiekapitalet och så får du ta reda på vad snabbavvecklingen kommer att kosta. Här kan du inte göra mycket för att öka det du får ut av affären mer än att du kan försöka förbereda det hela på ett smart sätt och sälja av saker i tid.

Sälj aktiebolag med största möjliga vinst

Då det rör sig om att sälja aktiebolag för vidare drift så vill du förstås göra största möjliga vinst. Det som kommer att spela roll vid en värdering är vinstpotentialen. Här kommer man att försöka komma fram till hur framtiden för bolaget ser ut.

Man ser på saker som:

 • Vilka investeringar som kommer att krävas
 • Vilka tillgångar som finns
 • Kundfordringar
 • Varulager
 • Skulder till leverantörer

Allting som påverkar bolagets kassaflöde gås igenom. Med information om dessa saker kan man göra sig en bättre uppfattning av värdet. Det här lättast att göra med större bolag som har varit med ett bra tag. Då har man ett längre spann att se på och samtidigt är det enklare att analysera vad framtiden kan tänkas ge med eller utan investeringar.

För mindre bolag kan man inte riktigt göra samma analys. Här får man se mer på dagsläget och saker som kan påverka inom en mycket kort tidsperiod.

Hur värderar man ett bolag inför en försäljning?

När du tar hjälp av proffs på att värdera bolag som ska säljas så kommer de att använda sig av olika metoder för att få fram ett uppskattat värde. En metod är det som kallas för substansvärdering. Den går ut på att man sätter värdet i enlighet med de tillgångar som finns. Från dessa drar man skulder för att komma fram till en siffra.

Substansvärdering är i grund och botten samma sak som att se närmre på företagets substans för att på så vis få fram ett värde. Det här är också en metod som kan användas då man vill fatta beslut om att avveckla ab eller inte. Det händer ju att det faktiskt är bättre att likvidera ab än att försöka driva det vidare eller sälja till någon som försöker med nya investeringar.

En annan metod som kan användas för att värdera ett ab inför försäljning är den som kallas för kassaflödesvärdering. Det här är en metod som brukar tillämpas på lite större verksamheter. Här tar man en titt på prognoser för kassaflödet för att på så vis försöka sia om vad som kommer att hända i framtiden.

För att komma fram till detta så ser man på vad som hänt tidigare. Det går ju att göra när ett bolag har varit med ett tag. Dessutom kan man använda sig av parametrar som hur branschen ser ut, nuvarande konjunktur och de planer för utveckling som finns för att sätta värdet.

Här kommer ägaren av bolaget att få mycket att säga om saken. Den som värderar lyssnar på ägarens tankar om vad som har varit och vad som komma skall. Den här metoden kan användas tillsammans med andra verktyg för att man ska komma fram till ett rimligt bolagsvärde.

Det går till exempel att använda sig av datorprogram för att få tydliga uträkningar och prognoser. Här blir det lite lättare att få med alla punkter som vad som hänt rent historisk och marknadens ekonomiska utveckling.

Kan du öka värdet på ditt bolag?

En viktig fråga för dig som ska sälja aktiebolag är om det går att öka värdet på det. Det finns sätt att öka värdet på inför en försäljning. Kanske går det att dra ner på utgifter eller att göra en snabb investering som också ger snabba resultat. Hur kontanter hanteras är väldigt viktigt när man förbereder sig för att sälja ab.

Sälja bolaget för avveckling

Om bolaget ska säljas för avveckling gäller det att få hjälp av en bolagsservice som inte är för kostsam och som jobbar på ett korrekt sätt. Här är det viktigt att komma ihåg att bolaget ska vara redo för likvidation innan försäljningen sker.