Månad: september 2022

  • Varför välja snabbavveckling då du kan likvidera själv?

    Varför välja snabbavveckling då du kan likvidera själv?

    Det finns faktiskt goda skäl till att entreprenörer som absolut klarar av likvidationer på egen hand väljer snabbavveckling. Det finns ju lite olika typer av avveckling men i grund och botten så handlar det alltid om att man lägger ner ett bolag. Då detta sker frivilligt så kan frågan om snabbavvecklingen verkligen är nödvändigt dyka upp. Snabbavveckling…