Kategoriarkiv: Avveckling

Sälja aktiebolag för snabbavveckling

Går du i tankarna att det kanske är dags att lägga ner ditt aktiebolag och ägna dig åt annat? Kanske har du fått ett nytt jobberbjudande som är svårt att tacka nej till, dags för pension, eller kanske rent av har ditt vilande aktiebolag stått och ”dammat” för länge och det är dags att likvidera ditt aktiebolag.

Snabbavveckling

När tiden kommer då det är dags att avsluta sitt aktiebolag så finns det flera olika tillvägagångssätt. Det sätt som är snabbast och smidigast är att lägga ner företaget genom så kallad snabbavveckling. Snabbavveckling innebär inte att aktiebolaget upphör att existera snabbare, det tar fortfarande 7-9 månader innan bolaget är upplöst, men för dig som säljare är det över på några dagar.

Snabbavveckling innebär att du säljer ditt aktiebolag istället för att avveckla det själv. Köparen av ditt aktiebolag avvecklar det sedan i egen regi, dvs under eget namn och ansvar.

Fördelar med snabbavveckling

Fördelarna med snabbavveckling är många och om du väljer leverantör med omsorg så är det svårt att se några nackdelar med snabbavveckling. Fördelarna är:

 1. Det går fort, istället för att sitta och hantera likvidationsprocessen själv med allt vad det innebär så är hela processen över för din del inom loppet av några dagar.
 2. Det är lönsamt. Det finns seriösa leverantörer vars erbjudande för ditt bolag i princip innebär att du får lika mycket betalt för ditt bolag som du skulle ha fått om du istället valt att sköta hela likvidationsprocessen själv. Att avveckla ett aktiebolag innebär en hel del pappersarbete, allt kring bolaget måste skötas som vanligt under hela likvidationsprocessen (deklarationer, redovisning årsbokslut osv).
 3. Du får betalt direkt. Vid en snabbavveckling så betalar köparen ut köpeskillingen till dig direkt. Vid en vanlig likvidation så kan du inte tillgodogöra dig bolagets kapital förens likvidation är avslutad och skiftet sker, dvs först efter 7-9 månader.

När en företagare väl har bestämt sig för att lägga ner sitt aktiebolag så är det oftast enklast att gå vidare genom snabbavveckling. Det är ett snabbt sätt att avsluta sitt bolagsengagemang på och därmed få tid att fokusera på något annat.

Här finner du mer information om processen vid en snabbavveckling.

Likvidation av handelsbolag

Ett handelsbolag har inte riktigt samma skyldigheter som ett aktiebolag på grund av att ägarna är personligt ansvariga för bolaget. Detta innebär att när man avvecklar ett handelsbolag så är inte processen lika tydlig för ett handelsbolag som för ett aktiebolag. Det kan dock vara krångligare om man är många bolagsmän, dvs ägare av handelsbolaget.

I regel har man ett bolagsavtal som justerar hur tillgångar och skulder fördelas mellan bolagsmännen. Man kan likvidera ett handelsbolag, i det fallet gör oftast bolagsmännen det själva, det finns inget krav på att tillsätta en likvidator. Men det förutsätter att det är en frivillig likvidation som alla bolagsmännen är överens om. Ifall bolagsmännen inte är eniga om hur tillgångarna ska skiftas ut måste man ta upp fallet i Tingsrätten som i sin tur tillsätter en likvidator. I så fall måste likvidatorn anmäla till Bolagsverket när likvidationen är avslutad. En likvidation avslutas alltid med ett skifte och avregistrering.

Frivillig likvidation eller avregistrering

Som nämndes tidigare så kan bolagsmännen själva genomföra en likvidation och anmäla den till Bolagsverket vilket görs på blankett: likvidation nr 941, detta kostar 600kr, dock behöver man inte i detta fall registrera likvidationen hos Bolagsverket om bolagsmännen är eniga. Bolagsmännen i ett handelsbolag kan när som helst besluta att avveckla bolaget. Ett alternativ är att avregistrera bolaget, vilket kan göras när som helst via e-tjänsten på verksamt.se eller via blanketten Avregistrering nr 910 till Bolagsverket. Vid avregistrering måste bolagets tillgångar ha skiftats ut via en skriftlig handling som samtliga bolagsmän undertecknat.

Personligt ansvar

Att processen för att avveckla ett handelsbolag inte är lika tvingande som processen för att avveckla ett aktiebolag beror på bolagsmännens personliga ansvar. Det är nämligen så att även om du avregistrerar handelsbolaget och bolaget upphör att existera så är bolagsmännen personligen ansvariga för ingångna avtal i bolagets namn och för bolagets eventuella skulder. Hos CBS.se kan man läsa mer om hur man avvecklar ett aktiebolag.

Till skillnad från aktiebolag så kan inte ett handelsbolag begäras i likvidation av en utomstående fordringsägare.

En presentation av några aktörer inom snabbavveckling

Snabbavveckling av aktiebolag har blivit allt vanligare de senaste åren ända sedan Svenska Standardbolag skapade tjänsten 1992. Många nya aktörer har dykt upp på marknaden. Att snabbavveckling är ett effektivt och smidigt sätt att avveckla sitt bolag på står nog utom tvivel idag, men det kvarstår ändå frågor inför en snabbavveckling. Hur lång tid tar det? Hur mycket kostar det? Och så vidare, men den kanske viktigaste frågan är nog ändå, vem ska jag anlita för snabbavvecklingen?

Här tänker vi nu kort presentera några av de största aktörerna på marknaden. Observera att vi inte kommer att bedöma vilken av dessa aktörer som är störst eller bäst, endast ge en bild av marknaden.
Svenska Standardbolag AB
Detta är ett gammalt bolag som registrerades redan 1954. De har varit verksamma inom snabbavveckling sedan 1992. De har kontor i Falun, Stockholm, Göteborg och Malmö.

Citadellet Likvidationer AB
Är ett ganska ungt bolag som registrerades 2010 men som varit verksamt i branschen mycket längre än så genom sitt Moderbolag. De har kontor i Vaxholm.

Bolagspartner
Är också ett relativt ungt bolag som registrerades 2010. De har kontor i Lund.

Aktiebolagstjänst Leif Malmborg AB
Registrerades 1984. Kontor i Uppsala och Stockholm. Aktiebolagstjänst tillhandahåller en mängd olika tjänster för aktiebolag.

Några tips inför valet av aktör

Börja med att kontrollera företaget i Allabolag.se.
Ring och prata med dem, lita på din magkänsla. Man kan undersöka en mängd parametrar som antal anställda, årsomsättning och antal år som de varit aktiva. Att ett företag har existerat länge och har många anställda kan innebära att de har lång erfarenhet och effektiva rutiner, men det kan också innebära att de har blivit lite ”bekväma” och dyra. Ett yngre eller mindre bolag kanske inte besitter samma kollektiva erfarenhet men enskilda anställda kan bära på lång erfarenhet och som företag kanske de är hungrigare och mer på hugget. Det kan vara positivt då de jagar konkurrensfördelar som snabbare handläggning eller konkurrenskraftigare arvoden. Det finns inga parametrar som ger ”säkra” svar, men ju mer information du införskaffar desto bättre möjlighet har du att fatta ett väl informerat beslut.
Sist men inte minst är det bra att ”googla” företaget och se om man hittar några recensioner eller artiklar om misskötsel av ärenden.

Snabbavveckling av aktiebolag

Nuförtiden så vill vi att saker ska gå fort, dagens samhälle har utvecklats åt det hållet, kanske en bidragande faktor är den teknologiska utvecklingen. Den märks inte minst bland internetbesökare där vi hela tiden märker av att tålamodet att finna det vi söker har kortats ner. Vi vill komma till mål direkt.

Att det ska gå fort nuförtiden har ju sina fördelar också, dessutom så påverkar det flera olika områden, även företagande.

Men hur gör man om man vill avveckla sitt aktiebolag och vill att det ska gå snabbt (utan risk)?

Det enklaste alternativet är då snabbavveckling. Snabbavveckling av aktiebolag innebär att man istället för att själv sköta avvecklingen av sitt aktiebolag, säljer det till ett företag som hanterar denna typ av bolagsärenden. Om du är en person med ”fart” i så är det inte att rekommendera att avveckla sitt bolag själv, det är en långdragen process fylld av administration som tar 7-9 månader innan bolaget har nått sitt slutmål, likvidation.

Om du säljer ditt bolag för snabbavveckling så innebär det inte i sig att bolaget avvecklas snabbare än om du skulle ha gjort det själv, vad det de facto innebär är att avvecklingen går betydligt snabbare för dig. Därav namnet snabbavveckling. Företaget som köper ditt aktiebolag kommer att hantera det under hela avvecklingsprocessen.

Samma dag som du har sålt ditt aktiebolag så tar köparen över allt det juridiska och administrativa ansvaret för aktiebolaget fram till dess att bolaget är likviderat, dvs är upplöst. Köparen:

 1. Namnändrar bolaget samma dag som denne köper det.
 2. Byter bolagets adress.
 3. Ersätter styrelsen med sin egen likvidator.
 4. Försätter bolaget i frivillig likvidation.

Om du bestämmer dig för att du inte har behov av ditt aktiebolag så är en snabbavveckling av ditt aktiebolag att rekommendera. Processen kan gå riktigt fort, om du har ordning på alla handlingar som efterfrågas kan det vara klart på 1-2 dagar.

Vilka handlingar behövs?

Köparen av ditt bolag kommer att tillhandahålla köpeavtal och generalfullmakt. Det finns dock andra handlingar som du behöver leverera för att köparen ska kunna ta över det och sätta sin namnteckning på köpeavtalet. Dessa är exempelvis:

 1. Aktiebok och aktiebrev måste finnas. Om det inte har funnits några aktiebrev och om du inte har aktiebok kvar så kommer du att behöva hjälp att rekonstruera denna. Detta borde ingå i den offert som du har blivit presenterad.
 2. Bankkontounderlag. Köparen måste enligt lagen om penningtvätt veta med säkerhet att det konto som denne betalar ut köpeskillingen till tillhör säljaren. I enkla ord så betyder det att du måste presentera en handling som visar att kontot är ditt, exempelvis ett bankkontoutdrag.
 3. Identifikation. Köparen måste återigen veta att du är behörig företrädare. En kopia på ditt id-kort eller körkort duger fint.
 4. Årsredovisning med tillhörande bilagor, stämmoprotokoll, innevarande års verifikationer, datalistor från bokföring samt slutskattesedel. Om det inte är du själv som har skött bolagets redovisning så har firman som sköter den järnkoll på det här.
 5. Kopia av aktiebolagets senaste deklaration.

När allt är på plats skriver köparen på avtalet och betalar ut köpeskillingen för ditt aktiebolag. Snabbavvecklingen är därmed ett faktum och du kan lämna allt ansvar kring aktiebolaget bakom dig.

Hur ska man tänka kring försäljning av aktiebolag?

Att man kan sälja ett företag är nog något som de flesta känner till. Enligt Wikipedia så definieras begreppet ”företag” enligt följande ”Ett företag är en organisation som samordnar resurser, till exempel arbetskraft, kapital, teknik och information, för att utveckla, producera och sälja varor eller tjänster.”

Sälja mindre företag

En köpare av ett företag förvärvar således en verksamhet som är i drift. En fungerande verksamhet där det kanske finns olika möjligheter att förädla eller driva vidare. Ett aktiebolag med ett värde utöver det egna aktiekapitalet.

En köpare av ett aktiebolag har sannolikt en annan målsättning än vad en köpare av ett befintligt företag har. Denna ämnar starta ett företag från start, att bygga en verksamhet med allt vad det innebär.

Hur säljer man bäst ett företag?

Om du har ett företag som du vill sälja så finns det flera olika typer av kanaler som du kan använda dig av för att göra detta. Du kanske har stött på kontakter i ditt nätverk som kan vara intresserade av att köpa ditt företag. Det kan finnas anledning att vara lite försiktig när du ska sälja ditt företag, anledningarna är många och en del mer självklara än andra. En av anledningarna ”på flanken” är att beroende på vilken typ av företag det är som du försöker sälja, kan det vara klokt att hålla en låg profil under säljprocessen. Får kunder och samarbetspartners reda på att du avser att sälja företaget så lär de uppleva att ditt engagemang i ditt företag är avtagande, detta kan skapa en osäkerhetskänsla kring företagets långsiktighet vilket kan få dessa att söka sig till andra leverantörer. Detta kan i sin tur påverka värderingen av ditt företag negativt, inte minst om försäljningen drar ut på tiden.

Att använda företagsmäklare

Om du inte har någon självklar köpare av ditt företag i åtanke kan det vara ett alternativ att använda sig av en företagsmäklare som sköter processen åt dig. Ett exempel på en sådan är Lars Weibull AB. Om du väljer att anlita en företagsmäklare, ”shop around” och säkerställ att du har förstått hela processen, lusläst avtalen och korsförhört mäklaren i fråga grundligt så att du vet vad du ger dig in i. Att sälja sitt företag är en svår sak för de flesta entreprenörer, i många fall är det fråga om att sälja sitt livsverk, något som man har levt och arbetat för i många år.

Att sälja ett aktiebolag utan verksamhet

Sälja aktiebolag utan verksamhet

Om du däremot har ett aktiebolag utan verksamhet så är processen en annan. Då är det inte ett företag du säljer utan ett aktiebolag. Ett aktiebolag utan verksamhet kan betraktas som vilande. Trots att bolaget är vilande så kräver det sin omsorg i både tid och pengar. Det finns troligen inte någon som har nytta av att ha ett vilande bolag liggandes, såvida man inte har planer på att i närtid starta igång en verksamhet och planerar att använda bolaget till detta.

Processen att bli av med sitt aktiebolag är annorlunda jämfört med den som rör försäljning av företag. De uppenbara alternativen kanske enklast kan beskrivas som följande:

 1. Sälja aktiebolaget till någon som behöver att bolag för att bedriva verksamhet i.
 2. Avveckla bolaget själv.
 3. Sälja aktiebolaget till någon aktör som sedan i sin tur avvecklar bolaget.

Det första alternativet som går ut på att sälja aktiebolaget till någon som behöver ett bolag väcker några frågeställningar. Varför väljer köparen inte att bara köpa ett lagerbolag? Denna hade enkelt kunna få ett lagerbolag, dvs ett helt nytt fräscht bolag inom loppet av ett par timmar till en kostnad av bara några tusenlappar. Som säljare av sitt aktiebolag bör man vid de här tillfällena iaktta viss försiktighet. Som ägare av ett aktiebolag så vet du vid det här laget att det innebär ett visst ansvar, inte minst juridiskt och administrativt att inneha ett aktiebolag. Att sälja bolaget till någon annan kommer bara att fungera om du litar på personen i fråga till 100%. Annars tar du risker som är onödiga, övertagandet av bolaget måste ske på ett riskfritt sätt för dig. Att sälja bolaget till någon som sedan underlåter att göra samtliga ändringar som friställer dig från ansvar kan sluta precis lika illa som det låter.

Alternativ nummer två, att avveckla bolaget själv kan vara ett alternativ om du inte har bråttom med att tillgodogöra dig bolagets kapital privat, samt om du har mycket tid över för att hantera all administration och uppföljning som en avveckling de facto kräver. Att avveckla ett aktiebolag är en process som tar minst 7-9 månader, om du inte har avvecklat ett aktiebolag själv tidigare så kan du räkna med att det sannolikt kommer att ta ännu längre tid än så, då processen för den ovane kan liknas vid en labyrint av byråkrati och administration. Det finns även kostnader att betala under processens gång, kostnader som ligger utanför underhållet av själva aktiebolaget till dess att det är likviderat. Exempel på dessa kostnader är bolagsverkets kostnader vilka är minst 1625 kr dessutom måste du anlita och avlöna en likvidator.

Business people shaking hands

Det tredje alternativet, att sälja sitt aktiebolag till ett företag vars affärsidé är att köpa bolag för att likvidera dessa kan vara en attraktiv möjlighet. Om du väljer det här alternativet så är det även här viktigt att du väljer en aktör som är seriös, ett exempel på en sådan aktör är Citadellet Likvidationer AB. Att sälja aktiebolag på detta sätt kallas för snabbavveckling. Det innebär att det för dig som säljare går väldigt snabbt. Kortfattat kan man beskriva processen på följande sätt:

 1. Du skickar in en resultat- och balansrapport till köparen.
 2. Köparen återkopplar med en offert på ditt bolag, dvs ett bud på vad denne är villig att betala för ditt bolag. Om ditt bolag är värt ca 140.000 kr så bör ett bra bud på bolaget ligga på runt 130.000 kr inklusive allt. Då står köparen för alla kostnader kring likvidationen.
 3. Om du accepterar offerten så måste du även samla ihop det material som köparen efterfrågar, detta är material kring ditt bolag som köparen behöver för att kunna ta över bolaget för avveckling.
 4. När allt material är överlämnat så skriver man avtal, i samband med det så betalar köparen ut köpeskillingen till ditt privata bankkonto.

Därefter är processen slut för din del och ansvaret för aktiebolaget likaså. Köparen namnändrar nu aktiebolaget, byter styrelse och adress samt försätter bolaget i frivillig likvidation. Köparen har nu fullt juridiskt och administrativt ansvar för bolag till dess att det är upplöst, dvs likviderat.

Att sälja sitt aktiebolag för snabbavveckling är således fullt möjligt och ett attraktivt och tryggt alternativ för dig som säljare.

Att avveckla ett aktiebolag behöver inte nödvändigtvis vara så komplicerat

avvecklingDu kanske ifrågasätter varför du inte ska göra det själv? Det är snarare fråga om vad du hade kunnat använda tiden eller pengarna till istället? Det tar mer än ett halvår att avveckla ett bolag. Det mest tidskrävande är att likvidatorn måste kalla på okända borgenärer i 6 månader, under den tiden kan du naturligtvis ägna dig åt annat men den fördröjer avslutet. Dock är det en hel del administrativt arbete att likvidera ett bolag. Om du väljer att göra det själv så får du vänta på pengarna från bolaget i minst 7-8 månader.

Alternativ till att avveckla bolaget själv

Ett alternativ som frigör pengarna inom några dagar och låter dig gå vidare med andra projekt eller sysslor är att likvidera bolaget via ett annat företag. Du säljer helt enkelt bolaget och så tar den nya ägaren hand om likvidationen. Även om detta är en enkel och smidig lösning så finns det en del saker du måste göra. Den här typen av företag köper inte andra företag med intentionen att driva dem vidare eller att göra en vinst på lager och inventarier och dylikt. De köper inte upp konkurslager. Deras tjänst består helt enkelt av ekonomiska och företagsjuridiska uppgifter, kunnandet att snabbt och effektivt hantera en likvidation genom en inarbetad relation till berörda myndigheter, de är registrerade ombud hos bolagsverket. Därför måste du förbereda företaget innan du kan sälja det.

Avveckling i två steg

Man skulle förenklat kunna säga att nedläggningen sker i två faser:

 1. Stänga ner företagets verksamhet
 2. Likvidera företaget

Detta innebär att även om du väljer att inte ta hand om likvidationen själv så måste du ta hand om fas ett, dvs. stänga ner företagets verksamhet. I korta drag innebär det följande:

 • Avsluta all aktiv näringsverksamhet (försäljning av varor o tjänster osv.)
 • Driv in alla fakturor och betala alla fakturor
 • Sälj ut eventuellt varulager (detta kan göras på många sätt men ett sätt är att annonsera ut det i parti)
 • Sälj ut alla inventarier
 • Säg upp lokaler och andra avtal
 • Upprätta bokslut

Företaget ska helt enkelt endast existera på papperet när du säljer det för likvidation. Nu är du redo för fas 2, antingen likviderar du bolaget och 7-8 månader senare är det klart, eller säljer du bolaget nu och kan gå vidare om några dagar. Citadellet likvidationer AB är ett sådant serviceföretag som du kan sälja bolaget till för likvidation.

Likvidera, Avveckla eller snabbavveckla ett aktiebolag? Vad är skillnaden? Vi reder ut begreppen.

Likvidation, avveckling eller snabbavveckling?När det är dags att lägga ner ett bolag och man gör en sökning på nätet så möts man genast av en något förvirrad terminologi. Olika begrepp används för att beskriva samma sak, dvs, processen för att lägga ner eller bli av med ett bolag som inte längre fyller någon funktion. Den stora frågan är givetvis; är det någon skillnad mellan att snabbavveckla sitt bolag, och att likvidera detsamma? Eller är det bara olika begrepp som beskriver samma sak? Detta ska vi nu reda ut.

Likvidation

Ordet likvidation betyder enligt svenska akademins ordlista ”avveckling av affärsrörelse”. Innebörden av likvidation är, enligt skatteverket, att verksamheten avvecklas och skulder betalas, sedan delas överskottet (om det blir något) ut till delägarna.

Det finns både frivillig likvidation och tvångslikvidation. En frivillig likvidation är något som man beslutar om i bolagsstämman. Ett bolag kan även försättas i tvångslikvidation av bolagsverket eller tingsrätten om det inte uppfyller de krav som ställs på ett aktiebolag.

Avveckling

Ordet avveckling rymmer enligt bolagsverket 5 olika sätt att så att säga ”bli av med” ett aktiebolag. Dessa 5 sätt är som följer:

 1. Likvidation
 2. Försäljning av alla aktier i bolaget
 3. Fusion
 4. Delning
 5. Konkurs

Ett aktiebolag kan inte bara läggas ned, det måste avslutas på ett av ovan angivna sätt. Begreppet är alltså mycket vidare än likvidation då det förutom likvidation även inrymmer 4 andra sätt att bli av med bolaget. Det ska för ordningens skull dock tilläggas att termen avveckling eller avveckla, lite slarvigt ibland används synonymt med likvidation eller likvidera.

Snabbavveckling

Termen snabbavveckling har tillkommit på senare tid då behovet av att bli av med ett bolag snabbt och få tillträde till likviditeten i bolaget omgående ökat. Detta behov har givit upphov till en ny typ av tjänsteföretag som ”Snabbavvecklar” bolag åt dig. I praktiken så köper tjänsteföretaget bolaget och alla dess tillgångar samt skulder av dig. Sedan avvecklar de företaget genom likvidation eller fusion. Fördelarna med detta tillvägagångssätt är att man kan bli av med aktiebolaget snabbt och få tillgång till likviditeten i form av köpeskillingen inom några dagar. Bolaget i sig lever vidare genom hela processen till dess att det är likviderat vilket normalt tar 7-8 månader, eller har upphört att existera genom fusion. Se Likvidationer.com för mer information om denna tjänst.

Här finner du en processbeskrivning för snabbavveckling

Sammanfattning

Snabbavveckling är en tjänst som ger ägaren/ägarna av ett bolag möjlighet att bli av med ett bolag snabbt och enkelt mot en kostnad. Likvidation är ett tillvägagångssätt att aktivt stänga ett bolag. Det tar i regel 7-8 månader att likvidera ett bolag. Avveckling är en samlingsterm för ett antal olika sätt att bli av med ett bolag. Lite slarvigt så används alla dessa termer ibland som synonymer.