Månad: februari 2016

  • Bolagsformer – en jämförelse

    Här jämför vi för- och nackdelar mellan de vanligaste bolagsformerna. Aktiebolag Ett aktiebolag företräds av sin styrelse som utses vid bolagsstämman av ägarna, eller av en VD som utses av styrelsen. Även om en ensam person startar ett aktiebolag så måste en styrelse utses som minst ska bestå av en ledamot och en suppleant. Fördelar:…