Kategoriarkiv: Avvecklade bolag

Utan tekniska applikationer kan du få avveckla ab

Idag är det ett krav från konsumenter att det ska vara enkelt att handla och få rabatt. Butiker och företag som inte har den nya tekniken kan förlora stort på detta. Det kan till och med bli tal om att avveckla ab för att kunderna sviker. Om du ska dra igång en ny verksamhet är det viktigt att du har satt dig in i alla tekniska applikationer som ska vara med från start.

Lär dig tekniken eller avveckla ab

Det kan låta hårt men för många nystartade bolag har det blivit precis på detta vis. Man har inte satt sig in i alla krav om ny teknik och därmed inte nått ut till kunder på ett effektivt sätt. Dessutom blir det ju inte lätt att sälja bolag när det inte har de tekniska applikationerna som förväntas.

Vad är det för applikationer som ska till?

Det finns en rad applikationer som måste finnas på plats för att en verksamhet ska lyckas. Närvaron online och på mobiler står i centrum. Men det räcker inte länge med en fin hemsida där man kan köpa produkter och ta kontakt.

Idag förväntar sig potentiella kunder mycket mer än så. De måste hitta dig direkt då de söker online efter det de vill köpa. Och närvaron online bör vara interaktiv vilket kan åstadkommas med AI och andra tekniska lösningar.

Vad gäller mobiler så handlar det om samma sak. Det ska gå att köpa och kommunicera med dig på en mindre skärm. Detta kan kräva lite olika lösningar beroende på vad du säljer och hur pass mycket kommunikation som krävs.

Måste du förstå dig på tekniken?

Det är förstås inte så att du nu måste bli expert på AI och moderna tekniska lösningar. Det finns det företag som kan ordna åt dig. Men när du ska starta ett bolag så gäller det ju att förstå att detta kommer att vara en av de kostnader du måste ta för att lyckas.

Syns du inte så finns du inte. Du kommer bara att ha en chans om du jobbar med den nya tekniken. I varje fall om du tänkt dig att du ska sälja via nätet. Det finns fortfarande lokala butiker som kan lyckas. Men de är få och faktum är att de flesta nu befinner sig på marknadsplatsen online och det ställer helt andra krav på butiker än vad som tidigare var fallet.

Bäst att ta hjälp med applikationerna

Eftersom det kan vara svårt att veta precis vilka tekniska lösningar du behöver för att inte hamna i situationen där du får avveckla ab bör du ta hjälp av experter. Se till att forma ett gott samarbete från start så att du har allt som krävs. Tänk på att utvecklingen stadigt går framåt. De bästa webbutvecklarna vet hur man skapar applikationer som går att bygga på i takt med att nya tekniska koncept introduceras.

Vad är anledningar till att avveckla aktiebolag?

Ibland kan ett besked om att en verksamhet ska avvecklas komma som en chock. Detta särskilt när det finns många anställda som är beroende av sina jobb. Men det finns ju också tillfällen då man väljer att avveckla aktiebolag som redan är vilande för att få ut pengarna i aktiekapitalet. Detta kallas för snabbavveckling och innebär att du säljer företaget för att likvidera det.

Vad kan leda till att man väljer att avveckla aktiebolag?

Det finns som sagt många skäl till att ett bolag kan behöva avvecklas. Det är inte alltid så att avveckla aktiebolag är samma sak som konkurs eller andra tråkiga skäl. Men ofta är det förstås så att likvidationen är en negativ konsekvens av att saker och ting inte har fungerar som tänkt.

Vanliga skäl är:

Inkomsterna är inte tillräckliga

När detta sker är det inte möjligt att få en verksamhet att gå runt. Det spelar ingen roll om det är en mindre firma med en anställd eller ett större industriföretag med flera avdelningar och olika lager. Det måste komma in mer än vad som går ut för att det hela ska kunna fortgå. Annars får man avveckla aktiebolag till sist.

Marknaden förändras

Det kan förstås också vara så att marknaden förändras. Det kommer en ny innovation som innebär att tidigare lösningar inte längre är aktuella. När detta sker kan det vara svårt för en verksamhet som jobbar med den tidigare lösningen att överleva och då kan man tvingas att lägga ner och likvidera bolaget.

Konkurrensen blir för hård

En ny glasskiosk öppnar på andra sidan gatan. Detta sker ju titt som tätt. Det går inte att förbjuda andra från att försöka sig på det du har sysslat med i så många års tid. Faktum är ju att vi ofta hyllar det där med fri konkurrens som något som pressar priserna.

Samtidigt kan konkurrensen vara det som leder till att du får avveckla bolaget. Om glassen på andra sidan gatan är mycket godare än din så kommer kanske kunderna att svika. När det inte går att slå tillbaka med ännu bättre glass kan likvidationen vara oundviklig.

Behovet försvinner

Det som bolaget har sålt under många års tid är inte längre efterfrågat. Detta sker också och då kan det leda till att man får avveckla ab. Det finns också nystartade bolag som gör det misstaget att de ger sig in i en mättad bransch där det inte finns något behov av en ny aktör.

En ny ägare lägger ner verksamheten

Ibland kan det också vara så att ett bolag läggs ner som ett resultat av att det har sålts. Den nya ägaren kanske bestämmer sig för att det blir bäst så. Detta är viktigt att tänka på när man ska sälja bolag för vidare drift. Det går att avtala om vissa saker för att se till att det blir tryggare för anställda då en ny ägare kommer in i bilden.

Personliga skäl

Det finns förstås också personliga skäl till att avveckla aktiebolag. Det kan ju vara så att den som äger bolaget känner att det är dags att gå i pension eller att göra något annat. Om det finns en önskan om att ge sig på ett nytt område kanske det inte går att samtidigt jobba vidare med det första bolaget.

Legala skäl

När ett bolag får problem med lagen kan det leda till en tvångslikvidation. Detta är inte roligt men det sker. Det gäller till exempel att vara noga med bokföring och de regler som finns för drift av ab från Bolagsverket och Skatteverket.

Naturkatastrofer kan vara dödsstöten

Det är absolut inte vanligt men visst kan det ske att man får lägga ner ett bolag till följd av en naturkatastrof eller olycka. Även om det med försäkringspengarna skulle går att bygga upp verksamheten igen så kan ägaren välja att inte göra det för att för mycket förstörts.

Det här är några vanliga skäl men det kan förstås finnas fler. Det viktigaste är att fatta ett genomtänkt beslut innan du påbörjar din avveckling av företag.

Vad är rimliga orsaker till att avveckla ab?

När du börjar fundera på att avveckla ab så kanske det dyker upp tankar om rimligheten i detta. Det är ju stor skillnad mellan att sälja bolag och låta någon annan driva det vidare och att likvidera. Det finns flera rimliga orsaker till att genomföra en likvidation och rimligheten ligger i din uppfattning av situationen och vad du är villig att göra för din verksamhet.

Anledningar till att avveckla ab

När företagsägare pratar om att lägga ner verksamheten så kan det bero på olika saker. Det är ju inte bara nystartade bolag som kan läggas ner. Större bolag som har varit igång under många års tid kan också nå en punkt då ägare beslutar sig för att avveckla ab hellre än att jobba vidare med verksamheten.

Några exempel på vanliga orsaker till att avveckla ab är:

  • Företaget är inte lönsamt
  • Det finns inga lösningar för de ekonomiska problemen
  • Du vill få i pension
  • Det finns ingen motivation till att fortsätta

Alla dessa anledningar kan ses som mer eller mindre rimliga. När det verkligen inte går att vända skutan så är det klart att det är bättre med frivillig avveckling i god tid hellre än att driva det hela till konkurs.

Men för att vara säker på att det verkligen är rimligt att lägga ner hellre än att hitta folk som kan driva vidare så är det viktigt med proper analys av läget. Att du vill göra något annat är ju en sak. Det måste inte vara samma sak som att likvidera ab.

Sälja bolaget eller avveckla det

Det går att sälja bolag för att låta någon annan ta över. Ska du gå i pension kanske du hoppas på en släkting som har den glöd du inte längre känner för verksamheten. Men om du inte har tid och energi för att hitta rätt köpare så kan du även sälja för avveckling.

Idag kan du avveckla ab med snabbavveckling som genomförs av en bolagsservice. Då får du genast ut pengarna för bolaget och du kan syssla med annat under de månader som bolagsservicen jobbar med avvecklingen.

Avveckling av bolag kan ju ske på flera olika sätt. Du kan som sagt sälja och så går det att överlåta bolaget på någon annan. Utöver detta går det att genomföra en likvidation på egen hand eller så kan du ansöka om konkurs om det hela har gått så långt.

När vi talar om rimlighet så får vi förstås sätta det hela i relation till hur det går med verksamheten. När det gäller ett vilande bolag är det klart att det är rimligt att avveckla det för att det inte kommer att användas igen.

Men när det handlar om att kasta in handduken för att det hela inte fungerar så gäller det att noga undersöka om det går att undvika en konkurs. Om inte är det högst rimligt att avsluta ab innan det går så långt att skulder inte kommer att kunna återbetalas.

När är det bäst att avveckla aktiebolag?

Om du ska avveckla aktiebolag bör du fundera lite på det där med tidsaspekten. Beslutet om likvidation för ett aktiebolag bör tas tidigt på året om du vill hinna med att avsluta det hela innan året är slut. Det beror på att du därefter kommer att behöva göra en årsredovisning till. Det är ju tidskrävande och blir också dyrare än om du håller dig inom den rekommenderade tidsramen.

Avveckla aktiebolag på vårkanten för att hinna med

Då det kommer att ta upp till 8 månader, ibland mer, att bli klar med en likvidation av ett bolag så är det smart att besluta om likvidationen tidigt på året. Ju tidigare du kan komma igång med beslut och följande steg för att avveckla aktiebolag, ju bättre.

Tänk på att det kan uppstå frågor och saker som måste lösas som leder till att det hela tar längre tid. Då är det verkligen skönt att veta att den tiden finns. Om inte så kan det ju bli så att du måste utföra en årsredovisning till för att lyckas upplösa bolaget.

Sälja bolag för att få snabbavveckling

Det går att sälja bolag för avveckling men även här kan det finnas önskemål om att beställningar för snabbavveckling kommer in snarast möjligast. En del servicebolag sätter tidsgränser på vårkanten just för att man vill se till att få det hela klart inom samma år.

För dig spelar det ju mindre roll när du lägger över avvecklingen på en annan firma men det är klart att det kan påverka priset när du beställer din avveckling av ab. Om det inte är viktigt att få likvidationen klar innan årsskifte så spelar det ju mindre roll.

Skillnaden mellan att likvidera aktiebolag frivilligt och med tvång

En likvidation kan framstå som mycket trist men det är antagligen för att du som många andra associerar ordet likvidation med konkurs. Det finns många olika typer av likvidationer och du kan likvidera aktiebolag frivilligt för att det helt enkelt är dags att lägga ner bolaget.

Vad är då skillnaden mellan att likvidera aktiebolag frivilligt och att tvångslikvidera? Vi börjar med att se på vad frivillig likvidation innebär.

Likvidera aktiebolag frivilligt

När du väljer att likvidera aktiebolag för att det av någon anledning är dags att avveckla verksamheten så kallas det för frivillig likvidation. Ägare av bolaget kan besluta sig om att de inte längre vill driva det hela vidare och då fattas beslut om likvidation på en bolagsstämma.

Det är viktigt att veta att man inte kan genomföra den frivilliga likvidationen utan att besluta om den på en bolagsstämma. I det beslut som fattas kan man sätta ett datum för likvidationen. Då detta inte görs blir det en omedelbar likvidation.

Bolagsverket kan besluta om tvångslikvidation

Motsatsen till att likvidera aktiebolag frivilligt är det som kallas för tvångslikvidation. Det här är en avveckling som Bolagsverket eller en domstol fattar beslut om. Det här kan hända om ett bolag inte drivs i enlighet med de regler som finns för företagsdrift i Sverige.

Om ett bolag bryter mot aktiebolagslagen så kan det bli så att Bolagsverket eller en domstol kräver en tvångslikvidation. Det här kan ske om det inte finns en behörig styrelse, om kapitalet för bolaget understiger det kapital som man enligt lag ska ha eller om man inte har skickat in årsredovisningen i tid.

Det är klart att det går att rätta till misstag som har lett till åläggande om tvångslikvidation. Men det ska sägas att det många gånger har gått väldigt långt då man når denna situation. Det är absolut inte enkelt och det är givetvis viktigt att driva ett ab på så vis att man inte med tvång måste likvidera aktiebolag.

Snabbavveckling är frivillig

Om du väljer att avveckla ab med snabbavveckling så är det samma sak som frivillig likvidation. Här fattar du ju beslutet om att avveckla verksamheten och sedan låter du en bolagsservice genomföra jobbet.

Det kan de göra efter att ha köpt ditt bolag. Fast köpet är i syfte att genomföra en likvidation av bolaget. Inte att driva det vidare. Det här kan vara ett smart sätt att sälja bolag på när du vet med säkerhet att du inte vill att det drivs vidare.

Summering

Frivillig likvidation och tvångslikvidation är två motsatta saker. Det är när du bestämmer dig för att likvidera aktiebolag med en bolagsstämma som det hela är frivilligt. När du blir ålagd av en domstol eller av Bolagsverket att likvidera är det en tvångslikvidation. Tvångslikvidationer beror för det mesta på brott mot aktiebolagslagen.

Hur vet du att det blir en säker snabbavveckling?

När du har bestämt dig för att sälja bolaget för likvidation är det viktigt att du får en säker snabbavveckling. Det här är ju inte ett riskfritt förfarande. Det finns fortfarande mindre seriösa aktörer på marknaden och det är inte roligt att hamna i deras klor.

Välj säker snabbavveckling

Det är alltså viktigt att du väljer säker snabbavveckling som utförs av en bolagsservice som är seriös. Det finns flera bra val på den svenska marknaden. Men det finns också några tjänster som du bör akta dig för.

För att hitta rätt bör du ta en titt på vad bolagstjänsten erbjuder och hur deras snabbavveckling fungerar. Det betyder inte att du måste förstå allting om hur man likviderar ett bolag. I sådant fall kan du ju lika gärna likvidera aktiebolag själv.

Det du behöver ta reda på är hur processen med att sälja och få bolaget likviderat fungerar. Du behöver ta reda på vad detta kommer att kosta och om du blir utan ansvar för själva likvidationen.

Bolagsservicen lovar guld och gröna skogar

Inget ovanligt och något du måste vara förberedd på. Om du vänder dig till en känd bolagsservice med gott rykte kan du lita på att de avvecklar ditt bolag på ett säkert sätt. Kända firmor som erbjuder snabbavveckling och som säljer lagerbolag har inget att tjäna på fusk. Då kommer de bara att förlora anseende och därmed kunder.

Om du upptäcker en tjänst som verkar ny och som har ett attraktivt pris bör du kontrollera att det rör sig om en seriös tjänst. Det gör du genom att se på vad andra som fått hjälpen har att säga om den. Dels kan du be om referenser. Men ännu bättre är att diskutera bolaget i forum online.

Läs mer online på rätt sätt

Det finns en massa information om snabbavveckling online. Du bör dock beakta hur du tar till dig information. En massa fina omdömen på bolagets egen hemsida kan vara bra, men det räcker knappast för att du ska göra dig en uppfattning om huruvida det här är en säker tjänst.

Det är när du får åsikter från en massa olika personer som du får den bästa bilden. Det kan du få i forum online. Starta en ny tråd i ett forum och se på svaren du får. Kom ihåg att det finns nättroll som kan säga vad som helst. Och att ett omdöme som inte är enbart positivt inte behöver betyda att du inte ska använda bolagsservicen för avvecklingen.

Lita på magkänslan

Sist men inte minst ska du känna efter när du kommunicerar med en möjlig bolagsservice för snabbavveckling. Tänk på saker som om de inger ett förtroende och om det är lätt att komma i kontakt. Det är också viktigt att du får bra svar på dina frågor. Det är sådant som talar om för dig hur de jobbar med ditt bolags avveckling även då det inte längre är i dina händer.

Vad kan leda till att du får avveckla ab?

Att behöva avveckla ab är inte alltid synonymt med bekymmer. Det är sant att många svenska bolag måste läggas ner för att de inte går runt. En likvidation till följd av en konkurs är inte roligt. Men det här är inte det enda som kan göra att du måste avveckla ditt bolag.

Låt oss se på några vanliga skäl till att man avvecklar aktiebolag.

Avveckla ab när ingen vill ta över

När pensionen kryper närmre kanske det blir tydligt att barn och barnbarn inte har något intresse av familjebolaget. Det här kan kännas tungt men det går ju inte att tvinga vuxna människor att göra saker som de inte har lust med. Inte med mutor och inte med bråk!

Det kan alltså bli tal om att avveckla ab själv för att ingen vill ta över. Om bolaget ändå inte är i full sving och det inte finns någon större mening med att elda på och få igång verksamheten igen kan den här typen av likvidation fungera bra.

Det är möjligt att helt enkelt sälja det vilande bolaget till en bolagsservice som sedan sköter själva likvidationen. Det här kallas för snabbavveckling eftersom det går så snabbt att bli av med bolaget och sedan hoppa över allt formellt med själva nedläggningen.

Då det inte fungerar

Men det finns förstås också mindre roliga scenarion där man kan vilja avveckla ett aktiebolag för att det helt enkelt inte fungerar som det ska. Hellre än att vänta på en konkurs som närmar sig med stormsteg går det att ta sig ur det hela innan det är försent.

Att avveckla ab i tid kan vara gult värt. Inte bara för att det minus som kvarstår blir mindre om det alls blir aktuellt. Den som tänker sig att det kan vara av intresse att försöka igen vid senare tillfälle bör beakta vad en konkurs kan göra med ryktet. Att ta sig ur det hela på ett bra sätt kan vara det som räddar både namn och kontakter för framtida projekt.

Faktum är att dålig planering redan innan du drar igång ett bolag kan vara det som till sist leder till att det måste avvecklas i förtid. Det finns mycket att vinna på en solid affärsplan där det finns vägar att gå om det hela inte utvecklar sig som tänkt.

För att uppgå i ett annat bolag

Vi ska också nämna att det också kan ses som en avveckling då ett bolag uppgår i ett annat. Inte för att verksamheten försvinner så som när man väljer att avveckla ab för att likvidera det. Men namn kan ju förändras och organisationen på företaget kan också bli helt annorlunda när ett nytt bolag går in och bestämmer.

Går det att avveckla aktiebolag utan att förlora pengar?

Om du har fattat beslutet att likvidera bolaget är du säkert medveten om att det här kan bli kostsamt. Men det är inte så att det måste bli en stor förlust att avveckla aktiebolag. Särskilt inte om du gör detta på rätt sätt. Är ditt beslut korrekt kan du till exempel dra stor nytta av att sälja aktiebolaget till en bolagsservice som genast kan betala ut pengarna som finns i det till dig.

Avveckla aktiebolag eller sälja det

Den vanligaste rekommendationen från experter är att inte avveckla aktiebolag som fortfarande är verksamt. Om bolaget är igång kan du sälja det och eventuellt få ut lite mer för verksamheten. En likvidation innebär ju att du får ut pengarna som finns i aktierna. Innan bolaget blir vilande får du också ut det som blir över efter att du har sålt av tillgångar och betalat alla skulder.

Generellt sett kan man alltså säga att du riskerar att förlora mer pengar på att lägga ner aktiebolaget än på att sälja det. Men det här är inte en total sanning. Det är viktigt att du har gått igenom dina alternativ och att du förstår vad de kommer att innebära.

Ponera att du får lägga många månader, kanske till och med år, på att sälja bolaget. Det blir ju också en kostsam process. Både rent ekonomiskt och för dig personligen då du har lust att göra annat. När du ser på vad du förlorar med likvidationen måste du också se på vad du kan vinna med den.

Viktigt att inte vänta för länge

Ett annat råd som proffs på ekonomi och företagande ofta ger är att inte vänta för länge. Om du redan då ett bolag går bra går i tankar om att göra något annat är det dags att sälja. Om du istället drar på det kan det bli så att du förlorar pengar på affären.

På samma sätt kan du se på en avveckling av ab. Om du har ett vilande bolag och tänker att barnen ändå kommer att vilja ta tag i det till slut kanske du biter dig i svansen. Genom att avveckla aktiebolag kan du istället få ut pengarna som finns i det och göra något vettigare med dem.

Bra att tänka på inför en avveckling

Inför en avveckling av aktiebolag kan det vara klokt att betänka hur saker som hyreskontrakt och andra avtal kan leda till kostnader. Det kanske inte går att avbryta dessa på en gång. Lager som fortfarande finns kvar kan också ta tid att sälja. Det gör att likvidationen får skjutas fram tills bolagets status är redo för den.

Det viktigaste är att du planerar på rätt sätt. När du är medveten om hur du ska avveckla aktiebolag och när kan du genomföra likvidationen effektivt. Det är något som gör att du förlorar mindre pengar på den och att du snabbare blir fri att göra annat med ditt liv.

Avveckla ab och samla nya krafter

Du kanske har låtit bolaget vila under flera år nu. Tanken var att ett barn skulle ta över men så blev det inte. Barnet, som nu är vuxet, vill göra helt andra saker. Det vill även du. Istället för att fortsätta drömma om att bolaget ska bli aktivt igen så kan du välja att avveckla ab och samla nya krafter.

Avveckla ab och tänk igenom din framtid

När du fortsätter att hålla bolaget på sparlåga med minimala utgifter för revisor en gång per år så kanske du inte tänker på att det här tar på dina krafter. Det handlar ju inte bara om att du måste sköta pappersarbetet omkring bolaget på rätt sätt. Du blir också påmind om att det inte är verksamt och vad du egentligen hade hoppats på.

Genom att avveckla ab så slipper du fundera mer på detta. Du behöver inte längre tänka på hur du ändå ska få den där ungen att tänka om. Så snart som han kommer hem från utlandet så blir det full rulle. Fast kanske ändå inte, tvivlen gnager i dig…

Snabbavveckling är mycket praktiskt

Det går att likvidera ett ab snabbt med snabbavveckling. Det går ut på att du säljer bolaget till en bolagsservice som sedan sköter nedläggningen. Du blir fri att göra annat och framförallt så kan du äntligen samla dina tankar. Nu kan du tänka till och bestämma vad du ska göra med framtiden.

Kanske blir det en helt ny verksamhet

Till att börja med så kanske du vill ta lite semester från företagslivet. Bara det att du har gått och funderat på hur bolaget ska komma igång igen har tagit på dina krafter. Det har också hindrat dig från att se den stora bilden. Nu när detta kapitel är avslutat så kan du äntligen gå vidare.

Kanske är det dags för pension, kanske är det dags för något nytt. Det är inget som säger att du inte kan börja om från början med något helt annat. All den erfarenhet du har av att driva bolag är värd mycket. Den kommer att göra det lättare för dig att lyckas med något nytt.

Kom igång snabbt igen med lagerbolag

När du väl har tänkt till och vet vad du vill göra så tar det inte lång tid. Du ska inte känna ågren över att du sålde bolaget och likviderade. Det är faktiskt mycket smidigare att registrera ett nytt ab hellre än att försöka få tillbaka en förlorad F-skattsedel.

Du kan till exempel välja att köpa lagerbolag och dra igång på några dagars tid. Ge dig därmed den tid du behöver för att bestämma dig. När du väl är säker på att det blir en ny verksamhet så kommer du igång med den på nolltid!

Vilande bolag eller avvecklat aktiebolag

Det kan faktiskt vara lite snårigt med termen vilande bolag. Det är inte helt klart precis vad som menas med detta. Om du inte längre driver någon verksamhet så måste du ju fortfarande ta hand om bolaget. Du kan ha kostnader för den hjälp som du får med bokföring trots att du inte har någon aktiv verksamhet. Kan det då vara bättre att avveckla aktiebolag? Ja det kan det kanske…

Vad är ett vilande bolag?

Det är Skatteverket som bryr sig om huruvida ditt bolag är vilande eller inte. Deras definition av det vilande bolaget är att det inte är verksamt och inte har skulder eller tillgångar. På inkomstdeklarationen som måste lämnas in varje år så ska ägaren kryssa för att bolaget är vilande.

Men trots att du just nu inte driver bolaget så är det ju aldrig helt stilla. Det kan finnas mindre transaktioner som du vill göra avdrag för. Därmed så blir det lite konstigt att du kallar bolaget vilande för på sätt och vis så är det ju verksamt. Det är också detta som kan tala för att du ändå vill avveckla aktiebolag.

Skatteverket vill veta vad din plan är

För Skatteverket så är dina framtidsplaner av största intresse. Om du har planer om att dra igång igen så finns det anledning till att låta bolaget förbli i vilande status. Du kommer till sist att få frågan om du tänker driva ditt bolag vidare. Om du inte tänker göra det så kan Skatteverket bestämma sig för att din F-skatt inte längre är giltig.

Om din F-skatt dras tillbaka så kan du ju inte längre driva bolaget aktivt. Det kan ta flera veckor att få tillbaka F-skatten och det kan också bli krångligt. Med tanke på detta så är det alltså klokt att beakta möjligheten att likvidera bolaget istället för att låta det vila utan en genomtänkt plan för framtiden.

Då ska du avveckla aktiebolag

Summa summarum så ska du alltså välja att avveckla aktiebolag om det är så att du inte har någon särskilt plan om att fortsätta verksamheten. Om du ändå kommer på att du vill jobba verksamt igen så går det snabbare att dra igång ett nytt bolag eller köpa lagerbolag. Det finns nämligen ingen formell struktur för att väcka ett bolag som sover så det här kan ta tid om F-skatten är indragen.

Rent praktiskt så kan det ta flera veckor innan du kan göra affärer igen med det vilande bolaget. Jämför detta med möjligheten att köpa ett lagerbolag och vara aktiv samma dag. Din situation är unik och kanske finns det skäl för dig att låta bolaget vila vidare. Men betänk att du kan få hjälp med snabbavveckling och låta det hela vila på riktigt tills du känner dig redo att ta nya tag.