Skillnaden mellan tvångslikvidation och frivillig likvidation

Man hör på uttrycken vad som skiljer tvångslikvidation från frivillig likvidation. När man likviderar frivilligt så är den en process som man själv sätter igång medan tvångslikvidationen innebär att man tvingas lägga ner företaget. Det finns lagar i Sverige som anger hur aktiebolag ska drivas. Om man bryter mot dessa så kan man tvingas till att lägga ner bolaget. Det är verkligen viktigt att förstå detta och att inte göra misstag som kan leda till en tvångslikvidering av aktiebolaget.

När man tvingas till likvidation

Om det är så att man driver ab på ett sätt som strider mot aktiebolagslagen så kan det bli så att man försätts i tvångslikvidation. Då kommer man inte själv att få ta hand om likvidation utan detta göra av en jurist som tillsätts för detta uppdrag. Man kan bara se på då företaget avvecklas och i slutändan så får de som är delägare i företaget en utbetalning av det kapital som blev över efter att skulder har lösts.

Innan ett företag tvingas att likvideras så får man besked om att detta kan inträffa. Det är alltså inte så att man plötsligt får veta att man inte längre kan driva verksamheten vidare för att ett lagbrott har inträffat. Det ska till ganska mycket för att man ska förlora sitt företag på detta vis. Detta särskilt när man jobbar med revisor och annan ekonomisk rådgivning.

Frivillig likvidation på smidigt vis

Man kan förstås själv välja att avveckla aktiebolag och det är helt lagligt. Man måste inte ha nått ett läge då konkursen är enda utvägen. Istället så kan man bestämma sig för att man vill avsluta verksamheten och ta ut de pengar som blir över efter att skulder ha betalats. Det här är en process som kan ta sin tid och som har tydliga regler. Dessa måste man följa för att undvika problem.

Om man inte själv vill genomföra likvidationen så kan man välja att sälja aktiebolag för att få denna hjälp. Då kommer man genast att få ut pengarna som bolaget är värt och sedan tar köparen hand om likvidation. Det här är en populär metod eftersom den gör det så mycket enklare att lägga ner ett företag. Som säljare så blir man ju mycket snabbt av med ansvaret.

Samtidigt så är det viktigt att förstå att fel under likvidationsprocessen kan bli till ens eget ansvar längre fram. Om bolaget som ska ta hand om att likvidera aktiebolaget gör detta på felaktigt sätt och till exempel missar att betala in skatter så kommer man själv att bli ansvarig för detta. Med tanke på det här så ska man vara mycket försiktig då man väljer att ge ett annat företag uppgiften, och bara sälja till bolag som är kända för att hantera likvidationer på ett korrekt och lagligt sätt.


Publicerat

i

av

Etiketter: