Månad: mars 2023

  • Vad behöver du för att kunna sälja bolag för avveckling?

    Vad behöver du för att kunna sälja bolag för avveckling?

    När du har bestämt dig för att sälja bolag för avveckling så är det viktigt att allting är redo för detta. Det är egentligen ganska enkelt att sälja ett aktiebolag för avveckling. Så länge som det rör sig om ett vilande bolag ska det inte vara några problem. Sälja bolag till en bolagsservice Till att börja med…

  • Sälja ab med aktieöverlåtelseförbehåll

    Sälja ab med aktieöverlåtelseförbehåll

    Det finns mycket att tänka på när du ska sälja ab. Detta oavsett om du väljer en snabbavveckling eller om du kommer att sälja en del av eller alla aktier. Om du säljer aktier kan det vara så att du måste följa vissa regler i Bolagsordningen som bestämmer hur du får sälja. Detta är också något…