Snabbavveckling av aktiebolag

Nuförtiden så vill vi att saker ska gå fort, dagens samhälle har utvecklats åt det hållet, kanske en bidragande faktor är den teknologiska utvecklingen. Den märks inte minst bland internetbesökare där vi hela tiden märker av att tålamodet att finna det vi söker har kortats ner. Vi vill komma till mål direkt.

Att det ska gå fort nuförtiden har ju sina fördelar också, dessutom så påverkar det flera olika områden, även företagande.

Men hur gör man om man vill avveckla sitt aktiebolag och vill att det ska gå snabbt (utan risk)?

Det enklaste alternativet är då snabbavveckling. Snabbavveckling av aktiebolag innebär att man istället för att själv sköta avvecklingen av sitt aktiebolag, säljer det till ett företag som hanterar denna typ av bolagsärenden. Om du är en person med ”fart” i så är det inte att rekommendera att avveckla sitt bolag själv, det är en långdragen process fylld av administration som tar 7-9 månader innan bolaget har nått sitt slutmål, likvidation.

Om du säljer ditt bolag för snabbavveckling så innebär det inte i sig att bolaget avvecklas snabbare än om du skulle ha gjort det själv, vad det de facto innebär är att avvecklingen går betydligt snabbare för dig. Därav namnet snabbavveckling. Företaget som köper ditt aktiebolag kommer att hantera det under hela avvecklingsprocessen.

Samma dag som du har sålt ditt aktiebolag så tar köparen över allt det juridiska och administrativa ansvaret för aktiebolaget fram till dess att bolaget är likviderat, dvs är upplöst. Köparen:

  1. Namnändrar bolaget samma dag som denne köper det.
  2. Byter bolagets adress.
  3. Ersätter styrelsen med sin egen likvidator.
  4. Försätter bolaget i frivillig likvidation.

Om du bestämmer dig för att du inte har behov av ditt aktiebolag så är en snabbavveckling av ditt aktiebolag att rekommendera. Processen kan gå riktigt fort, om du har ordning på alla handlingar som efterfrågas kan det vara klart på 1-2 dagar.

Vilka handlingar behövs?

Köparen av ditt bolag kommer att tillhandahålla köpeavtal och generalfullmakt. Det finns dock andra handlingar som du behöver leverera för att köparen ska kunna ta över det och sätta sin namnteckning på köpeavtalet. Dessa är exempelvis:

  1. Aktiebok och aktiebrev måste finnas. Om det inte har funnits några aktiebrev och om du inte har aktiebok kvar så kommer du att behöva hjälp att rekonstruera denna. Detta borde ingå i den offert som du har blivit presenterad.
  2. Bankkontounderlag. Köparen måste enligt lagen om penningtvätt veta med säkerhet att det konto som denne betalar ut köpeskillingen till tillhör säljaren. I enkla ord så betyder det att du måste presentera en handling som visar att kontot är ditt, exempelvis ett bankkontoutdrag.
  3. Identifikation. Köparen måste återigen veta att du är behörig företrädare. En kopia på ditt id-kort eller körkort duger fint.
  4. Årsredovisning med tillhörande bilagor, stämmoprotokoll, innevarande års verifikationer, datalistor från bokföring samt slutskattesedel. Om det inte är du själv som har skött bolagets redovisning så har firman som sköter den järnkoll på det här.
  5. Kopia av aktiebolagets senaste deklaration.

När allt är på plats skriver köparen på avtalet och betalar ut köpeskillingen för ditt aktiebolag. Snabbavvecklingen är därmed ett faktum och du kan lämna allt ansvar kring aktiebolaget bakom dig.


Publicerat

i

av

Etiketter: