Författare: EkonomiJulia

 • Nytt år nytt fokus – avveckla vilande bolag

  Nytt år nytt fokus. Har det nya året börjat bra? FöretagsSverige rullar vidare utan att sakta ner. Det startas nya bolag och gamla bolag avvecklas eller läggs vilande. Marknaderna är i ständig förändring och i den digitala världen snurrar allt fortare och fortare. Det som var hett igår är ute idag. Detta påverkar inte bara…

 • Sälja aktiebolag för snabbavveckling

  Går du i tankarna att det kanske är dags att lägga ner ditt aktiebolag och ägna dig åt annat? Kanske har du fått ett nytt jobberbjudande som är svårt att tacka nej till, dags för pension, eller kanske rent av har ditt vilande aktiebolag stått och ”dammat” för länge och det är dags att likvidera…

 • Bolagsformer – en jämförelse

  Här jämför vi för- och nackdelar mellan de vanligaste bolagsformerna. Aktiebolag Ett aktiebolag företräds av sin styrelse som utses vid bolagsstämman av ägarna, eller av en VD som utses av styrelsen. Även om en ensam person startar ett aktiebolag så måste en styrelse utses som minst ska bestå av en ledamot och en suppleant. Fördelar:…

 • Likvidation av handelsbolag

  Ett handelsbolag har inte riktigt samma skyldigheter som ett aktiebolag på grund av att ägarna är personligt ansvariga för bolaget. Detta innebär att när man avvecklar ett handelsbolag så är inte processen lika tydlig för ett handelsbolag som för ett aktiebolag. Det kan dock vara krångligare om man är många bolagsmän, dvs ägare av handelsbolaget.…

 • En presentation av några aktörer inom snabbavveckling

  Snabbavveckling av aktiebolag har blivit allt vanligare de senaste åren ända sedan Svenska Standardbolag skapade tjänsten 1992. Många nya aktörer har dykt upp på marknaden. Att snabbavveckling är ett effektivt och smidigt sätt att avveckla sitt bolag på står nog utom tvivel idag, men det kvarstår ändå frågor inför en snabbavveckling. Hur lång tid tar…

 • Bokför löpande för att hålla nere kostnader och undvika problem

  Alla företag, från enskilda näringsidkare till stora börsjättar, är skyldiga att föra noggrann bokföring över sitt företags inkomster och utgifter samt att upprätta ett årsbokslut. Alla inkomster, utgifter och andra transaktioner måste bokföras och enligt lag sparas i minst sju år. Allt bokföringsmaterial måste inkludera kvitton och verifikationer som kan styrka din bokföring. Det finns…

 • Snabbavveckling av aktiebolag

  Nuförtiden så vill vi att saker ska gå fort, dagens samhälle har utvecklats åt det hållet, kanske en bidragande faktor är den teknologiska utvecklingen. Den märks inte minst bland internetbesökare där vi hela tiden märker av att tålamodet att finna det vi söker har kortats ner. Vi vill komma till mål direkt. Att det ska…

 • Hur ska man tänka kring försäljning av aktiebolag?

  Att man kan sälja ett företag är nog något som de flesta känner till. Enligt Wikipedia så definieras begreppet ”företag” enligt följande ”Ett företag är en organisation som samordnar resurser, till exempel arbetskraft, kapital, teknik och information, för att utveckla, producera och sälja varor eller tjänster.” En köpare av ett företag förvärvar således en verksamhet…

 • Att avveckla ett aktiebolag behöver inte nödvändigtvis vara så komplicerat

  Du kanske ifrågasätter varför du inte ska göra det själv? Det är snarare fråga om vad du hade kunnat använda tiden eller pengarna till istället? Det tar mer än ett halvår att avveckla ett bolag. Det mest tidskrävande är att likvidatorn måste kalla på okända borgenärer i 6 månader, under den tiden kan du naturligtvis…

 • Likvidera, Avveckla eller snabbavveckla ett aktiebolag? Vad är skillnaden? Vi reder ut begreppen.

  När det är dags att lägga ner ett bolag och man gör en sökning på nätet så möts man genast av en något förvirrad terminologi. Olika begrepp används för att beskriva samma sak, dvs, processen för att lägga ner eller bli av med ett bolag som inte längre fyller någon funktion. Den stora frågan är…

 • I vilka situationer kan det bli tal om tvångslikvidation?

  Det finns ett antal krav som ett aktiebolag måste uppfylla. Om dessa krav inte uppfylls till 100% så kan bolaget försättas i tvångslikvidation av antingen Bolagsverket eller i vissa fall tingsrätten. Ett aktiebolag måste ha en behörig styrelse, en VD samt en särskild delgivningsmottagare anmälda hos Bolagsverket. Bolaget måste även ha anmält en revisor till…