Månad: oktober 2022

  • När måste vi enlig lag likvidera aktiebolag?

    När måste vi enlig lag likvidera aktiebolag?

    Det är inte alltid så att likvidation av bolag är något negativt. Det kan ju vara så att du vill likvidera aktiebolag för att det av olika skäl inte längre finns anledning att fortsätta. Ett vilande ab kan ju också avvecklas utan att det beror på verksamhet som inte fungerar. Faktum är att du genom…