Kategori: Övrigt

 • Är snabbavveckling säkert?

  Det finns risker med allt. Även med att avveckla bolag, men snabbavveckling från ett seriöst bolag ska inte innebära någon större risk. De vill nämligen inte ta den risken och kommer inte köpa bolag för likvidation om det hela inte ser säkert ut. Vad är snabbavveckling? Det låter så enkelt och ska också vara det. Den snabba avvecklingen…

 • Vikten av framtiden då du ska sälja bolag

  Inför en företagsförsäljning så måste du göra en värdering av bolaget. Det går inte att sälja bolag baserat på antagen. Men samtidigt så måste vissa antagen om framtiden göras. Missa inte vikten av en seriös framtidsprognos. Den kan få stor betydelse för bolagets värdering och hur mycket du till sist säljer det för. Sälja bolag för att…

 • Hjälp med att avsluta bolag

  En del tycker att det verkar besvärligt att själv likvidera ett aktiebolag. Men det här behöver inte vara svårt. Om du bara är medveten om vilka regler som gäller och vad som krävs kan du klara av proceduren själv. Det går också att få hjälp med att avsluta bolag. Detta både då du vill avveckla ab…

 • Lägga ner ab och skatta på vinst

  När det har gått bra så kan det kännas surt att det blir så mycket skatt på vinsten. Men så ser livet ut och det är viktigt att förstå att det kommer att kosta olika mycket skatt att lägga ner ab beroende på hur du gör detta. Oavsett om du avvecklar själv eller väljer snabbavveckling så får…

 • Hur mycket kan jag sälja ab för?

  Du undrar hur mycket ditt företag är värt. Kanske inte bara för att du funderar på att sälja ab. De flesta tänker då och då på värdet på sin verksamhet. Med tanke på hur mycket tid och hjärta du har lagt ner i ditt bolag så går det kanske inte att mäta i pengar. Men mäta…

 • Sälja aktiebolag med vinst

  Om du vill sälja aktiebolag med vinst så är du inte ensam om detta. Att gå på plus är en mycket vanlig tanke med försäljning av aktiebolag. Fast ibland så får man inse att det kanske inte blir så mycket vinst. Det händer att det handlar mer om att minska förluster genom att sälja ab i…

 • Glassen var god men de fick likvidera bolag

  Då portarna för den nya glassbutiken i Katrineholm slogs upp år 2012 så såg det ljust ut. Glassen var fenomenal och mycket uppskattad, precis så som ofta är fallet med riktigt god italiensk glass. Men drömmen gick snart i kras och man fick likvidera bolag då det inte fungerade. Ett år senare så kunde Kkuriren online…

 • Undvik att avveckla bolag redan då du startar det

  Det låter kanske lite märkligt, vem tänker på avveckling då man vill starta aktiebolag? Men faktum är att man bör göra det för det är numera många som får lägga ner sina bolag då det inte fungerar så som de hade tänkt sig. Det är nämligen så att ett alltför hastigt beslut om att dra…

 • Tips för dig som ska sälja företag

  När man har drivit ett företag under många års tid så kan man komma till en punkt där man upplever att det inte längre är lika intressant att fortsätta. Kanske ska man gå i pension och då det inte finns någon i familjen som kan ta över så bestämmer man sig för att sälja företag.…

 • Vad ska man tänka på när man vill likvidera bolag snabbt?

  Vad ska man tänka på när man vill likvidera bolag snabbt?

  Av alla bolagsformer så är aktiebolag den som kräver lite mer vad gäller kunskap om både start och avveckling. Det här beror givetvis en hel del på att det här handlar om ett företag som kan ha flera delägare, men också om att skatteregler och mer skiljer sig från andra företagsformer. Om man vill likvidera bolag snabbt…

 • Skillnaden mellan tvångslikvidation och frivillig likvidation

  Skillnaden mellan tvångslikvidation och frivillig likvidation

  Man hör på uttrycken vad som skiljer tvångslikvidation från frivillig likvidation. När man likviderar frivilligt så är den en process som man själv sätter igång medan tvångslikvidationen innebär att man tvingas lägga ner företaget. Det finns lagar i Sverige som anger hur aktiebolag ska drivas. Om man bryter mot dessa så kan man tvingas till…

 • När kan man bli tvingad att likvidera ab?

  När kan man bli tvingad att likvidera ab?

  Man vill inte hamna i situationen att det företag som man har jobbat så mycket med ställs inför en tvångslikvidation för att man har missat regler från Bolagsverket. En likvidation kan också vara frivillig och ska absolut inte likställas med konkurs. Idag så är det inte ovanligt att man till exempel säljer aktiebolag för att få det avvecklat av…