När kan man bli tvingad att likvidera ab?

Man vill inte hamna i situationen att det företag som man har jobbat så mycket med ställs inför en tvångslikvidation för att man har missat regler från Bolagsverket. En likvidation kan också vara frivillig och ska absolut inte likställas med konkurs. Idag så är det inte ovanligt att man till exempel säljer aktiebolag för att få det avvecklat av en bolagsservice. Men vad kan leda till att man blir tvingad att likvidera ab? Här är några vanligt förekommande anledningar som man ska passa sig för.

Man får likvidera ab utan revisor

Om man driver ett aktiebolag så måste man faktiskt enligt lag ha en revisor för det. Om man inte har det så kan det bli så att man får likvidera ab. Man får först ett slags hot om detta så att man kan korrigera. Men om man inte gör något åt problemet så står företaget inför en likvidation som man inte kan undvika. Då kommer ledningen att sparkas och en tillsatt jurist fortsätter driva verksamheten som till sist läggs ner. När skulder har betalats så får aktieägare pengarna som blir över.

Regelbrott som kan tyckas små

Det finns regelbrott som man kan tycka är petitesser men som faktiskt kan leda till att man får aktiebolaget nedlagt. Ett exempel på detta är att man inte lämnar in årsredovisningen i tid till Bolagsverket. Man får förstås en påminnelse om detta, och den ska man inte missa om man inte vill att företaget ska läggas ner utan att man kan göra något åt saken.

Andra skäl till tvångslikvidation kan vara:

  • Att man inte har anmält om en styrelse som är behörig till Bolagsverket
  • Att man inte har anmält om en VD
  • Att man inte har bifogat revisionsberättelse då detta efterfrågas tillsammans med årsredovisning, och inte har rättat till det inom 11 månader efter det att räkenskapsåret har gått ut.

Viktigt att vara medveten om alla regler

Det är kanske inte så konstigt att så många aktiebolag väljer att få hjälp med bokföring. Det finns mycket som man ska hålla koll på. Man kan inte förväntas vara expert på allt det lagliga bara för att man startar aktiebolag och det finns goda skäl till att betala för hjälpen. Att chansa på att det kommer att fungera är faktiskt att riskera att man får likvidera ab av ren okunskap. Det här kan verkligen ses som onödigt då man driver en verksamhet som annars fungerar alldeles utmärkt.

Om det är så att man frivilligt vill likvidera aktiebolaget så kan man alltid göra detta via en bolagsservice som ser till att likvidationen sköts på lagligt sätt så att man slipper bakläxa längre fram.


Publicerat

i

av

Etiketter: