Likvidering med snabbavveckling eller vilande bolag?

Det finns lite olika sätt att avveckla verksamhet på. När det inte rör sig om konkurs så har man en hel del valfrihet vad gäller det som ska hända med bolaget. Man kan till exempel välja att låta det vila för att på så vis kunna dra igång det igen vid senare tillfälle. En del gör detta när de vill ge företaget till släktingar som ännu inte är redo att jobba med det. Man kan också sälja ett aktiebolag för snabbavveckling och då kommer det inte att fortsätta att existera utan helt likvideras.

Snabbavveckling ger snabb förtjänst

En del menar att det är överflödigt att betala för avveckling av bolag. Det stämmer bra att man kan likvidera aktiebolag själv och att det här inte behöver bli särskilt svårt. Men man ska vara medveten om att det kommer att ta tid. Likvidation innebär att man måste ta hand om många olika dokument såväl som korrekt kommunikation med myndigheter. Man får vara beredd på att behöva uppdatera och lägga till information under nära ett års tid, kanske mer.

Frågan är om det här är något som man har lust att syssla med. Betänk att man på en dag eller två kan bli helt fri från fortsatt arbete med avveckling. Man säljer bolaget och ger bokföring och andra dokument till den bolagsservice som köper. När detta är klart så kommer bolagsservicen att sköta allt administrativt arbete. De tar över ansvaret och själv kan man gå vidare utan att tänka mer på det aktiebolag som nu kommer att avvecklas på ett lagligt sätt.

Ett vilande bolag ska fortfarande ses över

Om man väljer att låta aktiebolaget vila så betyder det att det fortsatt finns kvar om än i vilande form. Det här är något som innebär att man faktiskt måste sköta visst pappersarbete och redovisning med jämna mellanrum. Man kan alltså inte helt släppa ett vilande bolag, och det kan innebära kostnader om man inte själv vill klara av allt pappersarbete. De här kostnaderna kan ju vara försvarbara om det är så att man har en särskild anledning till att inte lägga ner och avveckla totalt. Men om det inte finns någon särskild anledning till detta så kan man absolut säga att det finns fördelar med snabbavvecklingen.

Snabbavvecklingen ger fria händer

Något man måste komma ihåg är att det kan vara viktigt med fria händer. Det kan ju vara så att man ska ge sig in på ett nytt projekt där man behöver all tid och kraft till det nya företaget. Då kan det upplevas som störande att man måste gå tillbaka till gamla handlingar för att backa upp ett visst dokument till Bolagsverket. Snabbavvecklingen ger verkligen fria händer och det så snart som man har sålt. Det är en god anledning till att välja denna form av likvidation hellre än att låta bolaget vila.

Ett personligt val som kräver eftertanke

Det är givetvis så att valet om bolagets fortsatta vara eller inte är ett personligt val. Man måste se över de behov som finns just nu och eventuellt framöver. Om man inte är säker så kan det vara klokt att investera i professionell rådgivning. På så vis så får man allting klart för sig. Det är bättre att få veta svart på vitt vad det kommer att kosta med vilande bolag såväl som med avvecklingen som sköts av en bolagsservice. Det här gör det möjligt att fatta rätt beslut.

En sak ska man komma ihåg. Det går inte att ångra snabbavvecklingen då man väl har sålt. Då kan man inte komma och säga att man vill gå tillbaka och ändra. Med det vilande bolaget så har man ju fortfarande möjlighet att dra igång igen när man vill och det är något som talar för denna lösning. Men som sagt, saken är mycket individuell, och man ska se över sin egen situation noga innan man fattar beslutet.


Publicerat

i

av

Etiketter: