Författare: Michael Andersson

 • När måste vi enlig lag likvidera aktiebolag?

  När måste vi enlig lag likvidera aktiebolag?

  Det är inte alltid så att likvidation av bolag är något negativt. Det kan ju vara så att du vill likvidera aktiebolag för att det av olika skäl inte längre finns anledning att fortsätta. Ett vilande ab kan ju också avvecklas utan att det beror på verksamhet som inte fungerar. Faktum är att du genom…

 • Varför välja snabbavveckling då du kan likvidera själv?

  Varför välja snabbavveckling då du kan likvidera själv?

  Det finns faktiskt goda skäl till att entreprenörer som absolut klarar av likvidationer på egen hand väljer snabbavveckling. Det finns ju lite olika typer av avveckling men i grund och botten så handlar det alltid om att man lägger ner ett bolag. Då detta sker frivilligt så kan frågan om snabbavvecklingen verkligen är nödvändigt dyka upp. Snabbavveckling…

 • Vad är rimliga orsaker till att avveckla ab?

  Vad är rimliga orsaker till att avveckla ab?

  När du börjar fundera på att avveckla ab så kanske det dyker upp tankar om rimligheten i detta. Det är ju stor skillnad mellan att sälja bolag och låta någon annan driva det vidare och att likvidera. Det finns flera rimliga orsaker till att genomföra en likvidation och rimligheten ligger i din uppfattning av situationen och vad du är…

 • När är det bäst att avveckla aktiebolag?

  När är det bäst att avveckla aktiebolag?

  Om du ska avveckla aktiebolag bör du fundera lite på det där med tidsaspekten. Beslutet om likvidation för ett aktiebolag bör tas tidigt på året om du vill hinna med att avsluta det hela innan året är slut. Det beror på att du därefter kommer att behöva göra en årsredovisning till. Det är ju tidskrävande och blir…

 • Hur vet du om det är säkert att sälja bolag för avveckling?

  Hur vet du om det är säkert att sälja bolag för avveckling?

  Numera finns det flera tjänster för avveckling av ab. Det som kallas för snabbavveckling är i grund och botten en likvidation som genomförs av ett bolag som tar betalt för detta. Istället för att likvidera ab själv så kan du sälja bolag och få detta gjort. För dig blir det hela klart snabbt men du bör förstås vara säker…

 • Viktigt för dig som vill sälja ab med snabbavveckling

  Viktigt för dig som vill sälja ab med snabbavveckling

  Att äga ett aktiebolag (ab) är både givande och inspirerande, men det innebär också en hel del ansvar och ibland stress. För de allra flesta är belöningen värd mödan men dessvärre får många fatta beslutet att sälja ab för att det inte fungerar som tänkt. Det är många broar som ska krossas och problem som ska lösas…

 • Sälja aktiebolag – Vad är ditt ab värt?

  Sälja aktiebolag – Vad är ditt ab värt?

  Om du ska sälja aktiebolag är det viktigt att du börjar fundera lite på vad det är värt. Värdet som du kommer fram till är en utgångspunkt för förhandlingar. Det är viktigt att beakta vad som påverkar bolagets värde. Det kan ju faktiskt vara så att du med olika insatser kan öka det och få till en…

 • Kan det halverade kapitalkravet leda till likvidation för fler?

  Idag kan du dra igång ett aktiebolag med ett aktiekapital som är så litet som 25 000 kronor. Det är en halvering av det krav på minst 50 000 kronor som infördes i april 2010. Redan då pratade man om att ett halverat kapitalkrav skulle kunna leda till likvidation för fler företag. Vi tar en titt på…

 • Likvidera ab – När kommer bolaget räknas som likviderat?

  Ett beslut om likvidation har fattats. Nu kommer bolaget att lösas upp i enlighet med de svenska reglerna för att likvidera ab. Det här kan du göra själv eller så kan du sälja bolag för att få en snabbavveckling som ger samma resultat. Likvidera ab på egen hand Om du sköter din likvidation själv så måste du följa…

 • Skillnaden mellan att likvidera aktiebolag frivilligt och med tvång

  En likvidation kan framstå som mycket trist men det är antagligen för att du som många andra associerar ordet likvidation med konkurs. Det finns många olika typer av likvidationer och du kan likvidera aktiebolag frivilligt för att det helt enkelt är dags att lägga ner bolaget. Vad är då skillnaden mellan att likvidera aktiebolag frivilligt och att…

 • Sälja bolag med snabbavveckling – Är det en bra idé?

  Det är så lätt att fokusera på att snabbavveckling kostar pengar. Innan du ens tar kontakt med ett bolag som kan köpa ditt företag för att likvidera det är det viktigt att förstå vad detta innebär. Det handlar om så mycket mer än vad avvecklingen kostar. Att sälja bolag för att avveckla det är inte samma sak…

 • Avveckla ab på kortast möjliga tid

  Det är klart att man kan tycka att det där med att lägga ner ett bolag inte är något som ska skyndas fram. Så kan det verkligen vara då du driver en verksamhet och är långt från att vara redo för avveckling. Men om du till exempel har ett vilande bolag som bara håller aktiekapitalet…